Facebook

Český horolezecký svaz

Dokumenty

ČHS se řídí obecně závaznými předpisy, Stanovami ČHS a vlastními vnitřními předpisy.

Stanovy a Disciplinární řád schvaluje valná hromada, ostatní vnitřní předpisy schvaluje výkonný výbor. Stanovy a vnitřní předpisy ČHS jsou pro členy ČHS závazné a jsou povinni se jimi řídit.

Stanovy ČHS

580,8 kB | Stáhnout soubor

stanovy ČHS, schváleno 29.5.2021

Disciplinární řád ČHS

277,1 kB | Stáhnout soubor

schválen 23.3.2019

Organizační a podpisový řád

539,8 kB | Stáhnout soubor

Hospodářský řád ČHS

229,0 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o jednání Výkonného výboru

511,7 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o příspěvcích na cestovné

714,3 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o ochraně osobních údajů

529,2 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o evidenci a inventarizaci majetku

715,1 kB | Stáhnout soubor

Kvalifikační řád trenéři sportovního lezení ČHS

628,1 kB | Stáhnout soubor

schválen 12.6.2020

Statut CVK a OVK

628,8 kB | Stáhnout soubor

schválen 12.6.2020

Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

812,4 kB | Stáhnout soubor

schválena 12.6.2020

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

616,7 kB | Stáhnout soubor

schválena 12.6.2020

Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory

472,9 kB | Stáhnout soubor

schválena 12.6.2020

GDPR

636,1 kB | Stáhnout soubor

Informace poskytované subjektům osobních údajů podle Nařízení GDPR

Instagram

Instagram Horosvaz