Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Páže

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Prázdninová, VIIb, 20m
  • V levé části JZ stěny spárou na pilířek. Vpravo podél spárky k římse. Traverz doprava na jižní hranu k 1. kruhu, (vydatným stavěním) stěnou ke 2. kruhu a stěnou na vrchol.
  • Karl-Heinz Mildner-Spindler, W. Martin, H. Schwarz, E. Schmidt,23.7.1963
  • Z nejvyššího místa terénu (vpravo od jižní hrany) spárkou a doleva po hraně k 1. kruhu.
  • Jaroslav Krecbach, K. Krecbach,27.7.1963
  • Vlevo od Barokní varianty po hraně přes kruh do Barokní varianty a tou na vrchol.
  • Autoři neznámí
 • 4)Malá gáže, VIIc, 20m
  • Prázdninovou cestou do římsy a dále spárou k 1. kruhu. Stěnou (2. kruh) na vrchol.
  • Petr Mocek, S. Hušpauer,10.5.1993
 • 5)Čumpelíkův rest, IXa, 25m
  • SZ stěnou a spárou k 1. kruhu. Stěnou vlevo na severní hranu ke 2. kruhu. Stěnou podél hrany (3. kruh) na vrchol.
  • Jiří Nešpor, T. Máčal,5.6.1987
 • 6)Kyselý rybičky, Xb, RP XIa, 25m
  • Spárkou v SZ hraně 2Q, traverz doprava k 3. Q, rovně a přes 2. Q c. Čumpelíkův rest přímo po hraně přes 2Q n. v.
  • Tomáš Sobotka, O. Beneš, J. Lautner,30.8.2009
 • 7)Verunčin pláč, VIIIa, RP VIIIa, 20m
  • Barokní variantou Prázdninové cesty na konec spárky a stěnou šikmo doprava k 1. kruhu. Stěnou ke 2. kruhu (stavěním ze sedačky) a stěnou na vrchol.
  • Václav Pelikán a Jaroslav Poul, S. Lukavský,7.8.1977

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jakub Kácha | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz