Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Družička

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Mezi M a věží n.v.
  • I.Králik, V.Husák,18.11.1984
  • Z plošiny k Z stěně doleva pod převis, přes něj doprava ke K. Vlevo po hraně n.v.
  • Karel Bělina, Luboš Martínek,30.6.1985
 • 3)LOCHNESKA, VIIb
  • N v nejnižší části údolní pilíře přímo přes převis pod druhý převis, přes něj zleva okolo hodin n.v.
  • P.Horák, R. Cimler,21.4.1985
 • 4)CVIČNÁ, III
  • Středem V stěny n.v.
  • I.Králik,18.11.1984
  • V levé části V stěny přes lomenou spárku n.v.
  • P.Horák,21.4.1985
  • Popis chybí
  • P.Horák,21.4.1985
 • 7)PŘESKOK, Přeskok 1
  • Popis chybí
  • I.Králik,18.11.1984

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Rozhodnutí 2020, mapy orgán OP CHKO Kokořínsko
1b

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Otto Cihelna st. | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu