Facebook

Český horolezecký svaz

Beranovy věže

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPR Křížová cesta

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • (UIAA 3)V levé části SV stěny spárou, výše komínem n. v.
  • Václav Bruckner, J. Nejezchleba,30.8.1959
 • 2)Sabat, VIIIb
  • Vlevo od cesty Severovýchodní spára stěnou (2kruhy) n. v.
  • Petr Mocek a Jiří Wiesner,30.4.1994
 • 3)Břichatá, VIIIa
  • (UIAA 7-)Od V spárami přes převisy ke kruhu. Stěnou podél římsy dol. k jejímu konci a stěnou n. v.
  • Stanislav Lukavský, Igor Koller,29.6.1978
  • (UIAA 7) Nástup shodný s Břichatou cestou. Stěnou podél komínku asi 4m pod převis. traverz stěnou doleva přes díry k 1. kruhu a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou vlevo na balkónek a n. v.
  • Petr Mocek a Miloslav Matějka a Stanislav Lukavský,10.4.1985
  • (UIAA 7)Rozporem a vpr. stěnou (kruh) k 1. kruhu cesty č. 3.
  • J. Fišer,1990
  • (UIAA 6)Z průchodového komínu rozporem (kruh), překrokem na balkón a stěnou n. v.
  • Autoři neznámí
  • (UIAA 5+)Naď kruhem traverz doleva a komínem n. v.
  • Autoři neznámí
  • Vpravo od cesty Pravá spára rozporem k 1. kruhu a stěnou 2. kruh na vrchol.
  • Miroslav Mach a Stanislav Lukavský a Petr Mocek,26.4.2003
  • (UIAA 3)Ze soutěsky na JZ pravou spárou.
  • V. Hornych,1959
 • 10)Levá spára, III
  • (UIAA 3)Ze soutěsky na JZ levou spárou.
  • V. Bruckner,5.9.1959
  • (UIAA 5+)Vl. od cesty č. 6 rozporem o pilířek a vl. stěnou na balkón. Komínem n. v.
  • Petr Mocek, A. Skalák, J. Rymeš, J. Houser,29.3.1981
 • 12)Lijavcová, VI
  • Středem JZ stěny mírně doleva ke kruhu. Žlabem a stěnou n. v.
  • Milan Rousek, M. Šereda,19.8.1982
 • 13)Koan, IXc
  • Levou části JZ stěny (2nýty) ke kruhu Lijavcové cesty a tou n. v.
  • Pavel Hrubý, J. Malík,15.6.1996
  • (UIAA 6+)Soutěskou na JZ pod Z hranu k nástupu. Přes převis ke kruhu a po Z hraně n. v.
  • M. Pražák, S. Lukavský,1.3.1975
  • (UIAA 6)Od SZ (od Ovčáka) z průchodové chodby komínem na velkou plošinu pod SZ stěnou. Stěnou ke kruhu a vl. spárou n. v.
  • A. Rousek, J. Landa,10.7.1968
 • 16)Sexmise, VIIIb
  • (UIAA 7)Z plošiny pod SZ stěnou travers stěnou dol. ke kruhu. Podél spárek do komína a jím n. v.
  • K. Šimek, S. Lukavský, J. Houser, Zbyšek Česenek,19.10.1985
  • (UIAA 8+)Vpr. od cesty č. 12. stěnou podél sokolíků ke hraně a po ní (2 kruhy) až ke 3. kruhu. Vl. spárou na balkón (4. kruh) a po hraně n. v.
  • T. Čada, B. Mach,28.9.1986
 • 18)Arnoldka, IXa
  • (UIAA 8-)Uprostřed SV stěny podél trhliny k 1. kruhu. Naď ním stěnou dopr. k sokolíku, jím a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou doprava a spárou přes převis na balkónek (3. kruh). Stěnou doprava a komínem n. v.
  • Roman Brt a Stanislav Lukavský a Petr Mocek, F. Čepelka,6.8.1981
 • 19)To je moje, IXa
  • Arnoldkou ke 1. K a stěnou přes přev. a 2K n. v.
  • Pavel Hrubý, J. Malík, J. Mach,14.5.2005
  • Popis chybí
  • Pavel Hrubý, J. Malík,7.5.2006
  • Vpravo od cesty Severovýchodní spára stěnou k 1. kruhu. Hranou (3kruhy) n. v.
  • Zdeněk Šlachta a Petr Mocek, Z. Zilvar,27.6.1994

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: OOP PR Křížová cesta 2018-2028, orgán OP CHKO Broumovsko.

Podmínky lezení

Případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů může být důvodem pro operativní omezení, které bude vyhlášeno na úřední desce Správy CHKO a vyznačeno v terénu.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Ludvík | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz