Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Výkonný výbor ČHS

Výkonný výbor ČHS je statutárním orgánem, který řídí ČHS v období mezi Valnými hromadami. Výkonný výbor je volen na období 4 let. Jeho činnost upravují Stanovy ČHS a směrnice o jednání VV (viz Dokumenty ČHS).

V čele VV stojí předseda, který jako člen kolektivního orgánu jedná jménem ČHS navenek a má právo vystupovat jménem ČHS. V době jeho nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové. 

Výkonný výbor se schází několikrát ročně na jednáních. Informace o jednáních jsou v rubrice Zápisy z jednání VV.

 

Současný Výkonný výbor byl zvolen na Valné hromadě ČHS 29. 5. 2021.

Instagram

Instagram Horosvaz