Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktoři SCI, RCI a HAL

Instruktorské kurzy mají certifikaci UIAA a nejsou akreditovány v rámci vzdělávacího systému ČR, kvalifikace platí jen při metodickém výcviku v rámci ČHS.

 

Vzdělávání je složeno z modulů, které na sebe navzájem navazují. Získání vyššího stupně vzdělávání je podmíněno absolvováním nižšího stupně vzdělávání (např. zájemce o RCI musí mít kvalifikaci SCI). Jednotlivé stupně vzdělávání lze absolvovat samostatně, nebo v jednom roce. Zájemci tak mají možnost své vzdělání rozšiřovat o další kvalifikační stupně. 

Kvalifikační stupně

Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instructor)

Působnost instruktora sportovního lezení je omezena na výuku lezení na umělých stěnách a zajištěných sportovních cestách do jedné lanové délky.

Kurz má 3 části: přijímací zkoušky a zahájení, první pomoc, závěrečná část a zkoušky.

 

Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instructor)

Působnost instruktora skalního lezení zahrnuje vedle výuky lezení na umělých stěnách a zajištěných jednodélkových cestách také výuku tradičního pískovcového lezení a lezení vícedélkových cest i v "letních" horách neledovcového charakteru. 

Kurz má 2 části: záchrana + lanové techniky a závěrečná část (vícedélkové lezení v horách) a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací SCI.

 

Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)

Instruktor horolezectví může provádět, kromě výše uvedeného, i výcvik v horách, při zimním lezení, v oblastech ledovcového charakteru.

Kurz má 2 částí: ledovcový kurz v horách, závěrečná část (lavinový kurz v horách) a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací RCI.

 

Kvalifikace instruktora je platná 5 let, do 31.12., a počítá se od roku, kdy instruktor kurz ukončil. Datum ukončení kurzu je poslední den poslední části kurzu.

Kvalifikace je platná pouze pokud je instruktor členem ČHS a má platný průkaz ČHS.

Dokladem o kvalifikaci instruktora je průkaz s fotografií a uvedením platnosti kvalifikace.

 

Podmínky přijetí do kurzů:

  • věk minimálně 21 let(u kurzu HAL 23 let), členství v ČHS v roce podání přihlášky
  • zájemce o RCI musí mít platnou kvalifikaci SCI
  • zájemce o HAL musí mít platnou kvalifikaci RCI
  • zaslání vyplněné a podepsané přihlášky spolu s přílohami (lékařské potvrzení, fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů) na adresu instruktori@horosvaz.cz.
  • uhrazení účastnického poplatku na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol : 333, spec.symbol : datum narození účastníka. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

Požadavky na instruktory

 

Přihláška na kurz - Instruktor ČHS

Propozice na kurz se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději týden před zahájením kurzu.

Kalendář kurzů na rok 2019 

TERMÍN KONÁNÍ NÁZEV KURZU POČET uchazečů MÍSTO KONÁNÍ LEKTOR PROPOZICE SEZNAM přihlášených
18.-24.2 HAL-laviny, lyže,ledy, závěr z r.2018 4  Vysoké Tatry J.Vogel propozice Hoffmann, Čáp, Mynář,Mynarčík, Kavka
17.-19.5. SCI-I.blok přijímací zkoušky, zahájení kurzu 30 Plzeň K.Kříž, J.Schucková propozice

KURZ JIŽ NAPLNĚN

Šnajdrová, Schucková,Pavera, Měřička,Štěrbová,

Beránek,Moravec,

Nývltová,Bouma, Mareš,Bláha, Heřman,Svoboda, Ondráčková,

Heythum,Rohan, Hanák,Válka,Tučka, Posekaný,Michal, Verner,Krousová, Maštálko2x,Chvátal, Švermová,Novák, Havel,Černohous

23.-26.5. SCI-II.blok, první pomoc 30 Vysočina M.Honzík propozice stejná jména viz. SCI-I.blok
7.-9.6. SCI-III.blok, závěrečný kurz 30 Srbsko K.Kříž, J.Schucková propozice stejná jména viz SCI-I.blok
20.-23.6. RCI-I.blok, záchrana, lanové techniky 20 Vysočina J.Vogel, M.Buřil propozice

Pavera,Měřička, Moravec,Nývltová,

Bouma,Mareš, Heythum,Svoboda, Heřman,Ondráčková, Rohan,Hanák,Válka, Tučka,Posekaný, Červenka,Švermová, Mynarčík, Kavka, Mynář, Ščurek

19.-25.8. RCI-II.blok, závěrečný kurz 20

Rakousko,

Berchtesgaden

K.Kříž(J.Vogel) propozice stejná jména viz RCI-I.blok

Doškolení instruktorů

Přihlásit se na doškolení instruktorů lze kdykoliv během platnosti kvalifikace instruktora a tři roky po ukončení této platnosti.

 

Instruktor musí absolvovat dvě doškolení (není podmínkou se hlásit

v jeden kalendářní rok). Jedním z těchto doškolení musí být první pomoc, záchrana.

Prodloužení kvalifikace se započítává po absolvování druhého doškolení.

 

Výše účastnického poplatku bude upřesněna v propozicích a hradí se na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol : 333, spec.symbol : datum narození účastníka. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

 

Přihláška na doškolení 2019

Propozice na doškolení se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději týden před zahájením kurzu.

Kalendář DOŠKOLENÍ na rok 2019 

TERMÍN KONÁNÍ SEMINÁŘ MAX.počet uchazečů MÍSTO KONÁNÍ LEKTOR (náhradník) PROPOZICE SEZNAM přihlášených
18-21.2.2019 Skialpinismus a základy ledolezení 4  Vysoké Tatry Jiří Vogel + 1 propozice  
21-24.2.2019 Skialpinismus a lavinová problematika 4 Vysoké Tatry Jiří Vogel + 1 propozice  
14-17.3.2019 Freeride, laviny 8 Rakousko - Sölden Vojta Dvořák propozice

Zunt,

Sychrová,Šťastný, Straka,Průcha, Marvánek,Uherka 

24.-26.5. 2019 Výuka lezení nováčků na skalách 4 Rabštejn Jiří Vogel propozice Pro malý počet zájemců je kurz zrušen
11.-13.10. 2019 Skalní záchrana 10 Srbsko u Berouna Karel Kříž propozice Ficek, Báča, Budský,Koníček, Černý,Havel
18.-20.10. 2019 Lezecká cvičení a hry - výuka pro děti 12 Plzeň (Praha) Karel Kříž propozice  Turpiš,Kovařík, Křenek,Žižkovský, Zunt,Čejka,Holický, Krečmer,Krejčí, Svoboda,Sychrová, Hoffmann
1.-3.11. 2019 První pomoc a záchrana  18 Vysočina Martin Honzík propozice

kurz již naplněn

Řezka,Drátovský, Ficek, Hadrava, Čejka,

Adámková,Kovács, Malý,Neuwirth, Nováček,Turpiš, Šťastný,Bandas, Brázdil,Křenek, Žižkovský,Ryška

V případě dalších dotazů se obraťte na Kristýnu Šmídovou -  6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj