Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Vosa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • V levé části JV stěny úzkým komínem na pilíř. Stěnou na vrchol.
  • Manfred Kühn, D. Fahr, G. Berg,19.7.1963
  • Průlez v komíně cesty Ze soutěsky a vnitřkem komína na pilíř. Cestou Ze soutěsky na vrchol.
  • Miloš Rain, M. Burian, M. Baldrych, J. Holanec, B. Němeček,15.8.1976
  • Vlevo od cesty Ze soutěsky komínem ke kruhu a spárou na pilíř. Cestou Ze soutěsky na vrchol.
  • Manfred Kühn, H. Müller,26.7.1975
 • 4)Hop, Přeskok 3, RP II
  • Z údolní terasy Bratranecké věže přeskokem na pilíř. Cestou Ze soutěsky na vrchol.
  • Miloš Rain, S. Šafář,24.5.1980
 • 5)Kapka medu, VIIc
  • U východní hrany stěnou na římsu, po ní doprava a spárou (1. kruh) na konec. Stěnou doleva ke 2. kruhu a vpravo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, M. Havalová, F. Ostradický, M. Kaněra,3.10.1979
  • Vlevo od V hrany stěnou mírně vpravo ke žlabu (kruh), jím a spárou na vrchol.
  • Petr Slanina, S. Lukavský,5.7.2006
 • 7)Žihadélko, VIIb
  • Uprostřed JV stěny prohnutou spárou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, M. Kaněra,12.10.1979

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jakub Kácha | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz