Facebook

Český horolezecký svaz

Lékařská komise

Lékařská komise byla na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČHS dne 6.1.2020 zrušena. Vzdělávací činnost, Pelikánův seminář a další činnosti jsou od tohoto data zařazeny do působnosti Metodické komise

 

Lékařská komise ČHS je sdružením lékařů a záchranářů  zabývajících se problematikou horské medicíny a záchrany v horách a zdravotními problémy vznikajícími při sportovním lezení. Komise spolupracuje s Metodickou komisí a mimo ČHS se Společností horské medicíny.

 

Složení Lékařské komise do 6.1.2020

předsedkyně - MUDr. Jana Kubalová

jana.kubalova@email.cz, členka lékařské komise UIAA, specializace v rámci lékařské komise: nemoc z výšky, hypotermie, výuka

 

místopředseda komise - Martin Honzík, DiS.

MartinHonzik@seznam.cz, současně člen Metodické komise, specializace: organizace kurzů a výuka, laviny

 

členové komise
MUDr. Ivan Rotman - i.rotman@volny.cz, korespondenční člen Lékařské komise UIAA, specializace: nemoc z výšky, předexpediční vyšetření, lékové vybavení
MUDr. Lucie Bloudková - lucie.bloudkova@seznam.cz, specializace: úrazy, bezpečnost
MUDr. Jaroslava Říhová - jarka.rihova@seznam.cz, specializace: omrzliny, předexpediční vyšetření
MUDr. Igor Herrmann - igor.herrmann@seznam.cz, specializace: předexpediční vyšetření, kardiologie
Ing. Ladislav Sieger, CSc. - sieger@post.cz, specializace: hypotermie a vše co souvisí s přežitím v divočině

Michal Lollok - 8eBv2~a6LTFob.5eT-M, specializace: úrazy, bezpečnost v letních i zimních horách, kurzy a výuka

 

Externí spolupracovníci komise

MUDr. Pavel Neumann – člen metodické komise, kurzy a výuka se zdravotnickým zaměřením
MUDr. Filip Hebelka – poranění /převážně ruky/ při sportovním lezení
MUDr. David Tuček – výživa
Ing. Jan Smolek – trauma z visu v laně

 

Koncepce práce a činnost Lékařské komise

Hlavním cílem práce LK ČHS je vzdělávání členů ČHS. Naší prací je sledovat novinky a doporučení týkající se problematiky horské medicíny, tyto informace zpracovávat a ve formě doporučení, prezentací a článků je předávat horolezcům. Dále poskytovat poradenství, zajistit praktickou výuku členů ČHS a zajistit vzdělávání v tomto oboru i mezi odbornou lékařskou i nelékařskou zdravotnickou veřejností.

 
Činnost LK lze shrnout do 6 hlavních bodů:

 • Kurzy a semináře - první pomoc, záchrana při nehodách v lezeckém terénu
  • kurzy a doškolení pro instruktory ČHS
  • kurzy a semináře v rámci metodických dnů ČHS
 • Tvorba doporučení, publikace, články, studijní materiály
  • doporučení, dokumenty apod. na webu ČHS 
  • články v odborných i zájmových časopisech (Medicina sportiva, Urgentní medicína, Hudy info a další…)
  • prezentace témat s problematikou horské medicíny na odborných lékařských i zájmových symposiích, postgraduální vzdělávání.
 • Sledování a vyhodnocování nehod a úrazů při horolezectví
 • Pracovní a studijní cesty
  • spolupráce s Lékařskou komisí UIAA, výměna informací a kontinuální vzdělávání v oboru prostřednictvím účasti na mezinárodních symposiích s problematikou horské medicíny
 • Servis pro horolezce - snažíme se ulehčit laickým zachráncům poskytování první pomoci, a proto nabízíme:
  • oranžový šátek s piktogramy základního ošetření úrazů pomocí šátkového obvazu
  • kartičky první pomoci – základní algoritmy poskytování první pomoci při bezvědomí, zasypání v lavině, výškové nemoci, podchlazení, omrzlinách nebo jazykové bariéře
  • vyšetření horolezců se zhodnocením zdravotního stavu před odjezdem na expedici, možnost legálního předepsání léků do expediční lékárničky
 • Pelikánův seminář
  • Lékařská komise ve spolupráci se Společností horské medicíny pořádá každoročně setkání lékařů a zájemců o horskou medicínu "Pelikánův seminář". Hlavními tématy jsou novinky v oboru horská medicína a medicína v divočině

Zprávy o činnost Lékařské komise ČHS

Podrobné informace o činnosti komise naleznete v Bulletinech Lékařské komise.

Instagram

Instagram Horosvaz