Facebook

Český horolezecký svaz

Podzimní

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPR Křížová cesta

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • (UIAA 3)Spárou na předvrchol a stěnou n.v.
  • František Čepelka, A. Rousek,14.9.1959
 • 2)Inkognito, VIIIb
  • (UIAA 7)Vlevo od cesty č.1 spárkou přes převis k hodinám, vl. stěnou do vhloubení a šikmo dopr. ke kruhu. Stěnou a po hraně n.v.
  • J. Walzel, T. Čada,22.8.1981
  • (UIAA 6+)Stěnou do vhloubení a doleva na západní hranu. Stěnou (kruh) a sokolíkovou spárkou n.v.
  • Vladislav Arnošt, A. Umlauf, A. Havlíček,6.7.1968
  • (UIAA 5+)Západní hranou a stěnou doleva ke kruhu. Stěnou k zářezu pod vrcholem a vlevo stěnou n.v.
  • Antonín Rousek, J. Nejezchleba,12.7.1959
 • 5)Pikola, VIIa
  • Kulatou severní hranou přes K ke K SZ cesty. Tou n.v.
  • Jiří Koutský a Adolf Kadlec, V. Adam, J. Žabka,14.5.2005
 • 6)Tři psi, VIIIa
  • Vlevo od severní hrany stěnou k 1.kruhu. Stěnou přes římsu ke 2.kruhu a stěnou podél hrany (3.kruh) n.v.
  • Ptáček, Wolf,21.8.1993
 • 7)Pilířová, VIIIa
  • Nástup je že soutěsky mezi Podzimní a jejím severní pilířem. Koutem na balkón a SZ stěnou podél trhlin ke kruhu. Zpráva stěnou na temeno pilíře, překrokem a Variantou cesty Komín n.v.
  • Pavel Novák, V. Kadleček, S. Hušpauer,1.8.1998
  • (UIAA 5)Od SV po hraně na pilíř. Překrokem a spárou na předvrchol. Stěnou n.v.
  • T. Čada,25.3.1982
  • Popis chybí
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek, A. Rosenberg,28.4.2006
 • 10)Komín, III
  • (UIAA 3)Z náh. soutěsky komínem až k hodinám ve stěně věže. Žlábkem do jeskyně, průlezem v díře na předvrchol. Stěnou n.v.
  • František Čepelka, A. Rousek,14.9.1958
  • (UIAA 5)Z jeskyně spárou na předvrchol. Stěnou n.v.
  • Antonín Rousek, V. Bruckner,17.5.1959
 • 12)Východní, VI
  • (UIAA 5+)Po V hraně k římse, vpr. stěnou přes převis a žlábkem do okna. Stěnou dopr., rozporem na SV pilíř a cestou č.6 n.v.
  • Stanislav Lukavský, J. Polák,1.5.1977
  • (UIAA 7)Vpr. od cesty č.1 stěnou k hodinám a přes převis (kruh) na předvrchol. Stěnou n.v.
  • L. Voděracký, O. Hála, J. Landa,9.5.1973

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: OOP PR Křížová cesta 2018-2028, orgán OP CHKO Broumovsko.

Podmínky lezení

Případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů může být důvodem pro operativní omezení, které bude vyhlášeno na úřední desce Správy CHKO a vyznačeno v terénu.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Ludvík | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

1. 12. Ode dneška se lze registrovat na ledopád v Labském dole
Instagram

Instagram Horosvaz