Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Blatník

Blatník
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

8 hodnocení

Blatnik-údolka, foto Petr JandíkBlatník. 3505. blatnik1Blatník. 3505. blatnik2Blatník. 3505. blatnik3

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Blatnik-1962-1968.pdf

Blatník-2010-2018.pdf

  • Od V krátkou spárou na šikmý balkón. Po něm k JV komínu s vklíněným balvanem. Komínem na šikmou plošinku v jeho levé části (zde se komín znatelně rozšiřuje). Doleva na koutový balkón a krátkou koutovou spárou, výše po zarostlých stupních vzhůru na vrchol.
  • Kurt Nitzschmann, C. Rau,3.5.1921
  • Komínem přímo na SV hřbet a po stupních na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z balkónu "N. c. " hranou ke kruhu a stěnou na vrchol.
  • Miroslav Homolka, P. Dlouhý,2.4.1984
  • "N. c. " na balkón. Otevřeným koutem vlevo od "N. c. " na vrchol.
  • Kurt Freier, R. Fritsch,30.5.1928
  • "N. c. " na balkon, vlevo ukloněnou, výše kolmou stěnou ke kruhu. Vzhůru, vpravo ke 2. kruhu a přímo k vrcholu.
  • Radek Meier a Miroslav Meier,24.7.2002
  • Z balkónu na "N. c. " doleva a při hraně ke kruhu. Od něho přímo k hodinám, doprava za hranu a dále na vrchol.
  • Petr Schnabl, K. Vlček,1.7.1969
  • Z balkónu "N. c. " doleva za hranu do středu JV stěny. Z nápadné prohlubně přes převis vzhůru a podél spáry ke kruhu. Stěnou dále na vrchol.
  • Artur Matějec, J. Porcal,1943
  • Při J hraně vzhůru ke kruhu. Vlevo za hranou vzhůru až na římsu pod vrcholem. Po ní doprava do JV stěny a přímo na vrchol.
  • Vratislav Kalfeřt, D. Machaň,1944
  • Nástup při J hraně a doleva k hodinám. Šikmo doleva k 1. kruhu. Doprava přes převis a vlevo k dalším hodinám. Lámavou stěnou k 2. kruhu a vpravo vhloubením.
  • Zdeněk Brabec, V. Karoušek, E. Mařanová,24.7.1965
 • 10)Údolní stěna, ***, V, 50m
  • Od J hrany doleva přes výklenek do středu údolní stěny k spárce. Po dobrých chytech vzhůru na hluboký vodorovný zářez (nad ním 1. kruh). Podél spárky a po stupních šikmo doprava do jeskyňky na počátku výrazného kouta (2. kruh). Vodorovně doleva až k hraně a vzhůru pod nápadný př…
  • Artur Matějec, J. Mitlener, V. Bohuslav,8.9.1941
  • Středem údolní stěny po oblých chytech, výše při spáře k 1. kruhu a dále k 2. kruhu "Údolní cesty". Koutem přímo přes převis, na podvrcholový balkón a dále na vrchol.
  • Alois Mareš, K. Bauer,1943
  • Zprava na blok a cestou "Rozsévač" ke kruhu. Traverz vlevo a žlebem přes stupně k borovici (stanoviště). V SZ stěně šikmo podél sokolíku na hranu a "Údolní stěnou" na vrchol.
  • Pavel Mydlář a Vojtěch Král,15.7.1996
 • 13)Rozsévač, VII
  • V levé části údolní stěny koutem na plošinu, trhlinou na lavici a vlevo ke kruhu pod převisem. Vpravo podél trhliny a na polici. Středem stěny přes převis do traverzu na "Údolní stěně" a tou na vrchol.
  • Vojtěch Král, P. Mydlář,15.7.1996
 • 14)Chumba wamba, VIII, RP VIIIb
  • Vpravo od "Pravé SZ spáry" z lávky stěnou přes dva kruhy na podvrcholový balkón a krátkou stěnkou na vrchol.
  • Radek Meier, M. Meier,18.6.1996
  • Od vklíněného balvanu na "N. c. " projdeme na SZ stranu. Po travnaté lávce doleva pod hladkou spáru. Spárou, která se výše rozšiřuje na podvrcholový balkón, a krátkou stěnou na vrchol.
  • Václav Kříž, L. Vodháněl,1941
  • Mezi pravou a levou SZ spárou komínem, spárou a komínem na vrchol.
  • Petr Bůček, T. Flanderka,13.6.2013
  • Z horního tunelu "Severozápadního komína" několik kroků doprava do solivé spáry a tou na vrchol.
  • Josef Čihula, J. Urban,20.6.1964
  • Nástup vpravo od S hrany. Krátkou spárou v SZ stěně vzhůru do horního tunelu. Z něho úzkým komínem (protějšek "Lámavé spáry") na SV hřbet.
  • Josef Čihula, G. Ginzel,30.6.1963
 • 19)Logika absurdnosti, VIIc, RP VIII
  • Z ochozu stěnou vpravo od S rohu přes kruh na SV hřbet.
  • Miroslav Meier, R. Meier,18.6.1996
  • Nástup ve středu SV stěny. Přímo vzhůru k velkým hodinám, od nich doprava a vzhůru ke kruhu. Přímo do vhloubení a tím na SV hřbet.
  • Václav Chlum, P. Šverma,28.7.1967
  • Nástup přes převis vpravo od tunelu v JV stěně. Přímo vzhůru do horního tunelu a spárou s lámavými hroty na vrchol.
  • Josef Čihula, G. Ginzel,30.6.1963
  • Vlevo od tunelu podél trhliny na zářez a po něm k počátku převislé spáry ve středu stěny. Spárou na vrchol.
  • Josef Čihula, J. Binhak,30.6.1963

Obrázková galerie

foto P. Jandíkfoto P. Jandíkfoto P. JandíkBlatník z Majáku, foto P. JandíkmapkatopotopoKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkKnížka, foto P. JandíkBlatník a Maják s vlajkou, foto Aleš KomárekUdolni Blatnik
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz