Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Čestní členové ČHS

Titul Čestný člen ČHS je udělován rozhodnutím valné hromady těm, kdo se svými celoživotními, výjimečnými horolezeckými výkony zapsali do dějin českého nebo československého horolezectví.  

 

Titul čestný člen ČHS lze udělit žijící osobě nebo in memoriam. Titul lze udělit i zahraničnímu horolezci, pokud se jedná o osobnost s vazbami na české nebo československé horolezectví.

 

Návrh na udělení titulu čestný člen ČHS může podat člen ČHS, oddíl ČHS nebo orgán ČHS. Návrh na udělení titulu se podává prostřednictvím sekretariátu, tak, aby jej bylo možno zařadit na program valné hromady. Součástí návrhu musí být zdůvodnění, proč je udělení titulu čestný člen navrhováno.

Instagram

Instagram Horosvaz