Facebook

Český horolezecký svaz

Aktuální informace ČHS týkající se epidemie koronaviru a stavu nouze

Aktuální informace ČHS týkající se epidemie koronaviru a stavu nouze
30. 04. 2020 | Rubrika: O ČHS

Aktualizace 4.5.2020

Vláda ČR upravila 30.4. scénář uvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií koronaviru. Podle aktualizovaného scénáře se uvolňuje prostor pro sportování ve dvou etapách, od 27.4. do 11.5. a po 11.5.2020, viz obrázek. 

Podrobné informace týkající se podnikatelských i jiných činností jsou na webu Úřadu vlády ČR

NSA_obr uvolňování

 

Aktualizace 27.4.2020

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 č. 452, 453 a 454

přináší Česká unie sportu podrobné výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny k vnitřním i venkovním sportovištím, souvisejícím výjimkám a také k podmínkám profesionální sportovní činnosti.

K dispozici je také výkladové stanovisko Národní sportovní agentury

 

Aktualizace 24.4.2020

IFSC potvrdilo další posunutí závodů, tentokrát  závodů Světového poháru které se měly konat v červenci. Dále potvrdilo nový termín pro Mistrovství Evropy v Moskvě. Více se dozvíte v článku Aktuální informace KSL k datu 24.4.

 

Aktualizace 24.4.2020

Informace týkající se epidemie koronaviru a opatření stavu nouze včetně volného pohybu osob od 24.4. a od 27.4.2020. Na veřejných místech smí společně pobývat nejvýše 10 osob, povinné je nošení roušek a dvoumetrové odstupy; toto platí i pro sportování na venkovních sportovištích. Podrobně viz webové stránky Vláda ČR

Usnesení Vlády ČR č. 453 umožňuje od 27.4.2020 přítomnost veřejnosti v tělocvičnách, fitness centrech a posilovnách, při dodržení stanovených hygienických opatření. Podrobná pravidla pro dodržování hygienických nařízení najdete v odkazu na Usnesení vlády České republiky č. 453 ze dne 23. dubna 2020.

 

Aktualizace 22.4.2020

V reakci na epidemii koronaviru COVID-19 a v souladu s opatřeními Vlády ČR omezuje ČHS svou činnost a akce. Informace, které průběžně aktualizujeme, jsou uvedeny níže. Podrobnosti naleznete v samostatných článcích a rubrikách, na které odkazujeme. Apelujeme na oddíly a členy, aby všechna omezení respektovali!

 

Aktualizace 22.4.2020

Česká unie sportu požádala o mimořádnou podporu klubů, tělovýchovných jednot - provozovatelů sportovišť, jejichž existence je ohrožena omezujícími opatřeními. Žádost by měla vyřizovat Národní sportovní agentura. Blížší info na webu ČUS

 

Aktualizace 21.4.2020

Od čtvrtku 23. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny sekretariátu ČHS.

 

Aktuální znění Usnesení vlády ČR č. 420 umožňuje trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Podmínky tréninku i další výjimky týkající volného pohybu osob jsou zde

 

Aktualizace 17.4.
Aktuální informace o posunu termínů tuzemských i zahraničních závodů najdete ve zprávě Komise soutěžního lezení a Komise mládeže.

 

Aktualizace 17.4.2020

Metodická komise rozhodla, že všechny kurzy do 30.06.2020 budou přesunuty na podzimní termíny, které budou upřesněny nejdříve ke konci června 2020.

 

Aktualizace 15.4.2020

Česká unie sportu vydala právní stanovisko k venkovním sportovištím navazující na Usnesení Vlády ČR ze dne 6.4.2020.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo k dispozici ke stažení leták  informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19.

 

Aktualizace 7.4.2020

Od 7.4.2020 je umožněno sportování na venkovních sportovištích. Podrobnosti stanoví Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 6.4.2020. 

 

Aktualizace 31.3.2020

Nouzový stav, jehož součástí  je zákaz volného pohybu osob byl prodloužen do 11.4.2020 do 6 hod. Jednou z výjimek je pobyt v přírodě a parcích. I nadále platí zákaz přítomnosti osob na sportovištích pro veřejnost. 

 

Aktualizace 27.3.2020

aktualizované informace ČUS týkající se opatření státu ke snížení ekonomických dopadů stavu nouze 

 

Aktualizace 25.3.2020

Dne 24.3. v podvečer byla potvrzena zpráva o diskutovaném přeložení termínu XXXII. Olympijský her "...na termín po skončení roku 2020, ale ne na pozdější než léto 2021". Podrobnější informace k tomuto rozhodnutí a informace k tuzemským závodům v soutěžním lezení najdete v článku Aktualizace prohlášení KSL a KM ze dne 24.3.202 a potvrzení přeložení termínu OH.

 

Aktualizace 25.3.2020

Dochází k posunu termínu instruktorského kurzu SCI, Nový termín by měl být zveřejněn koncem dubna. Změny prosím sledujte v kalendáři kurzů instruktoři SCI,RCI,HAL

 

Aktualizace 22.3.2020

Od 16.3.2020 do odvolání jsou zrušeny úřední hodiny sekretariátu pro veřejnost. Členské průkazy, pojištění i Trio můžete v e-shopu a v modulu Předseda. Průkazy ČHS i PZS budeme průběžně rozesílat.

 

Aktualizace 19.3.2020

Doškolovací kurz První pomoc a záchrana, který měl proběhnout v termínu 3.-5.4.2020, je zrušen. Kurz proběhne v náhradním termínu na podzim. Změny se zapisují též do kalendářů kurzů viz instruktoři SCI,RCI,HAL

 

Aktualizace 18.3.2020.

  • Na webu ČUS jsou informace o opatřeních státu ke zmírnění ekonomických dopadů stavu nouze - web ČUS
  • Komise soutěžního lezení apeluje na reprezentanty, členy VSCM, další závodníky a trenéry, aby nepodceňovali vážnost situace a respektovali stanovená omezení. Další informace týkající se tréninků, společných soustředění a tuzemských i zahraničních závodů jsou v tomto článku

Informace k 16.3.2020

  • V návaznosti na vyhlášení karantény na celém území ČR (Usnesení vlády č. 215) jsou do 24.3. zrušené veškeré sportovní akce a aktivity na území ČR a tedy i veškeré akce ČHS.
  • Aktuální zprávy týkající se závodního lezení - jak zahraničních, tak i domácích závodů najdete v článcích pod sekcí Soutěžní lezení.
  • Národní sportovní agentura vydala k omezení sportovních akcí a aktivit stanovisko, ze kterého vyplývá, že se zákaz nevztahuje na trénink profesionálních sportovců  a individuální pobyt a pohyb v přírodě -Výklad NSA k usnesení č. 215

Informace k 13.3.2020

B. Valentová, sekretariát ČHS