Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Disciplinární komise

Činnost komise

Disciplinární komise posuzuje provinění členů ČHS. Ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem. Členové komise i náhradníci jsou voleni Valnou hromadou ČHS na 4 roky.

 

 

Složení komise

předseda:

Vladislav Rezek

 

členové komise: Miloslav Šramota, Ladislav Tichý 

 

Kontakt: ZbFmZ%ba98ExZWag8bFoQOQ%-kBC.Zp4Ys 

 

 

Podání / odvolání k Disciplinární komisi

Podání k Disciplinární komisi i odvolání proti jejímu rozhodnutí je spojeno se složením poplatku ve výši 1000 Kč na sekretariátu ČHS. Poplatek je učastníkovi řízení vrácen v případě, že disciplinární orgán shledá jeho stížnost oprávněnou. Poplatky i výjimky z jejich placení upravuje Disciplinární řád ČHS, § 19 a § 33. Při platbě uveďte variabilní symbol 997 a do zprávy pro příjemce své jméno.

Instagram

Instagram Horosvaz