Facebook

Český horolezecký svaz

Ottovy věže

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vložit GPS
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Cizineckou cestou" několik metrů vzhůru a šikmo vlevo k 1. kruhu. Doleva a vzhůru k 2. kruhu. Stěnou při hraně komína přímo na vrchol.
  • Petr Slanina, O.Rypl,30.5.1992
  • Z průchodu mezi hlavní a střední věží spárou.
  • Radan Kuchař, J.Kysela, Z.Wiener,6.9.1958
  • Z balvanu u paty SV stěny střední věže stěnou a sokolíkem ke kruhu. Šikmo doprava (původně se stavěním) na hranu a po ní na vrchol.
  • Zdeněk Vaník a L.Pekárek,27.6.1966
  • Od SV širokým komínem mezi nejnižší a střední věží. Hranou komína do velké jeskyně a nad ní sokolíkovou kulisou až na její konec. Přepadem do komína a rozporem na vrchol.
  • Karel Bělina, S. Zikmund,10.9.1968
  • V levé části JV stěny podél trhliny přes díru ke kruhu. Šikmo doleva k hraně na římsu a vzhůru k 2. kruhu. Při hraně k vrcholu.
  • V.Sochor, Z.Lejsek,5.5.1973
  • S koutem podél dvojspáry na hlavní vrchol.
  • K.Seyffert, W.Agly, A.Preibisch,15.8.1931
  • Stěnou do mělké díry, koutkem pod převis a vpravo k sokolíku. Tím k hrotu a stěnou ke kruhu. Zářezem a stěnou přímo k vrcholu.
  • Radan Kuchař, J.Kysela,4.8.1946
 • KZP 83, VIIb
  • Z průchodu mezi nejnižší a střední věží hranou ke kruhu. Převisem k 2. kruhu a šikmo vpravo (nebo přímo - VIIc) na vrchol.
  • Jiří Špringer a Pavel Ščevlík a Pavel Stříbrný, V. Novák, L.Zákoucký,23.7.1983
  • Hranou vpravo od průchodu přes kruh k 1.kruhu cesty "Čekání na déšť".
  • Petr Slanina,11.6.2003
  • V údolní stěně střední věže podél levé hrany na balvanitou rampu. Z té středem stěny podél trhlin a stěnou ke kruhu. Lámavou stěnou šikmo doprava do kouta a krátkou spárou na vrchol.
  • Bohumil Nejedlo, Oldřich Kopal,5.7.1951
  • Od SZ spárkou do jeskyňky. Doprava za hranu na šikmou lavici a podél zářezu (kruh - osazen dodatečně) na vrchol nejnižší věže. Z ní na prostřední a hlavní věž.
  • R.Dimmer, K. Streit, O. Hübner, R.Hanke,M.Kertész, K. Seyffert,9.7.1930
 • Otomán nebo sófa, AF IX, RP IXb
  • Vpravo od "Kárčího cesty" hrankou na polici, vpravo a stěnou ke kruhu. Zprava nad kruh, vleho a šikmo vpravo na předskalí, "N.C." na vrchol.
  • Radek Meier a Miroslav Meier,24.8.2019
  • Ze soutěsky širokou spárou přes kruh na vrchol.
  • Josef Smitka, L.Vodháněl,1944
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti.Zprava převisem na hranu a tou (tři kruhy) na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,16.5.1992
  • Ze S - V spárkou do velké police (jištění). Středem stěny přes 5 kruhů na vrchol. Lezeno tradičním způsobem bez MG, oceněno čestným uznáním ČHS za rok 2015
  • Martin Klonfar a  Jakub Frič a  Jaroslav Štumpf a Petr Slanina,3.10.2015
 • Spára do nebe, RP VIIIc
  • " Variantou Údolní cesty" (kruh) pod převis. Vlevo stěnou a podél spáry přes 2 kruhy na polici a libovolně na vrchol.
  • Pavel Šimek, M. Dědek ml.,21.7.2018
  • Středem JZ stěny hlavní věže na zářez. Zde doleva a podél spárky k 1. kruhu. Koutovou dvojspárou k 2. kruhu a podél spáry s lámavými chyty vzhůru na vrchol.
  • Josef Smitka, J.Ometák st.,1943
  • V pravé části JV stěny koutovou spárou pod převis (vlevo kruh). Ruční spárou na vrchol.
  • Josef Smitka, L.Vodháněl, V.Procházka, L. Lhoták,12.7.1942
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti.Spárou na ochoz a zleva převisem (kruh) k 1. kruhu "Severní hrany".
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,26.5.1992
  • N.c." do jeskyňky a vzhůru přes kruh na předskalí.
  • T.Flanderka a L.Svoboda, P.Starý,1.6.1993
  • Vpravo od "Červencové spáry" sokolíky šikmo vpravo na hranu a pod převisem vpravo k 2. kruhu.
  • Jiří Janiš, J. Rakoncaj,10.6.1978
  • Od "Úzké spáry" traverz doprava k spáře u V hrany (sem též přímo přes převis). Vzhůru k 1. kruhu, podél jemných trhlinek, výše doprava k hraně a podél ní k 2. kruhu. Přímo k 3. kruhu a šikmo vpravo.
  • M.Černý a L.Mejsnar,18.8.1964
  • Z mezivěží trhlinou na konec ke kruhu. Vlevo na hranu, tou, přepadem a rozporem na konec pod strop. Vlevo spárou přes převis na vrchol.
  • Petr Slanina, J.Cicvárek,9.6.2000

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 30. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky

Upřesnění pravidel lezení OVK Hruboskalsko, schváleno 12.7.2021

Upřesnění pravidel_OVK Hruboskalsko_12.7.2021

Upřesnění se týká prvovýstupů a osazování jištění. 

U každého plánovaného prvovýstupu je nutno předem požádat o souhlas! Kontakt _kIy.iilbiLhYbk8-lxk2cagVX~CVjd785pJ

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz