Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Granty a projekty ČHS

Interní projekty ČHS

Cílem interních projektů je podpořit rozvojové aktivity, které mohou napomoci naplňovat cíle ČHS (zvyšování spokojenosti a počtu členů, podpora mládeže, rozvoj spolkovosti). O poskytnutí finančních prostředků na projekt rozhoduje výkonný výbor.

rok 2016

Na projekty vyčleněno 155 tisíc Kč.

Interní projekty 2016 - podmínky

 

rok 2015

Na projekty vyčleněno 239 tisíc Kč. 

Interní projekty 2015 - podmínky

Vyhodnocení projektů-1. kolo

Vyhodnocení projektů k 5.11. 2015


Granty ČHS 

Granty jsou vyhlašovány jednou ročně a jsou určeny horolezeckým oddílům, spolkům a členům ČHS.

  • Žádosti o granty přijímá sekretaritát ČHS.
  • Vyhodnocení žádostí provádí příslušné komise ČHS, popř. jiné pověřené osoby.
  • Finanční prostředky jsou poskytovány po uskutečnění a vyúčtování akce.
  • Podrobné informace k jednotlivým grantům jsou uvedeny ve vyhlašovacích dokumentech. 

Granty na podporu tradičních akcí - rok 2018

Granty ČHS tradiční akce 2018 - podminky

granty na podporu údržby skal - rok 2018

Granty ČHS údržba skal 2018 - podmínky

granty na podporu mládeže - rok 2018

Granty ČHS mládež 2018 - podmínky

 

Formuláře na rok 2018

 

Grant ČHS - žádost - formulář

Grant ČHS - vyúčtování - formulář

Vyúčtování cesty ČHS - formulář

 

 


 

Informace o grantech poskytnutých v předchozích letech

Granty ČHS v roce 2017

Granty mládež 2017 

Granty tradiční akce 2017

Granty údržba skal 2017

 

Granty ČHS v roce 2016

Granty mládež 2016.zip

Granty tradiční akce 2016.zip

Granty údržba skal 2016.zip

 

Granty ČHS v roce 2015

Granty tradiční akce 2015.zip

Granty ČHS mládež 2015.zip

Granty údržba skal 2015.zip

    granty na podpóru publikací nebyly využity

Granty ČHS v roce 2014

Granty mládež 2014.zip

Grant údržba skal 2014.zip

ranty tradiční akce 2014.zip

Granty publikace 2014.zip

 

Granty ČHS v roce 2013

Granty údržba skal 2013.zip

Granty mládež 2013.zip

Granty Tradiční akce 2013.zip

 

Granty ČHS v roce 2012

Granty mládeže 2012.zip

Granty údržba skal 2012.zip

Granty tradiční akce 2012.zip

 

Granty ČHS v roce 2011

Granty Mládež 2011.rar, Granty Údržba skal 2011.rar

Granty Mládež 2010.rar, Granty Údržba skal 2010.rar