Facebook

Český horolezecký svaz

Ovečka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPR Křížová cesta

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Pravým JV komínem na pilíř. Stěnou n.v.
  • Autoři neznámí
  • Prostředním V komínem na pilíř. Stěnou n.v.
  • Autoři neznámí
  • V levé části V stěny komínem a spárou n.v.
  • Autoři neznámí
 • 4)Černá ovce, VIIa
  • Popis chybí
  • Zdeněk Zilvar a Tomáš Kubias, P. Mocek,22.4.2006
  • Popis chybí
  • Petr Mocek a Stanislav Lukavský, P. Lisák,22.3.2003
  • Vpravo od Jižní hrany spárou na balkón traverz vlevo, křižujeme cestu Skopové, ke K. Spárou (hodiny) a komínem n.v.
  • Tomáš Závodský, T. Klinger
 • 7)Skopové, VIIa
  • (UIAA 6+)Podél J hrany stěnou n.v.
  • T. Čada, P. Mocek, P. Blahna, M. Baldrych, J. Sedláček,25.3.1982
  • (UIAA 7-)Středem úd. stěny (3 kruhy) n.v.
  • J. Vrbata, O. Vašek,1.9.1991
  • (UIAA 6+)V levé části úd. stěny spárkou na balkón, stěnou (kruh) a vl. podél hrany n.v.
  • V. Černý, F. Ostradický,29.7.1981
 • 10)Západní, VI
  • (UIAA 5+)Od Z z předskalí stěnou, výše vpr. podél hrany n.v.
  • Autoři neznámí
  • Vpravo od cesty Severozápadní spára stěnou (BH,2K)n.v.
  • Petr Blahna a Jaroslav Poul,24.5.1993
  • Spárou v pravé části SZ stěny n.v.
  • Autoři neznámí
  • (UIAA 5)Vl. od cesty SZ spára, stěnou zpr. přes převis a přímo na balkón k borovici. Středem stěny n.v.
  • J. Rousek a M. Rousek,26.9.1982
  • (UIAA 4)Vlevo od cesty Labužnická z kouta přes převis, spárami k borovici.
  • Pavel Mlynář, V. Bros, J. Klikar,28.10.1984
 • 15)Bambululoid, *****, VIIIa
  • (UIAA 7)Vpravo od cesty Komín stěnou, spárou a sokolíky ke kruhu, stěnou přes převis n.v.
  • Tomáš Čada a Petr Blahna, M. Baldrych,24.9.1981
 • 16)Komín, III
  • (UIAA 3)V levé části SZ stěny komínem na pilíř. Stěnou n.v.
  • Autoři neznámí
 • 17)Dno bídy, VIIIa
  • (UIAA 7-)Vl. od cesty č.11 stěnou (kruh) na pilíř. Stěnou n.v.
  • T. Čada, P. Blahna, M. Baldrych,24.9.1981
 • 18)Perzián, VI
  • (UIAA 6+)Pr. částí SV stěny šikmo dopr. na hranu a po ní (kruh) na pilíř. Stěnou n.v.
  • Petr Mocek, P. Zeiska,21.3.1982
  • Vpravo od východní hrany stěnou a doleva širokou spárou přes převis na balkón ve východní hraně. Traverz v římse doprava a spárou na severozápadní pilíř. Pravou cestou n.v.
  • Stanislav Lukavský, P. Mocek, K. Nováček, F. Hašek, J. Prokop, K. Škvára, P. Lisák, Z. Zilvar, T. Krásný, D. Bzirský, J. Fialová, L. Beneš, ,30.12.2000

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: OOP PR Křížová cesta 2018-2028, orgán OP CHKO Broumovsko.

Podmínky lezení

Případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů může být důvodem pro operativní omezení, které bude vyhlášeno na úřední desce Správy CHKO a vyznačeno v terénu.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Ludvík | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

1. 12. Ode dneška se lze registrovat na ledopád v Labském dole
Instagram

Instagram Horosvaz