Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Granty ČHS na rok 2019

Granty ČHS na rok 2019

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na rok 2019. Granty jsou určeny, stejně jako v předchozích letech, na podporu mládeže, na podporu údržby skalních oblastí a na podporu tradičních horolezeckých akcí

 

Podmínky poskytnutí grantů jsou stejné jako dosud. Podorobnosti jsou v podmínkách jednotlivých grantů. 

Nově je požadováno, aby součástí žádosti byl předběžný rozpočet akce, na niž je grant žádán, a to minimálně v členění, které je uvedeno ve formuláři žádosti. 

 

Granty na podporu mládeže

Granty mládež 2019 - podmínky

uzávěrka přijímání žádostí - 18.2.2019

Prostřednictvím grantů lze podpořit náborové akce pro mládež, výcvikové akce a výjezdy do hor, dlouhodobou práci s mládeží (vstupy na stěny, nákup materiálu). 

Žadatelem může být oddíl nebo spolek ČHS. 

Max. výše grantu je 10 tisíc Kč, pro žadatele - kluby mládeže zařazené do sítě mládeže je to 20 tisíc Kč. 

Žádosti posílejte a dotazy směřujte na 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj. 

 

Granty na podporu údržby skal

Granty ČHS údržba skal 2019 - podmínky

uzávěrka přijímání žádostí - 11.2.2019

Prostřednictvím grantů lze podpořit např. budování přístupových cest, vytvoření a instalaci informační tabule, čištění skal a jejich okolí, zpracování horolezeckého průvodce. 

Žadatelem může být oddíl nebo spolek ČHS, předsedové, členové a správci oblastních vrcholových komisí, členové ČHS. 

Max. výše grantu je 10 tisíc Kč.

Žádosti posílejte a dotazy směřujte na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 

Granty na podporu tradičních akcí

Granty ČHS tradiční akce 2019 - podminky

uzávěrka přijímání žádostí - 11.2.2019

Prostřednictvím grantů lze podpořit akce s tradicí min. 5 let; může se jednat o závody nejen v lezení, o horolezecké srazy, bály apod. 

Žadatelem může být oddíl, spolek nebo člen ČHS.

Žádosti posílejte a dotazy směřujte na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 

Vybraným žadatelům budou granty poskytnuty na základě písemné dohody. Peníze budou všem příjemcům poskytnuty dodatečně, po realizaci akce, na kterou byl grant poskytnut, a po předložení předepsaného vyúčtování. Poskytnutí peněz předem nebo formou zálohy není možné.

 

Grant ČHS - žádost 2019 - formulář

Formulář je pro všechny granty společný; při vyplňování uveďte, o který grant žádáte, a žádosti zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy. Do předmětu zprávy uveďte: Grant mládeže / Grant údržba skal / Grant tradiční akce. Žádosti o granty posílejte výhradně elektronicky! 

 

Informace o grantech najdete také na stránce Granty a projekty ČHS.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS