Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Trio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • Cap 911, AF VIIb, RP VIIc
  • Od JV, ze svahu, spárou na polici. přímo do díry a spárkou na hranu a k 1. kruhu. Vzhůru a mírně vlevo do velké mělké díry, přímo přes 2. kruh na vrchol.
  • Miroslav Meier a Radek Meier,24.8.2019
 • 1)Gaudeamus, VIIb
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Od hrany vpravo na polici. Stěnou a vlevo ke kruhu. Vlevo ustupující stěnou k vrcholu.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,2.6.1982
  • Z J kouta do jeskyně. Vnitřním komínem na Z vrchol, překrok na S hranu a po ní na hlavní (JV) vrchol.
  • Alfred Herrmann, H. Reinhold,8.8.1923
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Od nástupu "JZ cesty" vzhůru, převisem ke kruhu a vpravo.
  • Petr Prachtel, I. Vojtíšková,29.6.1982
  • V pravé části JZ stěny vzhůru do díry. Z ní po římsách doleva až k Z hraně. Vzhůru ke kruhu a stěnou na hladký vrchol.
  • F. Patočka, K. Barth,1967
 • 5)4 + 4, VI
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Levou částí stěny k hraně, tou pod kruh "JZ cesty" a vpravo (kruh) na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová, I. Vojtíšková, B. Vysušil,21.7.1983
  • Spárou od Z na plošinu s borovicí. Koutem na vrchol.
  • domácí lezci,1955
  • Z jeskyně N. c. " úzkým tunelem na plošinu s borovicí. "
  • Autoři neznámí
  • Nástup na pravé straně S kouta. Jemně členěnou stěnkou na polici a vzhůru k 1. kruhu. Úkrokem do spáry a sokolíkem na polici. Šikmo doprava vzhůru k 2. kruhu a koutovým sokolíkem na plošinu s borovicí. Koutem na vrchol.
  • L. Tymrák, Z. Konrád, S. Sajdl,12.8.1970
  • Ze S kouta komínem vzhůru na polici v SV stěně. Vzhůru k spáře a tou přes 2 kruhy na vrchol.
  • K. Barth, F. Patočka,16.6.1968
 • 10)Bonsai, VII
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pr. částí J stěny převisem (hodiny), v dírách vlevo ke kruhu a přímo.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,5.6.1982
 • 11)Mozek z blázna, AF VIII, RP VIIIb
  • Vpravo od V hrany stěnou přímo do díry a podél sokolíků (kruh) na předskalí (dobírání-strom). Dále pravou částí stěny přes 2 kruhy na vrchol.
  • Tomáš Homolka a Martin Paděra,1.5.2019
 • 12)Soumrak dne, VIIb
  • Vpravo od "N. c. " stěnou šikmo vpravo přes 2 kruhy na vrchol.
  • Miroslav Meier, R. Meier,9.9.2005
 • 13)J.A.R, VIII
  • Ze sedla středem pilíře přes 2 kruhy na vrchol.
  • Miroslav Meier a R. Meier,26.6.2010
 • 14)Vuvuzela, VIIc
  • Vlevo od cesty "Údolní" z balvanu na polici a převislou spárkou k 1. kruhu. Při hraně přes 2. a 3. kruh do koutku a tím na vrchol.
  • M. Dědek a M. Meier a R. Meier,26.6.2010

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz