Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Odborné komise

Činnost ČHS v jednotlivých oblastech zajišťují především odborné komise, které se dále mohou členit. Činnost komisí upravují Stanovy ČHS, které jsou na stránce Dokumenty ČHS.

 

Počet a zaměření komisí určuje výkonný výbor, který také jmenuje a odvolává jejich předsedy. Členy komisí jmenují jejich předsedové. Předsedové i členové komisí jsou dobrovolníci, kteří pracují pro ČHS ve svém volném čase. 

 

V současnosti má ČHS tyto odborné komise: