Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Krajková stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Spárou středem J stěny n.t.
  • Zdeněk Hubka,23.6.1973
  • Stěnou a spárou n.t.
  • M.Havlák, Zdeněk Hubka, Jaroslav Houser,23.6.1973
 • 3)KOUT, IV
  • Spárou vlevo od pilíře n.t.
  • Jaroslav Houser,23.6.1973
  • Vlevo od cesty „Kout“ na polici, spárou n.t.
  • Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, M.Havlák,23.6.1973
  • Středem J stěny přes K n.t.
  • Luboš Martínek, Karel Bělina,22.7.1986
  • V levé části J stěny, střechovitým převisem, dále spárkou a stěnou n.t.
  • J.Dolejš, I.Králik, Karel Bělina,2.4.1983
  • Ze zarostlé plošiny v údolní stěně převislou stěnou ke K. Krátce vlevo a vzhůru do díry. Doprava na balkón a hranou n.t.
  • Karel Bělina, J.Dolejš, I.Králik,2.4.1983
  • Vpravo od orig. cesty stěnou vlevo ke K.
  • Pavel Rýva, Wurm,1991
 • 9)DRANÍ, VIIc
  • N vpravo od bivaku. Stěnou podél trhliny do díry, převisem k 1. K. Stěnou přes 2. K n.t.
  • Luboš Martínek a Karel Bělina, O.Cihelna,6.7.1985
  • Stěnou vpravo od cesty „Starý problém“ ke K. Stěnou ke K cesty „Starý problém“ a jí n.t.
  • Ludmila Matějčková a R.Brt, Karel Bělina,27.7.1985
  • V S stěně ruční spárou do díry, doprava ke K a spárou n.t.
  • Karel Bělina, Slavoj Hokr, Luboš Martínek,12.11.1983
 • 12)RAMPA, II
  • Rampou v S stěně.
  • Ivan Králik, V. Husák
  • Z rampy v S stěně šikmo doleva ke spáře a jí n.t.
  • Karel Bělina, L. Šimková, M.Hlaváčová,12.11.1983
  • V levé části S stěny ke K a rozšířením n.t.
  • Karel Bělina, J. Šimková,1984

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Rozhodnutí 2020, mapy orgán OP CHKO Kokořínsko
1b

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Otto Cihelna st. | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu