Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Ottovy věže

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Z balvanu u paty SV stěny střední věže stěnou a sokolíkem ke kruhu. Šikmo doprava (původně se stavěním) na hranu a po ní na vrchol.
  • Zdeněk Vaník a L. Pekárek,27.6.1966
  • Cizineckou cestou" několik metrů vzhůru a šikmo vlevo k 1. kruhu. Doleva a vzhůru k 2. kruhu. Stěnou při hraně komína přímo na vrchol.
  • Petr Slanina, O. Rypl,30.5.1992
  • Z průchodu mezi hlavní a střední věží spárou.
  • Radan Kuchař, J. Kysela, Z. Wiener,6.9.1958
  • Od SV širokým komínem mezi nejnižší a střední věží. Hranou komína do velké jeskyně a nad ní sokolíkovou kulisou až na její konec. Přepadem do komína a rozporem na vrchol.
  • Karel Bělina, S. Zikmund,10.9.1968
  • V levé části JV stěny podél trhliny přes díru ke kruhu. Šikmo doleva k hraně na římsu a vzhůru k 2. kruhu. Při hraně k vrcholu.
  • V. Sochor, Z. Lejsek,5.5.1973
  • S koutem podél dvojspáry na hlavní vrchol.
  • K. Seyffert, W. Agly, A. Preibisch,15.8.1931
  • Stěnou do mělké díry, koutkem pod převis a vpravo k sokolíku. Tím k hrotu a stěnou ke kruhu. Zářezem a stěnou přímo k vrcholu.
  • Radan Kuchař, J. Kysela,4.8.1946
 • Kzp 83, VIIc
  • Z průchodu mezi nejnižší a střední věží hranou ke kruhu. Převisem k 2. kruhu a šikmo vpravo (nebo přímo - VIIc) na vrchol.
  • Jiří Špringer a Pavel Ščevlík a Pavel Stříbrný, V. Novák, L. Zákoucký,23.7.1983
  • Hranou vpravo od průchodu přes kruh k 1. kruhu cesty "Čekání na déšť".
  • Petr Slanina,11.6.2003
  • V údolní stěně střední věže podél levé hrany na balvanitou rampu. Z té středem stěny podél trhlin a stěnou ke kruhu. Lámavou stěnou šikmo doprava do kouta a krátkou spárou na vrchol.
  • Bohumil Nejedlo, Oldřich Kopal,5.7.1951
  • Od SZ spárkou do jeskyňky. Doprava za hranu na šikmou lavici a podél zářezu (kruh - osazen dodatečně) na vrchol nejnižší věže. Z ní na prostřední a hlavní věž.
  • R. Dimmer, K. Streit, O. Hübner, R. Hanke, M. Kertész, K. Seyffert,9.7.1930
 • Otomán nebo sófa, AF IX, RP IXb
  • Vpravo od "Kárčího cesty" hrankou na polici, vpravo a stěnou ke kruhu. Zprava nad kruh, vleho a šikmo vpravo na předskalí, "N. C. " na vrchol.
  • Radek Meier a Miroslav Meier,24.8.2019
  • Ze soutěsky širokou spárou přes kruh na vrchol.
  • Josef Smitka, L. Vodháněl,1944
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Zprava převisem na hranu a tou (tři kruhy) na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,16.5.1992
  • Ze S - V spárkou do velké police (jištění). Středem stěny přes 5 kruhů na vrchol. Lezeno tradičním způsobem bez MG, oceněno čestným uznáním ČHS za rok 2015
  • Martin Klonfar a Jakub Frič a Jaroslav Štumpf a Petr Slanina,3.10.2015
 • Spára do nebe, RP VIIIc
  • " Variantou Údolní cesty" (kruh) pod převis. Vlevo stěnou a podél spáry přes 2 kruhy na polici a libovolně na vrchol.
  • Pavel Šimek, M. Dědek ml.,21.7.2018
  • Středem JZ stěny hlavní věže na zářez. Zde doleva a podél spárky k 1. kruhu. Koutovou dvojspárou k 2. kruhu a podél spáry s lámavými chyty vzhůru na vrchol.
  • Josef Smitka, J. Ometák st.,1943
  • V pravé části JV stěny koutovou spárou pod převis (vlevo kruh). Ruční spárou na vrchol.
  • Josef Smitka, L. Vodháněl, V. Procházka, L. Lhoták,12.7.1942
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Spárou na ochoz a zleva převisem (kruh) k 1. kruhu "Severní hrany".
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,26.5.1992
  • N. c. " do jeskyňky a vzhůru přes kruh na předskalí.
  • T. Flanderka a L. Svoboda, P. Starý,1.6.1993
  • Vpravo od "Červencové spáry" sokolíky šikmo vpravo na hranu a pod převisem vpravo k 2. kruhu.
  • Jiří Janiš, J. Rakoncaj,10.6.1978
  • Od "Úzké spáry" traverz doprava k spáře u V hrany (sem též přímo přes převis). Vzhůru k 1. kruhu, podél jemných trhlinek, výše doprava k hraně a podél ní k 2. kruhu. Přímo k 3. kruhu a šikmo vpravo.
  • M. Černý a L. Mejsnar,18.8.1964
  • Z mezivěží trhlinou na konec ke kruhu. Vlevo na hranu, tou, přepadem a rozporem na konec pod strop. Vlevo spárou přes převis na vrchol.
  • Petr Slanina, J. Cicvárek,9.6.2000

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Tomáš Hördler | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz