Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Kokořínský důl

0 hodnocení

0 hodnocení

Skály se nacházejí po obou stranách Kokořínského dolu a v jeho bočních údolích, od Lhotky u Mělníka po Ráj u Mšena.

Oblast je na území CHKO Kokořínsko. Táboření je možné pouze na třech veřejných tábořištích v Kokořínském dole. Z železniční stanice Lhotka u Mělníka, Nebužely, Kanina, nebo Mšeno. Autobusem z Mělníka, autobusem či pěšky ze Mšena.

Lokality Kokořínský Důl a Roverské skály byly zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit - je zakázáno jejich poškozování (§ 45b zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody) - zejména se jedná o stanoviště "středoevropských lišejníkových borů". Je třeba se vyvarovat zbytečnému poškozování vegetace skal.

Polygony povoleného lezení