Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Dokumenty ČHS

ČHS se řídí obecně závaznými předpisy, Stanovami ČHS a vlastními vnitřními předpisy.

Stanovy a Disciplinární řád schvaluje valná hromada, ostatní vnitřní předpisy schvaluje výkonný výbor. Stanovy a vnitřní předpisy ČHS jsou pro členy ČHS závazné a jsou povinni se jimi řídit.

Stanovy ČHS

323,4 kB | Stáhnout soubor

Stanovy ČHS

Disciplinární řád ČHS

75,7 kB | Stáhnout soubor

schválen 24.3.2012

Organizační řád ČHS

128,3 kB | Stáhnout soubor

schválen 22.5. 2015

Podpisový řád

119,9 kB | Stáhnout soubor

schválen 22.5.2015

Směrnice o členství v ČHS

224,2 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o jednání výkonného výboru

199,4 kB | Stáhnout soubor

schváleno 19.4.2017

Směrnice o poskytování cestovních náhrad

134,6 kB | Stáhnout soubor

Směrnice o čerpání finančních prostředků v ČHS

207,3 kB | Stáhnout soubor

schválena 22.5.2015

Směrnice o odměňování lektorů

127,4 kB | Stáhnout soubor

schválena 18.1. 2005

Statut CVK a OVK

211,5 kB | Stáhnout soubor

Pravidla lezení ve skalních oblastech ČR

47,8 kB | Stáhnout soubor

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

56,5 kB | Stáhnout soubor

Pravidla lezení v oblasti Jizerské hory

143,7 kB | Stáhnout soubor

Koncepce trenérského zajištění reprezentace a VSCM

481,2 kB | Stáhnout soubor

Kvalifikační řád trenéři sportovního lezení ČHS

221,7 kB | Stáhnout soubor

Kvalifikační řád pro trenéry sportovního lezení ČHS

Zásady přístupu ČHS k ochraně přírody

118,0 kB | Stáhnout soubor

schváleny 23.3. 2012

Pokyn VV ČHS Evidence majetku ČHS_1.10.2018

186,5 kB | Stáhnout soubor