Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Komise mládeže

Činnost Komise mládeže

  • podpora a koordinace činnosti klubů mládeže působících pod ČHS
  • organizace celorepublikových akcí pro mládež
  • poskytování grantů zaměřených na podporu mládeže - viz rubrika Granty a projekty ČHS

Složení komise mládeže 

předsedkyně komise: Magdalena Jančíková,88tnRW%79-vu5f56LTuy8~inWskmb 

členové komise: 

Jiří Faflák

Roman Šmíd

Zprávy o činnosti Komise mládeže