Facebook

Český horolezecký svaz

Podsvětí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPR Křížová cesta

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Komín, II
  • (UIAA 2)Z nejužšího místa chodby komínem na předvrchol a stěnou n. v.
  • J. Fulka, J. Čejka,9.7.1973
 • 2)Konec mafie, VIIIb
  • (UIAA 7-)Vl. od průchozího komínu JV stěnou (2 kruhy) n. v.
  • I. Rousek, M. Rousek, J. Rousek,29.8.1990
 • 3)Mrtvé duše, VIIIb
  • (UIAA 7-)Z balvanu na J straně veze stěnou přes převis ke kruhu, dol. žlábkem na plošinu a vpr. stěnou n. v.
  • J. Fulka, J. Čejka, M. Nosek,9.7.1973
 • 4)Meandr, VIIa
  • (UIAA 6-)Vl. od cesty č. 3 převislým sokolíkem a pak dol. do vhloubení. Travers dol. stěnou pod převisem až do Z spáry. Spárou asi 5m, potom dopr. na hranu a po ní n. v.
  • J. Fulka, J. Čejka,9.7.1973
 • 5)Charónova, VIIIc
  • (UIAA 8-)V JZ stěně (vlevo od cesty č. 4) krátkou spárkou a vl. k 1. kruhu. Vzhůru a dopr. do římsy pod převisem k hodinám. Přes převis ke 2. kruhu, mírně dopr. a stěnou n. v.
  • R. Myška, J. Malík,20.9.1986
  • (UIAA 3)Po Z hraně a sokolíkem ke spáře. Spárou na SZ předvrchol a stěnou n. v.
  • J. Fulka, J. Čejka,20.7.1973
 • 7)Kákofon, VIIb
  • Sokolíkem cesty Západní spára pět metrů a stěnou přímo (3kruhy) na západní předvrchol. Cestou západní spára n. v.
  • Petr Mocek, P. Jakeš,21.5.1994
  • (UIAA 6+)Spárou a stěnou ke kruhu. Zpr. stěnou k římse, v ní travers dol. k díře a vl. stěnou na SZ předvrchol. Stěnou n. v.
  • O. Hála, J. Osif, R. Hlaváčová,16.4.1975
 • 9)Šubrtka, VIIc
  • Vlevo od cesty Karkulčino prokletí stěnou (1. kruh) ke 2. kruhu. Stěnou k římse a cestou Karkulčino prokletí n. v.
  • Petr Mocek a Pavel Hrubý, J. Šubrt,7.5.1994
  • SZ stěnou (1. kruh) k 1. kruhu cesty Mrtví ježci. Vlevo stěnou na polici ke 3. kruhu. Vpravo stěnou přes převis ke 2. kruhu cesty Mrtví ježci a tou na západní předvrchol. Cestou Západní spára n. v.
  • Matěj Pohorský a Petr Mocek, P. Mundil,24.4.1994
 • 11)Mrtví ježci, VIIc
  • (UIAA 7-)Od S rohu SZ stěnou šikmo dopr. k 1. kruhu. Vpr. stěnou do díry a vl. přes převis ke 2. kruhu. Stěnou na předvrchol a stěnou n. v.
  • Petr Blahna, P. Mocek,25.3.1982
  • (UIAA 7-)Od 1. K stěnou vlevo přes přev. přímo ke 2. R.
  • Autoři neznámí
 • 13)V koutě, III
  • Ze severního kouta vpravo koutovou spárou přes plošinu a komínem na západní předvrchol. Cestou západní spára n. v.
  • Autoři neznámí
 • 14)Severní, VIIb
  • (UIAA 6)V S koutě rozporem a stěnou dol. za hranu ke kruhu. Stěnou, žlábkem a vpr. stěnou na předvrchol. Stěnou n. v.
  • Petr Mocek, S. Lukavský, A. Skalák, J. Rymeš,3.4.1982
 • 15)Převislá, IXa
  • (UIAA 8-)Pr. částí S stěny (kruh) n. v.
  • Autoři neznámí
  • (UIAA 7+)S stěnou k 1. kruhu a přes převis (2 kruhy) n. v.
  • J. Klikar, M. Klikar,1990
  • Levou části SV stěny (2kruhy) doprava ke 3. kruhu cesty Moucha na zdi a tou n. v.
  • Autoři neznámí
  • (UIAA 2)Komínem a žlábkem na předvrchol. Stěnou n. v.
  • J. Fulka, J. Čejka,12.7.1973

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: OOP PR Křížová cesta 2018-2028, orgán OP CHKO Broumovsko.

Podmínky lezení

Případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů může být důvodem pro operativní omezení, které bude vyhlášeno na úřední desce Správy CHKO a vyznačeno v terénu.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Ludvík | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz