Facebook

Český horolezecký svaz

Pozvánka na volební Valnou hromadu ČHS

Pozvánka na volební Valnou hromadu ČHS
29. 04. 2021 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor zve předsedy svých oddílů na Valnou hromadu ČHS, která se uskuteční v sobotu 29. května 2021 v Praze na Strahově. 

 

Výkonný výbor si však vyhrazuje právo, pro případ zhoršení situace, přijmout odpovídající organizační opatření, nebo uspořádat Valnou hromadu opět mimo zasedání, s využitím technických prostředků. Rozhodnutí o případné změně konání Valné hromady bude přijato nejpozději 19. května.  

 

Účast na Valné hromadě

Valné hromady se mohou zúčastnit v souladu se Stanovami delegáti - předsedové oddílů registrovaných v ČHS k datu 29. 4. 2021.

Delegáti disponují počtem hlasů odvozeným od počtu řádných členů svých oddílů k témuž datu. Informace o počtu členů a hlasů obdrží předsedové oddílů do 7. 5.

Možnost zastoupení: Předseda oddílu může být zastoupen na základě plné moci jiným členem oddílu, nebo předsedou (zástupcem) jiného oddílu. Předseda (zástupce) oddílu může zastupovat nejvýše 3 další oddíly. 

Plná moc - zastoupení předsedy jiným členem oddílu

Plná moc - zastoupení předsedy jiným oddílem

Prosíme předsedy, aby nás s předstihem informovali o své účasti na Valné hromadě i o případném zastoupení. Informace pošlete na e-mail 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys; do předmětu zprávy napište VH.

Oddíly - počet hlasů pro VH

 

Program

Hlavním bodem programu této Valné hromady jsou volby do Výkonného výboru, Disciplinární komise a Revizní komise na další čtyřleté období. 

Důležitá je také malá novela Stanov ČHS, v níž je navrženo umožnit v mimořádných případech konání Valné hromady mimo zasedání, s využitím technických prostředků. 

 

Volby

Do Výkonného výboru, Disciplinární i Revizní komise mohou na další čtyřleté období kandidovat řádní členové ČHS, kterým je nejpozději v den konání voleb alespoň 18 let. 

- do Výkonného výboru se volí předseda a 4 členové

- do disciplinární komise 3 členové a 3 náhradníci

- do revizní komise 3 členové a 1 náhradník

Kandidatury lze podávat do 19. 5. včetně, prostřednictvím sekretariátu ČHS na e-mail 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys;do předmětu zprávy uveďte Volby.

Informace o kandidátech budeme průběžně zveřejňovat. 

Pro podání návrhu využijte tyto formuláře:

Volby 2021 - předseda

- Volby 2021 - člen VV

- Volby 2021 - člen DK

- Volby 2021 - člen RK

Podrobnosti k volbám jsou v Jednacím a volebním řádu VH, viz bulletin. 

 

Všechny informace včetně návrhu Jednacího a volebního řádu jsou v bulletinu ČHS č. 74. 

Bulletin č. 74 - VH ČHS 29.5.2021

Stanovy ČHS návrh novely 29.5.2021

 

Případné dotazy směřujte na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 


 

B. Valentová, ČHS