Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Snoubenka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • JV hranou n.v.
  • němečtí lezci,1927
  • Od JV hrany doleva po rampě do J stěny a jejím středem n.v.
  • Autoři neznámí
  • V pravé části J stěny stěnou zprava ke K. Stěnou na rampu a výše středem stěny n.v.
  • Karel Bělina, Luboš Martínek,30.6.1985
  • V levé části J stěny jedním ze dvou komínů na předskalí a stěnou vpravo n.v.
  • Autoři neznámí
  • Záp. stěnou ke K. Stěnou vzhůru na předskalí, z něj stěnou přímo n.v.
  • Karel Bělina, J. Šimková,8.10.1983
 • 6)NÁPADNÍCI, VIIb
  • V pravé části S stěny k 1. K. Vpravo na hranu, po ní ke 2. K, pilířem n.v.
  • Slavoj Hokr a Luboš Martínek, K.Bělina,12.11.1985
  • Komínem v pravé části údolní (S) stěny na předskalí a n.v.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od údolní komína koutem pod převis k 1. K. Přes převis vpravo a doleva ke 2. K. Stěnou ke 3. K a n.v.
  • Karel Bělina a O.Cihelna, Luboš Martínek,20.7.1985
  • Spárou středem stěny přes K na předskalí ve V stěně a n.v.
  • Karel Bělina, M.Lauda,1.6.1971
  • V levé části údolní (S) stěny spárou na předskalí ve V stěně a n.v.
  • Zdeněk Hubka, Z.Maříková, A. Staňková,16.8.1968
  • Vlevo od hrany stěnou ke K. Hranou na předskalí ve V stěně a n.v.
  • Zdeněk Hubka,3.6.1973
 • 12)PODZIMNÍ, III
  • Z náhorní strany na odštěp. Z jeho začátku stěnou sokolíkovými zářezy vzhůru a dále stěnou vpravo
  • I.Králik,6.11.1982
  • Z náhorní strany za odštěp na V předskalí a n.v.
  • Autoři neznámí
  • popis chybí
  • Autoři neznámí

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Otto Cihelna st. | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu