Facebook

Český horolezecký svaz

Kužel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPR Křížová cesta

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • (UIAA 6-)Od náhorní (severní) hrany traverz v římse doprava na západní hranu. Stěnou podél hrany (kruh) n. v.
  • Stanislav Lanta, R. Zeidler,23.9.1959
  • (UIAA 6)Západní hranou od SZ podél levé úd. hrany přímo ke kruhu.
  • Autoři neznámí
 • 3)Za roh, VI
  • (UIAA 6-)Od nástupu cesty č. 1 po římsách v SV stěně až na římsu pod vrcholem. Stěnou n. v.
  • A. Rousek, M. Fenik,19.8.1967
  • (UIAA 6-)Po V hraně k římse a vl. spárou na konec. Po hraně shodně s cestou č. 2 na římsu pod vrcholem a vpr. stěnou n. v.
  • Stanislav Lukavský, J. Polák,1.5.1977
 • 5)Černá vdova, VIIIb
  • (UIAA 7+)Z mezi věží od Podzimní spárou, výše stěnou (2 kruhy) n. v.
  • J. Sklenář, P. Vaisar, L. Menšík, P. Varga,17.7.1988
  • (UIAA 7-)Spárou cesty č. 4 na konec, stěnou dol. ke kruhu cesty č. 6 a tou n. v.
  • T. Čada, B. Mach,18.10.1983
 • 7)Hrana snů, VIIIb
  • (UIAA 7)Po J hraně a J stěnou (kruh) n. v.
  • L Charousek, S. Lukavský, J. Sochor,1.6.1974
 • 8)Cvičení s kužely, *****, VIIb
  • Středem údolní stěny přes 3 kruhy do žlábku cesty Údolní diretissima a jí n. v.
  • Petr Mocek, M. Zach, S. Lukavský,2.4.2005
  • (UIAA 7-)Středem úd. stěny (kruh) a vpravo n. v.
  • A. Rousek, M. Fenik,14.8.1967
 • 10)Varianta, VIIc
  • (UIAA 6+)Od K stěnou vlevo ke K SZ stěny.
  • B. Hůlka, O. Hůlka,29.8.1990
 • 11)*Kuželátor, VIIc
  • Vlevo od západní hrany stěnou (2kruhy) a šikmo doprava za hranu ke 3. kruhu. Po oblé hraně (4. R) n. v.
  • Petr Blahna a Lukáš Jánský,31.5.1996

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: OOP PR Křížová cesta 2018-2028, orgán OP CHKO Broumovsko.

Podmínky lezení

Případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů může být důvodem pro operativní omezení, které bude vyhlášeno na úřední desce Správy CHKO a vyznačeno v terénu.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Ludvík | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz