Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Lesní stráž - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • V levé části náhorní stěny při hraně n.t.
  • Karel Bělina, J. Šimková,9.10.1983
  • Vpravo od komína sokolíkem a výše spárou na velký odštěp (jištění). Stěnou pomocí sokolíků doprava ke K, při hraně n.t.
  • Karel Bělina,1.10.1983
  • Ze Z strany komínem na velké předskalí. Stěnou pod převisy a šikmo doleva přes převis n.t.
  • Karel Bělina, J. Šimková,1.10.1983
  • Vlevo do komína po hraně ke K. Vzhůru do díry, traverz doleva do spáry, jí na velké předskalí a dále n.t.
  • Karel Bělina a Luboš Martínek,30.6.1984
  • Spárou vlevo od komína na velké předskalí a další spárou n.t.
  • Karel Bělina, J. Šimková,9.10.1983
  • V pravé části údolní stěny z ochozu pod stěnou přes odštěpy a díru k sokolíku a převisem doprava k 1. K a sokolíkem na polici ke 2. K. Stěnou doprava do spáry, jí na údolní předskalí dále n.t.
  • Karel Bělina a Luboš Martínek,30.6.1984
  • Uprostřed údolní stěny z ochozu pod stěnou. Stěnou a sokolíkem do velké dlouhé díry a doleva ke K, převislou spárou n.t.
  • Karel Bělina, Luboš Martínek,30.6.1984
  • V levé části S stěny, stěnou a výše komínem a dále volně n.t.
  • Karel Bělina, J. Šimková,14.10.1983
 • 9)KOZLÍ ROH, VII
  • V úzké V stěně na levém rohu údolní stěny šikmo doleva a výše sokolíkem doprava ke K a stěnou n.t.
  • Karel Bělina, Luboš Martínek,30.6.1984
  • Z jeskyňky sokolíkem na stupeň ke K a stěnou n.t.
  • Karel Bělina, E. Bělinová, L. Martínek,29.6.1985

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Otto Cihelna st. | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu