Facebook

Český horolezecký svaz

Granty ČHS na rok 2019

Granty ČHS na rok 2019

Český horolezecký svaz vyhlašuje granty na rok 2019. Granty jsou určeny, stejně jako v předchozích letech, na podporu mládeže, na podporu údržby skalních oblastí a na podporu tradičních horolezeckých akcí

 

Podmínky poskytnutí grantů jsou stejné jako dosud. Podorobnosti jsou v podmínkách jednotlivých grantů. 

Nově je požadováno, aby součástí žádosti byl předběžný rozpočet akce, na niž je grant žádán, a to minimálně v členění, které je uvedeno ve formuláři žádosti. 

 

Granty na podporu mládeže

Granty mládež 2019 - podmínky

uzávěrka přijímání žádostí - 18.2.2019

Prostřednictvím grantů lze podpořit náborové akce pro mládež, výcvikové akce a výjezdy do hor, dlouhodobou práci s mládeží (vstupy na stěny, nákup materiálu). 

Žadatelem může být oddíl nebo spolek ČHS. 

Max. výše grantu je 10 tisíc Kč, pro žadatele - kluby mládeže zařazené do sítě mládeže je to 20 tisíc Kč. 

Žádosti posílejte a dotazy směřujte na 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj. 

 

Granty na podporu údržby skal

Granty ČHS údržba skal 2019 - podmínky

uzávěrka přijímání žádostí - 11.2.2019

Prostřednictvím grantů lze podpořit např. budování přístupových cest, vytvoření a instalaci informační tabule, čištění skal a jejich okolí, zpracování horolezeckého průvodce. 

Žadatelem může být oddíl nebo spolek ČHS, předsedové, členové a správci oblastních vrcholových komisí, členové ČHS. 

Max. výše grantu je 10 tisíc Kč.

Žádosti posílejte a dotazy směřujte na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 

Granty na podporu tradičních akcí

Granty ČHS tradiční akce 2019 - podminky

uzávěrka přijímání žádostí - 11.2.2019

Prostřednictvím grantů lze podpořit akce s tradicí min. 5 let; může se jednat o závody nejen v lezení, o horolezecké srazy, bály apod. 

Žadatelem může být oddíl, spolek nebo člen ČHS.

Žádosti posílejte a dotazy směřujte na 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys

 

Vybraným žadatelům budou granty poskytnuty na základě písemné dohody. Peníze budou všem příjemcům poskytnuty dodatečně, po realizaci akce, na kterou byl grant poskytnut, a po předložení předepsaného vyúčtování. Poskytnutí peněz předem nebo formou zálohy není možné.

 

Grant ČHS - žádost 2019 - formulář

Formulář je pro všechny granty společný; při vyplňování uveďte, o který grant žádáte, a žádosti zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy. Do předmětu zprávy uveďte: Grant mládeže / Grant údržba skal / Grant tradiční akce. Žádosti o granty posílejte výhradně elektronicky! 

 

Informace o grantech najdete také na stránce Granty a projekty ČHS.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS