Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Maják

Maják
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

5 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

Maják, foto Aleš Komárek

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od Z koutem a výše otevřeným komínem na širokou lavici pod vrcholovým komínem. Vnitřním komínem na vrchol.
  • K.Nitzschmann, Carl Rau,3.5.1921
  • Vlevo od cesty "Monolog" stěnou při hraně přes tři kruhy na vrchol.
  • M.Dědek a T.Hördler, Robin Grebík, Bára Hynková,21.8.2011
 • 3)MONOLOG, VIIIb
  • Z lavice stěnou přímo ke kruhu "Sluneční cesty". Tou na vrchol.
  • Jindřich Hudeček, Stanislav Šilhán,1984
  • V pravé části SZ stěny podél spárek na plošinu. Komínovitými korýtky šikmo doleva až k "Z komínu" na širokou lavici. Po ní doprava až za Z hranu. Přes převis vzhůru a stále podél hrany na vrchol.
  • němečtí lezci,1930
  • Ve spádnici západního rohu výrazným sokolíkem a ostrou hranou (hodiny, 2 kruhy) na plošinu "Německého rohu". Libovolně k vrcholu.
  • L.Čermák, M.Kuna, J.Kadleček,5.8.2004
  • Nástup z lavice "Z komína" v pravé části SZ stěny. Sokolíkem vpravo na konec a traverz doleva ke kruhu. Od něho doprava ubíhajícím zářezem na vrchol.
  • Josef Čihula, O.Zeman,11.6.1964
  • V levé části údolní stěny, výše podél trhliny na polici při Z hraně.
  • Alois Mareš,1944
  • V levé části údolní stěny spárou k hodinám. Dvojspárou na polici, přes převis a přímo k vrcholu.
  • J.Satrapa, V.Štibinger, R. Stejskalová,10.6.1989
  • Středem údolní stěny podél spáry vzhůru na vrchol.
  • R.Kaden, H.Heilmaier,1930
  • V pravé části údolní stěny vzhůru do mělké spáry a tou na předskalí v JV stěně. Podél J hrany k 1. kruhu. Po zářezu šikmo doleva, vzhůru k levé straně plotny. Po plotně až do dvou třetin její výše, doprava na hranu a k 2. kruhu. Stěnou poněkud vpravo na vrchol. L.…
  • Z.Mézl, Karel Čabelka,1944
  • Z předskalí "Mézlovy cesty" stavěním ke kruhu, krátce vzhůru a vpravo středem stěny přes 2. kruh pod převis. Přes převis ke 3. kruhu a převisy (4. kruh), výše stěnou na vrchol.
  • R.Meier, M.Meier,8.8.1997
  • Komínem a spárou na předskalí a traverz vpravo ke kruhu (možné též spárou přímo). Širokou spárou do jeskyně a komínem k vrcholu. (Prvovýstup proveden přes dva kruhy). L. Vodháněl - J. Janků (1954): Nastupuje se východním komínem, který výše přechází ve spáru, přímo ke kru…
  • Alfred Jeschke, M.Kauschka,17.8.1930
  • Trhlinou do díry. Sokolíkem k 1. kruhu. Dále podél trhliny k 2. kruhu, přes vklíněný balvan vzhůru a traverz doleva k hodinám. Přes největší převis trhlinou k 3. a dále k 4. kruhu. Nad převisem doprava a středem lámavé stěny na vrchol.
  • Vladimír Haleš, A.Fučík,24.9.1955
  • Zprava stěnou přes dva kruhy k 2. kruhu "Halešovy stěny" a tou k vrcholu.
  • T.Flanderka a L.Svoboda a L.Stejskal,5.6.1992
  • Spárou přes převis a stěnou ke kruhu. Zleva stěnou k 2. kruhu a přímo k vrcholu.
  • Miloslav Staněk, Josef Hloušek, Dana Havlíková,29.5.1983
  • Od 1.kruhu "Golfského proudu" stěnou přímo (hodiny) ke 2.kruhu "Gotické hrany".
  • J.Hlaváček, V. Škrlant,20.9.2003
  • Vpravo od hrany sokolíkem na římsu a zprava na polici. Hranou přes kruh do římsy a vlevo za hranu k 2. kruhu. Stěnou při hraně na vrchol.
  • Valerián Karoušek, L.Jisl,10.4.1945
 • 18)PRSTÝNEK, VIIc
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti.Stínovou cestou" téměř ke spáře s převislým vstupem. Šikmo doleva k 1. kruhu, od něho sestup. Traverz doleva, přerušovaným sokolíkem do d…
  • Petr Prachtel, Zorka Prachtelová,27.6.1973
 • 19)T VARIANTA, VIIb
  • Spárou na konec ke kruhu, traverz vlevo do "Gotické hrany" a tou k vrcholu.
  • V.Král a P.Vyšohlíd,10.8.2003
 • 20)BEACH LIFE, VIII
  • T variantou", vpravo a k 1.kruhu "Prstýnku". Stěnou přímo přes 2.kruh a několikery hodiny na vrchol.
  • L.Čermák, M.Kuna,4.8.2004
  • Koutem na stupňovitou lavici. Po ní doleva a výše doprava pod spáru s převislým vstupem. Spárou na vrchol.
  • R.Hanke, K. Seyffert, M.Kertész,8.9.1930
  • V pravé polovině SV stěny ve spádnici mohutného okna nejprve koutem, později podél dvojspáry do okna. Z něho doprava na hranu, tou krátce vzhůru a do středu úzkého pilíře (hodiny). Pilířem přes dunivý blok a vpravo ke kruhu. Vpravo po hraně na vrchol.
  • M.Černý, M.Černý, Z.Záhora,1968
  • S koutem na pilíř pod levou SZ stěnu. Středem stěny (kruh).
  • Josef Čihula, O.Zeman,11.6.1964
  • Koutem "SZ stěny" asi 4m, traverz vlevo po římse k sokolíku a tím na konec ke kruhu. Přímo a po polici traverz do "Hrany zapadajícího slunce".
  • Martin Vrkoslav a Václav Šatava ml., P. Kropáček,3.8.1999
 • 25)MOTORISMUS, VIIb
  • V boční stěně pilíře pravou spárou, výše hranou (dva kruhy) na vrchol pilíře.
  • M.Meier, R.Meier,21.7.2002
  • Stěnou přímo na hranu.
  • Petr Hejtmánek, Z. Borůvka, J. Žujič,19.6.1988
  • Zprava na hranu a tou na širokou lavici "Z komína".
  • S.Hošek, J.David,23.8.1964
  • Ze široké lavice "Z komína" vlevo do úzké stěny pilíře. Stěnou podél okna vzhůru ke kruhu. Šikmo doleva a podél hrany na lavici pod vrcholem. Zde doprava a koutem na vrchol.
  • F.Patočka, S. Hajský,2.9.1956
  • Ze široké lavice "Z komína" oknem na S stranu. Podél okna vzhůru pod převis, dále do tunelu, průlez tunelem a spárou na vrchol.
  • Oldřich Kopal, Radan Kuchař,6.8.1958

Obrázková galerie

foto Aleš KomárekMajákBlatník a Maják s vlajkou, foto Aleš Komárek
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 30. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Zákaz magnézia a chemických prostředků, slaňovat jen za trvalé slaňáky

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta