Facebook

Český horolezecký svaz

Blatník

Blatník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

7 hodnocení

Blatnik-údolka, foto Petr JandíkBlatník. 3505. blatnik1Blatník. 3505. blatnik2Blatník. 3505. blatnik3

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Blatnik-1962-1968.pdf

Blatník-2010-2018.pdf

  • Od V krátkou spárou na šikmý balkón. Po něm k JV komínu s vklíněným balvanem. Komínem na šikmou plošinku v jeho levé části (zde se komín znatelně rozšiřuje). Doleva na koutový balkón a krátkou koutovou spárou, výše po zarostlých stupních vzhůru na vrchol.
  • Kurt Nitzschmann, C. Rau,3.5.1921
  • Komínem přímo na SV hřbet a po stupních na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z balkónu "N. c. " hranou ke kruhu a stěnou na vrchol.
  • Miroslav Homolka, P. Dlouhý,2.4.1984
  • "N. c. " na balkón. Otevřeným koutem vlevo od "N. c. " na vrchol.
  • Kurt Freier, R. Fritsch,30.5.1928
  • "N. c. " na balkon, vlevo ukloněnou, výše kolmou stěnou ke kruhu. Vzhůru, vpravo ke 2. kruhu a přímo k vrcholu.
  • Radek Meier a Miroslav Meier,24.7.2002
  • Z balkónu na "N. c. " doleva a při hraně ke kruhu. Od něho přímo k hodinám, doprava za hranu a dále na vrchol.
  • Petr Schnabl, K. Vlček,1.7.1969
  • Z balkónu "N. c. " doleva za hranu do středu JV stěny. Z nápadné prohlubně přes převis vzhůru a podél spáry ke kruhu. Stěnou dále na vrchol.
  • Artur Matějec, J. Porcal,1943
  • Při J hraně vzhůru ke kruhu. Vlevo za hranou vzhůru až na římsu pod vrcholem. Po ní doprava do JV stěny a přímo na vrchol.
  • Vratislav Kalfeřt, D. Machaň,1944
  • Nástup při J hraně a doleva k hodinám. Šikmo doleva k 1. kruhu. Doprava přes převis a vlevo k dalším hodinám. Lámavou stěnou k 2. kruhu a vpravo vhloubením.
  • Zdeněk Brabec, V. Karoušek, E. Mařanová,24.7.1965
 • 10)Údolní stěna, ***, V, 50m
  • Od J hrany doleva přes výklenek do středu údolní stěny k spárce. Po dobrých chytech vzhůru na hluboký vodorovný zářez (nad ním 1. kruh). Podél spárky a po stupních šikmo doprava do jeskyňky na počátku výrazného kouta (2. kruh). Vodorovně doleva až k hraně a vzhůru pod nápadný př…
  • Artur Matějec, J. Mitlener, V. Bohuslav,8.9.1941
  • Středem údolní stěny po oblých chytech, výše při spáře k 1. kruhu a dále k 2. kruhu "Údolní cesty". Koutem přímo přes převis, na podvrcholový balkón a dále na vrchol.
  • Alois Mareš, K. Bauer,1943
  • Zprava na blok a cestou "Rozsévač" ke kruhu. Traverz vlevo a žlebem přes stupně k borovici (stanoviště). V SZ stěně šikmo podél sokolíku na hranu a "Údolní stěnou" na vrchol.
  • Pavel Mydlář a Vojtěch Král,15.7.1996
 • 13)Rozsévač, VII
  • V levé části údolní stěny koutem na plošinu, trhlinou na lavici a vlevo ke kruhu pod převisem. Vpravo podél trhliny a na polici. Středem stěny přes převis do traverzu na "Údolní stěně" a tou na vrchol.
  • Vojtěch Král, P. Mydlář,15.7.1996
 • 14)Chumba wamba, VIII, RP VIIIb
  • Vpravo od "Pravé SZ spáry" z lávky stěnou přes dva kruhy na podvrcholový balkón a krátkou stěnkou na vrchol.
  • Radek Meier, M. Meier,18.6.1996
  • Od vklíněného balvanu na "N. c. " projdeme na SZ stranu. Po travnaté lávce doleva pod hladkou spáru. Spárou, která se výše rozšiřuje na podvrcholový balkón, a krátkou stěnou na vrchol.
  • Václav Kříž, L. Vodháněl,1941
  • Mezi pravou a levou SZ spárou komínem, spárou a komínem na vrchol.
  • Petr Bůček, T. Flanderka,13.6.2013
  • Z horního tunelu "Severozápadního komína" několik kroků doprava do solivé spáry a tou na vrchol.
  • Josef Čihula, J. Urban,20.6.1964
  • Nástup vpravo od S hrany. Krátkou spárou v SZ stěně vzhůru do horního tunelu. Z něho úzkým komínem (protějšek "Lámavé spáry") na SV hřbet.
  • Josef Čihula, G. Ginzel,30.6.1963
 • 19)Logika absurdnosti, VIIc, RP VIII
  • Z ochozu stěnou vpravo od S rohu přes kruh na SV hřbet.
  • Miroslav Meier, R. Meier,18.6.1996
  • Nástup ve středu SV stěny. Přímo vzhůru k velkým hodinám, od nich doprava a vzhůru ke kruhu. Přímo do vhloubení a tím na SV hřbet.
  • Václav Chlum, P. Šverma,28.7.1967
  • Nástup přes převis vpravo od tunelu v JV stěně. Přímo vzhůru do horního tunelu a spárou s lámavými hroty na vrchol.
  • Josef Čihula, G. Ginzel,30.6.1963
  • Vlevo od tunelu podél trhliny na zářez a po něm k počátku převislé spáry ve středu stěny. Spárou na vrchol.
  • Josef Čihula, J. Binhak,30.6.1963

Obrázková galerie

foto P. Jandíkfoto P. Jandíkfoto P. JandíkBlatník z Majáku, foto P. JandíkmapkatopotopoKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkBlatník a Maják s vlajkou, foto Aleš KomárekUdolni Blatnik
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
20. 6. Hnízdění skončilo na masivu Kůň a Policejní úspěšně, sokoli měli dva mladé. Díky za respektování jejich ochrany.
Instagram

Instagram Horosvaz