Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktoři SCI, RCI a HAL

Instruktorské kurzy mají certifikaci UIAA a nejsou akreditovány v rámci vzdělávacího systému ČR, kvalifikace platí jen při metodickém výcviku v rámci ČHS.

 

Vzdělávání je složeno z modulů, které na sebe navzájem navazují. Získání vyššího stupně vzdělávání je podmíněno absolvováním nižšího stupně vzdělávání (např. zájemce o RCI musí mít kvalifikaci SCI). Jednotlivé stupně vzdělávání lze absolvovat samostatně, nebo v jednom roce, pokud na sebe termínově navazují. Zájemci tak mají možnost své vzdělání rozšiřovat o další kvalifikační stupně. 

Kvalifikační stupně

Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instructor)

Působnost instruktora sportovního lezení je omezena na výuku lezení na umělých stěnách a zajištěných sportovních cestách do jedné lanové délky.

Kurz má 3 části: přijímací zkoušky a zahájení, první pomoc, závěrečná část a zkoušky.

 

Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instructor)

Působnost instruktora skalního lezení zahrnuje vedle výuky lezení na umělých stěnách a zajištěných jednodélkových cestách také výuku tradičního pískovcového lezení a lezení vícedélkových cest i v "letních" horách neledovcového charakteru. 

Kurz má 3 části: záchrana + lanové techniky, první pomoc pro RCI,HAL a závěrečná část (vícedélkové lezení v horách) a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací SCI.

 

Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)

Instruktor horolezectví může provádět, kromě výše uvedeného, i výcvik v horách, při zimním lezení, v oblastech ledovcového charakteru.

Kurz má 3 částí: ledovcový kurz v horách, lezení v ledu, závěrečná část (lavinový kurz v horách) a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací RCI.

 

Kvalifikace instruktora je platná 5 let, do 31.12., a počítá se od roku, kdy instruktor kurz ukončil. Datum ukončení kurzu je poslední den poslední části kurzu.

Kvalifikace je platná pouze pokud je instruktor členem ČHS a má platný průkaz ČHS.

Dokladem o kvalifikaci instruktora je průkaz s fotografií a uvedením platnosti kvalifikace.

 

Podmínky přijetí do kurzů:

  • věk minimálně 21 let(u kurzu HAL 23 let), členství v ČHS v roce podání přihlášky
  • zájemce o RCI musí mít platnou kvalifikaci SCI
  • zájemce o HAL musí mít platnou kvalifikaci RCI
  • zaslání vyplněné a podepsané přihlášky spolu s přílohami (dále lékařské potvrzení, fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů) na adresu instruktori@horosvaz.cz.
  • uhrazení účastnického poplatku na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol : 333, spec.symbol : datum narození účastníka. Poplatek se hradí až po potvrzení o přijetí na kurz.    V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

Požadavky na instruktory

 

Propozice na kurz se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději týden před zahájením kurzu.

 

Přihláška na kurzy SCI,RCI,HAL pro rok 2020

Kalendář kurzů na rok 2020 

Metodická komise rozhodla, že všechny kurzy do 30.06.2020 budou přesunuty na podzimní termíny, které budou upřesněny nejdříve ke konci června 2020. Kurz HAL bude přesunut pravděpodobně na další rok.

termín název počet uchazečů místo konání lektor propozice senam zájemců
SCI 1            
26.-28.9.. SCI 1, přijímací zkoušky, 1.část kurzu max.18 Jihlava L.Tkáč propozice

Hrček,Pražma,Špunda, Rod,Fichna, Zapletalová,Dvořák, Vyšinka,Kessler,Tichá, Jašková,Bimka,Kašpar, ,Dědík,Buchta,, Veselka,Blahut

9.-11.10.. SCI 1,skály a zkoušky max.18 Vysočina L.Tkáč propozice stejné viz I.blok
12.-13.12. SCI první pomoc max.18 Jihlava J.Kubalová   stejné viz I.blok
SCI 2            
4.-6.9.. SCI 2, přijímací zkoušky, 1.část kurzu max.18 Praha J.Schücková propozice

