Facebook

Český horolezecký svaz

Blatník

Blatník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

7 hodnocení

Blatnik-údolka, foto Petr JandíkBlatník.3505.blatnik1Blatník.3505.blatnik2Blatník.3505.blatnik3

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Blatnik-1962-1968.pdf

Blatník-2010-2018.pdf

  • Od V krátkou spárou na šikmý balkón. Po něm k JV komínu s vklíněným balvanem. Komínem na šikmou plošinku v jeho levé části (zde se komín znatelně rozšiřuje). Doleva na koutový balkón a krátkou koutovou spárou, výše po zarostlých stupních vzhůru na vrchol.
  • Kurt Nitzschmann, C.Rau,3.5.1921
  • Komínem přímo na SV hřbet a po stupních na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z balkónu "N.c." hranou ke kruhu a stěnou na vrchol.
  • Miroslav Homolka, P.Dlouhý,2.4.1984
  • "N.c." na balkón. Otevřeným koutem vlevo od "N.c." na vrchol.
  • Kurt Freier, R.Fritsch,30.5.1928
  • "N.c." na balkon, vlevo ukloněnou, výše kolmou stěnou ke kruhu. Vzhůru, vpravo ke 2.kruhu a přímo k vrcholu.
  • Radek Meier a Miroslav Meier,24.7.2002
  • Z balkónu na "N.c." doleva a při hraně ke kruhu. Od něho přímo k hodinám, doprava za hranu a dále na vrchol.
  • Petr Schnabl, K.Vlček,1.7.1969
  • Z balkónu "N.c." doleva za hranu do středu JV stěny. Z nápadné prohlubně přes převis vzhůru a podél spáry ke kruhu. Stěnou dále na vrchol.
  • Artur Matějec, J.Porcal,1943
  • Při J hraně vzhůru ke kruhu. Vlevo za hranou vzhůru až na římsu pod vrcholem. Po ní doprava do JV stěny a přímo na vrchol.
  • Vratislav Kalfeřt, D.Machaň,1944
  • Nástup při J hraně a doleva k hodinám. Šikmo doleva k 1. kruhu. Doprava přes převis a vlevo k dalším hodinám. Lámavou stěnou k 2. kruhu a vpravo vhloubením.
  • Zdeněk Brabec, V.Karoušek, E.Mařanová,24.7.1965
 • 10)ÚDOLNÍ STĚNA, ***, V, 50m
  • Od J hrany doleva přes výklenek do středu údolní stěny k spárce. Po dobrých chytech vzhůru na hluboký vodorovný zářez (nad ním 1. kruh). Podél spárky a po stupních šikmo doprava do jeskyňky na počátku výrazného kouta (2. kruh). Vodorovně doleva až k hraně a vzhůru pod nápadný př…
  • Artur Matějec, J.Mitlener, V.Bohuslav,8.9.1941
  • Středem údolní stěny po oblých chytech, výše při spáře k 1. kruhu a dále k 2. kruhu "Údolní cesty". Koutem přímo přes převis, na podvrcholový balkón a dále na vrchol.
  • Alois Mareš, K.Bauer,1943
  • Zprava na blok a cestou "Rozsévač" ke kruhu. Traverz vlevo a žlebem přes stupně k borovici (stanoviště). V SZ stěně šikmo podél sokolíku na hranu a "Údolní stěnou" na vrchol.
  • Pavel Mydlář a Vojtěch Král,15.7.1996
 • 13)ROZSÉVAČ, VII
  • V levé části údolní stěny koutem na plošinu, trhlinou na lavici a vlevo ke kruhu pod převisem. Vpravo podél trhliny a na polici. Středem stěny přes převis do traverzu na "Údolní stěně" a tou na vrchol.
  • Vojtěch Král, P.Mydlář,15.7.1996
 • 14)CHUMBA WAMBA, VIII, RP VIIIb
  • Vpravo od "Pravé SZ spáry" z lávky stěnou přes dva kruhy na podvrcholový balkón a krátkou stěnkou na vrchol.
  • Radek Meier, M.Meier,18.6.1996
  • Od vklíněného balvanu na "N.c." projdeme na SZ stranu. Po travnaté lávce doleva pod hladkou spáru. Spárou, která se výše rozšiřuje na podvrcholový balkón, a krátkou stěnou na vrchol.
  • Václav Kříž, L.Vodháněl,1941
  • Mezi pravou a levou SZ spárou komínem, spárou a komínem na vrchol.
  • Petr Bůček, T.Flanderka,13.6.2013
  • Z horního tunelu "Severozápadního komína" několik kroků doprava do solivé spáry a tou na vrchol.
  • Josef Čihula, J.Urban,20.6.1964
  • Nástup vpravo od S hrany. Krátkou spárou v SZ stěně vzhůru do horního tunelu. Z něho úzkým komínem (protějšek "Lámavé spáry") na SV hřbet.
  • Josef Čihula, G.Ginzel,30.6.1963
 • 19)LOGIKA ABSURDNOSTI, VIIc, RP VIII
  • Z ochozu stěnou vpravo od S rohu přes kruh na SV hřbet.
  • Miroslav Meier, R.Meier,18.6.1996
  • Nástup ve středu SV stěny. Přímo vzhůru k velkým hodinám, od nich doprava a vzhůru ke kruhu. Přímo do vhloubení a tím na SV hřbet.
  • Václav Chlum, P.Šverma,28.7.1967
  • Nástup přes převis vpravo od tunelu v JV stěně. Přímo vzhůru do horního tunelu a spárou s lámavými hroty na vrchol.
  • Josef Čihula, G.Ginzel,30.6.1963
  • Vlevo od tunelu podél trhliny na zářez a po něm k počátku převislé spáry ve středu stěny. Spárou na vrchol.
  • Josef Čihula, J.Binhak,30.6.1963

Obrázková galerie

foto P. Jandíkfoto P. Jandíkfoto P. JandíkBlatník z Majáku, foto P. JandíkmapkatopotopoKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkBlatník a Maják s vlajkou, foto Aleš KomárekUdolni Blatnik
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 30. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky

Upřesnění pravidel lezení OVK Hruboskalsko, schváleno 12.7.2021

Upřesnění pravidel_OVK Hruboskalsko_12.7.2021

Upřesnění se týká prvovýstupů a osazování jištění. 

U každého plánovaného prvovýstupu je nutno předem požádat o souhlas! Kontakt _kIy.iilbiLhYbk8-lxk2cagVX~CVjd785pJ

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz