Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Granty a projekty ČHS

Granty ČHS 

Granty jsou vyhlašovány jednou ročně a jsou určeny horolezeckým oddílům, spolkům a členům ČHS.

  • Žádosti o granty přijímá sekretariát ČHS.
  • Vyhodnocení žádostí provádí příslušné komise ČHS, popř. jiné pověřené osoby.
  • Finanční prostředky jsou poskytovány po uskutečnění a vyúčtování akce.
  • Podrobné informace k jednotlivým grantům jsou uvedeny ve vyhlašovacích dokumentech. 

Granty ČHS v roce 2020

Granty ČHS mládež 2020 - podmínky

Granty ČHS údržba skal 2020 - podmínky

Granty ČHS tradiční akce 2020 - podmínky

Grant ČHS - žádost 2020

Granty ČHS v roce 2019

Granty mládež 2019 - podmínky

Granty ČHS údržba skal 2019 - podmínky

Granty ČHS tradiční akce 2019 - podminky

 

Formuláře na rok 2019

Grant ČHS - žádost 2019

Vyúčtování cesty ČHS - formulář

 


Informace o grantech poskytnutých v předchozích letech

Granty ČHS v roce 2019

Granty mládež 2019

Granty tradiční akce 2019

Granty údržba skal 2019

 

Granty ČHS v roce 2018

Granty mládež 2018

Granty tradiční akce 2018

Granty údržba skal 2018

 

Granty ČHS v roce 2017

Granty mládež 2017 

Granty tradiční akce 2017

Granty údržba skal 2017

 

Granty ČHS v roce 2016

Granty mládež 2016.zip

Granty tradiční akce 2016.zip

Granty údržba skal 2016.zip

 

Granty ČHS v roce 2015

Granty tradiční akce 2015.zip

Granty ČHS mládež 2015.zip

Granty údržba skal 2015.zip

    granty na podpóru publikací nebyly využity

Granty ČHS v roce 2014

Granty mládež 2014.zip

Grant údržba skal 2014.zip

ranty tradiční akce 2014.zip

Granty publikace 2014.zip

 

Granty ČHS v roce 2013

Granty údržba skal 2013.zip

Granty mládež 2013.zip

Granty Tradiční akce 2013.zip

 

Granty ČHS v roce 2012

Granty mládeže 2012.zip

Granty údržba skal 2012.zip

Granty tradiční akce 2012.zip

 

Granty ČHS v roce 2011

Granty Mládež 2011.rar, Granty Údržba skal 2011.rar

Granty Mládež 2010.rar, Granty Údržba skal 2010.rar 

 


Interní projekty ČHS

Cílem interních projektů je podpořit rozvojové aktivity, které mohou napomoci naplňovat cíle ČHS (zvyšování spokojenosti a počtu členů, podpora mládeže, rozvoj spolkovosti). O poskytnutí finančních prostředků na projekt rozhoduje výkonný výbor.

rok 2016

Na projekty vyčleněno 155 tisíc Kč.

Interní projekty 2016 - podmínky

 

rok 2015

Na projekty vyčleněno 239 tisíc Kč. 

Interní projekty 2015 - podmínky

Vyhodnocení projektů-1. kolo

Vyhodnocení projektů k 5.11. 2015