Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Šavlovna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • V JV stěně k mělkému sokolíku a tím na konec. Doleva k 1. kruhu. Stěnou šikmo doprava k spáře a podél ní (2. kruh) na vrchol.
  • V. Chlum, Z. Hubka,24.8.1971
  • Výraznou spárou v SZ stěně.
  • Autoři neznámí
  • Stěnou přes dva kruhy doleva na hranu a "Lachtaní hranou" na vrchol.
  • Miroslav Meier a R. Meier,4.6.1998
  • Výraznou spárou, výše koutem v JV stěně na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Hranou k 1. kruhu (nejištěno) a stěnou podél trhlin k 2. kruhu. Vzhůru a šikmo vlevo na vrchol.
  • Petr Slanina,21.4.1996
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Zleva na hranu a při té (2 kruhy) na vrchol.
  • Petr Prachtel, I. Vojtíšková, Z. Prachtelová,4.9.1982
  • "Koutovou cestou" asi 5 metrů vzhůru a traverz doleva za hranu. Hranou přes 3 kruhy na vrchol.
  • Tomáš Homolka, Tomáš Hördler,10.6.2020
  • Z balvanu trhlinou (kruh) do římsy a spárou na vrchol.
  • Petr Slanina, S. Šilhán,30.8.1992
  • Z masívu JZ od věže (zv. Lokomotiva) sestup do komína a krátkou JZ stěnkou na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Z průchodu pravou hranou, spárou a stěnou ke kruhu. Stěnou přes bh. na vrchol.
  • Petr Slanina, O. Sojka, J. Cicvárek, M. Dědek ml.,3.10.2015
  • Hranou vpravo od cesty"Yosemitské výročí", kruh.
  • Meier,31.10.2020
  • Z masívu sestup krátkým korytem až na polici nad komínem. Přepad do komína při Z hraně a přes podvrcholový balkón vzhůru na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Stěnou vlevo od nástupu "Cesty mečů" přes kruh k 1. kruhu.
  • Petr Slanina, L. Ulrych,28.4.1996
  • Ze soutěsky trhlinou, výše spárou (kruh) do rozporu a tím na vrchol.
  • Tomáš Homolka, Tomáš Hördler,2.6.2020

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz