Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Orel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Z údolní strany vnitřní částí úzkého komína na předvrchol a vpravo JV stěnou (kruh) na vrchol.
  • Wilhelm Fiehl, J. Unger, L. Wetzel, G. Wendt,22.5.1923
 • 2)Skok v čase, VIIIc
  • Z údolní strany vlevo od „Staré cesty“ převisem k 1. kruhu a stěnou ke 2. kruhu. Zleva spárou na balkon a stěnou přímo (3. kruh) na předvrchol. „Starou cestou“ na vrchol.
  • Aleš Procházka, D. Ženíšek,14.8.2019
  • JV komínem, spárou a komínem na předvrchol. Starou cestou na vrchol.
  • Zdeněk Malínský, J. Králová,8.7.1967
 • 4)Konec světa, VIIb
  • Vlevo od Jihovýchodní cesty stěnou a šikmým zářezem na balkon k 1. kruhu. Vlevo stěnou do římsy a vpravo podél hrany ke 2. kruhu. Vlevo stěnou do okna Náhorní cesty a tou na vrchol.
  • Jiří Prokop, P. Lisák, K. Joová, S. Lukavský,9.9.1999
  • Z náhorního masivu překrokem a stěnou do okna. Cestou Klouzavý žlab na vrchol.
  • Volker Müller a Hasso Gantze,15.8.1989
  • 3m vpravo od nástupu cesty „Klouzavý žlab“ trhlinou k 1. kruhu, vpravo stěnou a rozporem ke 2. kruhu. Přepadem a žlábkem k oknu, stěnou přes něj a překrokem na předvrchol. „Starou cestou“ na vrchol.
  • Aleš Procházka, D. Ženíšek,14.8.2019
  • Z náhorní strany spárou přes převis na balkon. Vpravo žlabem do okna, průlezem a překrokem na předvrchol. Starou cestou na vrchol.
  • Miroslav Černý a Vladimír Meier, V. Hes,13.4.1974
  • Vpravo od J hrany traverz doleva na jižní hranu a spárou ke kruhu, dále spárou ke 2. kruhu a doleva do komína, kterým na předvrchol. Doleva ke 3. kruhu a vlevo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský,27.4.2002
 • 9)Náhorní, VI
  • Vpravo od západní hrany spárou na balkon a spárou na předvrchol. Starou cestou na vrchol.
  • Georg Richter,1925
  • Z bloku na náhorní straně přepadem a levou náhorní hranou na pilíř. Stěnou (1. kruh) vlevo na polici ke 2. kruhu. Vlevo trhlinou a žlábkem na předvrchol. Středem JZ stěny (3. kruh) na vrchol.
  • Jiří Prokop a Petr Mocek,29.9.1999
 • 11)Orlí spára, VIIb
  • Od SZ spárou, rozšiřující se v komín, na předvrchol. Starou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, K. Bělina,25.6.1971

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jakub Kácha | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz