Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Orgány a komise ČHS

Nejvyšším orgánem ČHS je valná hromada, v období mezi VH řídí činnost ČHS výkonný výbor. Činnost je zajišťována hlavně prostřednictvím odborných komisí a sekretariátu.  

 

Valná hromada

 

Výkonný výbor

 

Odborné komise

 

Sekretariát

 

Instagram

Instagram Horosvaz