Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Stanovy, řády, směrnice

ČHS se řídí obecně závaznými předpisy, Stanovami ČHS a vlastními vnitřními předpisy.

Stanovy a Disciplinární řád schvaluje valná hromada, ostatní vnitřní předpisy schvaluje výkonný výbor. Stanovy a vnitřní předpisy ČHS jsou pro členy ČHS závazné a jsou povinni se jimi řídit.

Stanovy ČHS

773,3 kB | Stáhnout soubor

Stanovy ČHS schválené VH 13.6.2020

Disciplinární řád ČHS

277,1 kB | Stáhnout soubor

schválen 23.3.2019

Organizační a podpisový řád

539,8 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o členství v ČHS

695,8 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o jednání Výkonného výboru

511,7 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o ochraně osobních údajů

529,2 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o poskytování cestovních náhrad

134,6 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o čerpání finančních prostředků v ČHS

207,3 kB | Stáhnout soubor

schválena 22.5.2015

Kvalifikační řád trenéři sportovního lezení ČHS

628,1 kB | Stáhnout soubor

schválen 12.6.2020

Statut CVK a OVK

628,8 kB | Stáhnout soubor

schválen 12.6.2020

Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

812,4 kB | Stáhnout soubor

schválena 12.6.2020

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

616,7 kB | Stáhnout soubor

schválena 12.6.2020

Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory

472,9 kB | Stáhnout soubor

schválena 12.6.2020

Zásady přístupu ČHS k ochraně přírody

118,0 kB | Stáhnout soubor

schváleny 23.3. 2012