Naiman,Krejčí,Samková,

Procházka,Pavlů, Hudec, Dvořák, Novák, Hančil,Rampas, Jeřábková,Obročníková, Valíček, Kotyza,Martinka, Kotan, Rambousek

11.-13.9. SCI 2, skály a zkoušky max.18 Srbsko J.Schücková propozice stejné viz I.blok
3.-4.10. SCI 2 první pomoc max.18 Jihlava J.Kubalová propozice stejné viz I.blok
RCI            
  RCI, záchrany, lanové techniky max.20 Vysočina M.Beláň Kurz proběhne v náhradním termínu Bimka,Kašpar,Lidmila, Lotrek,Dědík,Rybár, Kotyza,Dvořák,Kodytek, NovákL.,Hančil,Rampas, NovákP,Krousová,Horňák, Štěrbová,Havel
  RCI, první pomoc max.18 Vysočina M.Honzík   stejné viz I.blok
. RCI, závěrečný kurz max.20 Německo, Berchtesgaden K.Kříž   stejné viz I.blok
HAL            
. HAL-I.blok, ledovec max.8 Rakousko L.Tkáč

Kurz proběhne v náhradním termínu

Švermová,Moravec
2021 HAL, lezení v ledu         stejné viz I.blok
2021 HAL, laviny a lyže         stejné viz I.blok

Doškolení instruktorů

Přihlásit se na doškolení instruktorů lze kdykoliv během platnosti kvalifikace instruktora a tři roky po ukončení této platnosti.

 

Instruktor musí absolvovat dvě doškolení (není podmínkou se hlásit

v jeden kalendářní rok). Jedním z těchto doškolení musí být první pomoc, záchrana.

Prodloužení kvalifikace se započítává po absolvování druhého doškolení.

 

Výše účastnického poplatku bude upřesněna v propozicích a hradí se na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol : 333, spec.symbol : datum narození účastníka. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

 

Propozice na doškolení se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději týden před zahájením kurzu.

 

Přihláška na doškolení na rok 2020

Kalendář DOŠKOLENÍ na rok 2020 

(chybějící informace budou doplňěny v nejbližší době)

termín název počet zájemců místo konání lektor propozice seznam zájemců

(3-5.4.-neplatí)

NOVÝ TERMÍN 11.-13.12.

První pomoc a záchrana 12 (kapacita navýšena na 16) Vysočina M.Honzík

propozice

Kašpárek,Novotný, Zunt, Pevný,Jindra, Šlocar,Svoboda,Kukla, Hochman,Krečmer, Migal,Fliegl,Marvánek, Michalička, Klapuch, Končírová
24-26.7. Postupy při výuce nováčků 10 Rabštejn L.Tkáč propozice Kašpárek,Novotný, Migal,Týce,Patterman
13-16.9. Lezení na písku 10 Malá Skála K.Kříž, V.Dvořák PROPOZICE.pdf vzhledem k nízkému zájmu byl kurz zrušen
2.-4.10. Skalní záchrana 10 Srbsko u Berouna K.Kříž propozice Holub,Hadrava, Kukla, Fliegl, Končírová, Šlocar,Komárek,Ryška
6-8.11. První pomoc a záchrana 12 (kapacita navýšena na 16) Vysočina M.Honzík propozice Kovařík,Holub,Vlček, Kouřil,Týce, Pazourek, Patterman, Malý, Babička,Boštíková, Harna,Povejšil, Halva, Šulc,Matějka,Jícha
23-25.10. Lezecká cvičení a hry - výuka pro děti 10 Plzeň (Praha) K.Kříž propozice Lustyk,Kouřil,Hochman, Kovařík, Skotnica, Burian,Jindra

V případě dalších dotazů se obraťte na Kristýnu Šmídovou -  6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj