Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Revizní komise

Činnost komise

Úkolem Revizní komise je provádět revizi hospodaření orgánů ČHS, kontrolu plnění vnitřních dokumentů a rozhodnutí orgánů ČHS a vydávat stanoviska k plánovaným ekonomickým aktivitám ČHS.

 

Předseda komise má právo účastnit se jednání Výkonného výboru. Revizní komise je ve svém rozhodování nezávislá, její členové jsou voleni Valnou hromadou ČHS na 4 roky.

 

 

Složení komise

předseda:
Martin Mašát 

 

členové: Jana Krtková, Michal Všetečka

 

Kontakt: ~.Isb.~46hzs934WHaBB5cl7g5pJ

 

 

Zprávy Revizní komise

Zprávy Revizní komise pro Valné hromady ČHS naleznete v archivu dokumentů.

 

Instagram

Instagram Horosvaz