Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktoři SCI, RCI a HAL

Instruktorské kurzy mají certifikaci UIAA a nejsou akreditovány v rámci vzdělávacího systému ČR, kvalifikace platí jen při metodickém výcviku v rámci ČHS.

Kvalifikační stupně

Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instructor)

Působnost instruktora sportovního lezení je omezena na výuku lezení na umělých stěnách a zajištěných sportovních cestách do jedné lanové délky.

Kurz má 3 části: přijímací zkoušky a zahájení, první pomoc, závěrečná část a zkoušky.

 

Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instructor)

Působnost instruktora skalního lezení zahrnuje vedle výuky lezení na umělých stěnách a zajištěných jednodélkových cestách také výuku tradičního pískovcového lezení a lezení vícedélkových cest i v "letních" horách, neledovcového charakteru. 

Kurz má 4 části: přijímací zkoušky a zahájení, první pomoc, lezení na umělé stěně, závěrečná část (vícedélkové lezení v horách) a zkoušky.

 

Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)

Instruktor horolezectví může provádět, kromě výše uvedeného, i výcvik v horách, při zimním lezení, v oblastech ledovcového charakteru.

Kurz má 6 částí: přijímací zkoušky a zahájení, první pomoc, lezení na umělé stěně, ledovcový kurz v horách, vícedélkové lezení v horách, závěrečná část (lavinový kurz v horách) a zkoušky.

Kalendář kurzů v roce 2017

termín

kurz

místo

lektor

propozice

přihlášení

28.4.-1.5.

RCI, HAL

zahájení

Vysočina

E.Ponikelský

M.Buřil

propozice

kurzy jsou obsazeny

RCI

Odehnal, Rajcsányi, Králík, Řeřucha, Piskač, Šolcová, Šolc, Šťastná, Větrovská,Hrnčiřík, Poláček, Hrbáček, Špás, Bellingerová, Pavlíček, Blažek

Semík

HAL

Hron, Zalužanský

12.-13.5.

SCI zahájení Praha

K.Kříž

J.Schücková

propozice

kurz je obsazen

Raudenská, Spálenka,

Ševčíková, Kubec, Hlava,Hájek, Straka, Faflák, Hoffmann, Krejčí

27.-28.5.

RCI, HAL

umělá stěna

Plzeň

K.Kříž

(J.Schücková)

propozice 

viz přihlášení na kurzy RCI, HAL 

1.-4.6.

SCI, RCI, HAL

1. pomoc

Vysočina M.Honzík

propozice 

viz přihlášení na kurzy RCI, HAL, SCI 
9.-11.6. 

SCI

závěr

Srbsko, Č.Kras

K.Kříž

(J.Schücková)

propopzice 

viz přihlášení na kurz SCI 

 

10.-16.7. 

HAL

ledovec

Rakousko

L.Tkáč

(J.Vogel)

propozice 

Hron, Zalužanský, Sušil, Ostřížek 

28.8.-3.9. 

RCI, HAL

vícedélky,

RCI závěr

Rakousko

K.Kříž

(J.Vogel)

 propozice

viz přihlášení na kurzy RCI, HAL 

4.9.-10.9.

RCI, HAL

vícedélky,

RCI závěr

Rakousko  L. Tkáč   propozice II.termín viz přihlášení na kurzy RCI, HAL  

Kalendář doškolení v roce 2017

termín

doškolení

místo

lektor

propozice

přihlášení

7.-9.4.

první pomoc, záchrana

Vysočina

M.Honzík

propozice

 

 

Vespalec, Šabata, Prokeš, Vejnar, Hron, Holein, Báča, Beran, Kadlec, Nevečeřal, Mazánek, Macků, Skála, Michlík, Nepustil

27.-30.4.

freeride, laviny

 

Rakousko

K.Kříž

(J.Vogel)

propozice

 

Lonský, Prokeš, Mazánek, Renc, Báča,Skála

12.-14.5. skalní záchrana

Rabštejn

L.Tkáč

(J.Vogel)

propozice

doškolení je obsazeno

Vespalec, Fritsch, Mraček, Kaizler, Procházka, Mikeš, Rychtr, Vejnar, Kadlec, Nevečeřal

6.-8.10.

skalní záchrana

 

Srbsko u Berouna K.Kříž

propozice

Srbek, Bandas, Babača, Wondráček, Novotný, Dvorník, Šťastný, Novosad
3.-5.11.  první pomoc, záchrana Vysočina M.Honzík max. 18 osob 

Mazánek, Dědek, Babača, Wondráček, Novotný, Komenda,  Koníček, Lonský, Kvapilová, Abt,Renc,

Celba,Novosad,Juchelka,

Burian,

3.-5.11. 

lezecká cvičení, hry pro děti

Plzeň

(Praha)

K.Kříž

max. 10 osob 

Beran, Macků, Kohout

Informace pro zájemce o kurz

Instruktorské kurzy jsou určeny oddílovým i individuálním členům ČHS.

 

Podmínkou přijetí do kurzu je:

 • dosažení věku min. 21 let, resp. 23 let (HAL) v roce konání kurzu
 • členství v ČHS (platný členský průkaz na daný rok)
 • zdravotní způsobilost
 • uhrazení účastnického poplatku.

Zájemci o kvalifikaci instruktora si mohou zvolit kterýkoli stupeň kvalifikace. Nižší stupně kvalifikace lze rozšiřovat až do dosažení nejvyššího stupně (HAL), tak, že instruktor absolvuje části kurzu, které jeho dosavadní kvalifikace neobsahuje, a složí závěrečnou zkoušku pro danou kvalifikaci. 

 

Kvalifikace instruktora ČHS je platná 5 let, výhradně s platným členstvím v ČHS. V průběhu platnosti kvalifikace a po dobu tří let po jejím ukončení lze kvalifikaci prodloužit nebo obnovit prostřednictvím doškolení. Pokud instruktor doškolení v této lhůtě neabsolvuje, jeho kvalifikace zaniká.

Dokladem o získané kvalifikaci je průkaz instruktora ČHS

 

Na instruktory ČHS s platnou kvalifikací se vztahuje pojištění Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů

 

Účastnický poplatek:

 • kurz SCI - 1800 Kč
 • kurz RCI - 3300 Kč
 • kurz HAL - 5900 Kč (platí se ve dvou částkách - 3300 Kč, 2600 Kč)

Zájemci o kurz zašlou vyplněnou přihlášku spolu s přílohami (lékařské potvrzení, uskutečněné výstupy, fotografie na průkaz rozměr min. 400 x 510 pixelů) na adresu instruktori@horosvaz.cz. Lékařské potvrzení lze poslat později, nejpozději však týden před uskutečněním kurzu.

 

Poplatek je nutno uhradit do 2 týdnů poté, co sekretariát potvrdí přijetí přihlášky a splnění podmínek. Účastníci si hradí své osobní náklady (doprava, ubytování a stravování). Poplatek je nevratný, vyjma situace, kdy se kurz neuskuteční z důvodů nezaviněných uchazečem.

 

Platební informace: č. účtu 17 27 20 95 04/0600 Moneta Money Bank,  ss = RČ, vs = 333.

 

Přihlášky

Přihláška SCI

Přihláška RCI

Přihláška HAL

 

Počty osob na jednotlivých seminářích a minimální počty osob na instruktora jsou dány typem kurzu. Minimální počet osob pro uskutečnění semináře je pět, při nižším počtu zájemců se kurz ruší.

Informace o doškolení instruktorů ČHS

Pro prodloužení / obnovení kvalifikace jsou nutné 2 doškolovací semináře, které je možno absolovat kdykoli v průběhu platnosti kvalifikace a dále v průběhu dalších tří let po jejím skončení.

 • seminář 1. pomoc a záchrana (povinný)
 • seminář podle zájmu instruktora

Zájemci o doškolení zašlou vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s přílohami (absolvované instruktorské akce, lékařské potvrzení, fotografie na průkaz velikost min. 400 x 510 pixelů) na instruktori@horosvaz.cz.

Lékařské potvrzení lze poslat později, nejpozději však týden před uskutečněním kurzu.

 

Podmínkou přijetí na doškolení je uhrazení účastnického poplatku:

 • doškolení freeride, laviny - 600 Kč
 • ostatní doškolení - 500 Kč

Účastnický poplatek je nutno uhradit do 2 týdnů poté, co sekretariát potvrdí přijetí přihlášky a splnění podmínek. Poplatek je nevratný, vyjma situace, kdy se kurz neuskuteční z důvodů nezaviněných uchazečem. Osobní náklady (cestovné, ubytování, stravování) si hradí účastníci sami.

 

Na doškolovacím kurzu je provedeno přezkoušení metodickým výstupem na zadané téma.

 

Kapacita semináře je dána typem semináře. Při nedostatečném počtu zájemců se seminář ruší.

 

Přihláška na doškolení

 

Platební informace: č. účtu: 17 27 20 95 04/0600 GE Money Bank, ss=RČ, vs=333