Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Litoměřická věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Komínem v náhorní (J) stěně n.v.
  • Autoři neznámí,1914
 • 2)CIKCAK, VI
  • Krátce Starou cestou, pak traverz doleva až do výrazného vhloubení ke K (hodiny), šikmo doprava vhloubením (smyčka) a dále šikmo doleva vzhůru pod slaňovací K.
  • I.Králik,6.11.1982
  • Krátce Starou cestou, pak traverz doleva ke K. Lámavou stěnou vpravo n.v.
  • lezci DAV,1937
  • Od K traverz doleva na hranu a n.v.
  • Karl Friede 1936. 1. známý přelez Luboš Oujezdský, Z. Hubka,13.7.1968
  • JZ hranou k 1. K. Na polici 2 m doleva a ke 2. K. Doleva do vhloubení a přes převis n.v.
  • Karel Bělina a M.Lauda,7.6.1971
 • 6)BREAK BEAT, VIIIc
  • Napravo od cesty "DANCE BREAK" přes 2 kruhy a přes 3. kruh cesty"DANCE BREAK" a jim na vrchol.
  • Lukáš Čermák,23.9.2016
  • Středem SZ stěny spárou k 1. K. Stěnou přes 2 K ke 4. K. Krátce stěnou nad K, doleva k hodinám a stěnou přímo n.v.
  • R.Brt a Karel Bělina a Ludmila Matějčková,18.8.1985
 • 8)CAPUERA, IX
  • Stěnou vlevo od cesty Dance Break přes 4 kruhy ke kruhu cesty Mravenčí rojení a n.v.
  • Lukáš Čermák a Tomáš Rychtrmoc,2.7.2015
  • Údolním komínem vzhůru a v jeho horní části doprava a stěnou vzhůru na polici přes K stěnou n.v.
  • Karel Bělina, Š. Frühaufová, J. Frühauf, J. Frühaufová,22.8.1985
  • Údolním komínem n.v.
  • lezci DAV,1924
  • Stěnou vlevo od Údolního komína nad díru k 1. K, hranou ke 2. K a stěnou n.v.
  • Karel Bělina, J.Lejsek,16.6.1971
  • Uprostřed údolní stěny podél trhliny k 1.K a stěnou ke 2.K a převisem ke 3.K lámavou stěnkou ke 4.K a Perníkovou cestou n.v.
  • Pavel Henke a Vlastimil Peroutka,13.4.2008
 • 13)ŠLAPÁK, X
  • Vpravo od cesty "Vězeňské blues" přímo stěnou přes 3 K a hodiny n.v.
  • Tomáš Sobotka a Pavel Henke,2.6.2016
  • N vlevo od údolní komína, stěnou k 1. K, krátce doleva a vhloubením ke 2. K. Přímo ke 3. K na hranu k velkým hodinám a výše n.v.
  • Karel Bělina, J.Bechyně,4.6.1983
  • Levou částí udolní stěny do díry(hodiny) a zleva převisem(kruh)a stěnou vzhůru ke 2.kruhu cesty Vězeňské blues,tou na vrch.
  • Zdeněk Němec a Martin Čermák,6.8.2011
  • Koutovou spárou v pravé části V stěny vzhůru a traverz k 1. K. Doprava na hranu ke 2. K a hranou n.v.
  • Karel Bělina, M. Mařík,21.6.1971
  • Krátký traverz ve středu V stěny a vhloubením ke K. Vzhůru na písčitou terasu, po ní doprava a stěnou na předvrchol. Přeskok n.v.
  • lezci DAV,1928
 • 18)Varianta 1, VI
  • Od K přímo n.v.
  • Bohdan Zvarič, K. Janovský,8.9.1963
 • 19)Varianta 2, VI
  • Krátce vzhůru JV hranou a traverz ke K.
  • Miroslav Lauda, J. Hazucha,11.6.1967
  • V levé části V stěny krátce do otevřené spáry a jí na její konec, doleva do další spáry a výše stěnou k 1. K. Stěnou vzhůru a doprava ke 2. K. Stěnou na předvrchol a přepadem n.v.
  • Luboš Martínek a Karel Bělina,29.6.1985
  • Od JV hrany stěnou vlevo na předvrchol. Přeskok n.v.
  • J.Rada, M.Kadidlo,5.4.1953

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Otto Cihelna st. | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu