Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Lékařská komise

Lékařská komise byla na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČHS dne 6.1.2020 zrušena. Vzdělávací činnost, Pelikánův seminář a další činnosti jsou od tohoto data zařazeny do působnosti Metodické komise

 

Lékařská komise ČHS je sdružením lékařů a záchranářů  zabývajících se problematikou horské medicíny a záchrany v horách a zdravotními problémy vznikajícími při sportovním lezení. Komise spolupracuje s Metodickou komisí a mimo ČHS se Společností horské medicíny.

 

Složení Lékařské komise do 6.1.2020

předsedkyně - MUDr. Jana Kubalová

jana.kubalova@email.cz, členka lékařské komise UIAA, specializace v rámci lékařské komise: nemoc z výšky, hypotermie, výuka

 

místopředseda komise - Martin Honzík, DiS.

MartinHonzik@seznam.cz, současně člen Metodické komise, specializace: organizace kurzů a výuka, laviny

 

členové komise
MUDr. Ivan Rotman - i.rotman@volny.cz, korespondenční člen Lékařské komise UIAA, specializace: nemoc z výšky, předexpediční vyšetření, lékové vybavení
MUDr. Lucie Bloudková - lucie.bloudkova@seznam.cz, specializace: úrazy, bezpečnost
MUDr. Jaroslava Říhová - jarka.rihova@seznam.cz, specializace: omrzliny, předexpediční vyšetření
MUDr. Igor Herrmann - igor.herrmann@seznam.cz, specializace: předexpediční vyšetření, kardiologie
Ing. Ladislav Sieger, CSc. - sieger@post.cz, specializace: hypotermie a vše co souvisí s přežitím v divočině

Michal Lollok - 8eBv2~a6LTFob.5eT-M, specializace: úrazy, bezpečnost v letních i zimních horách, kurzy a výuka

 

Externí spolupracovníci komise

MUDr. Pavel Neumann – člen metodické komise, kurzy a výuka se zdravotnickým zaměřením
MUDr. Filip Hebelka – poranění /převážně ruky/ při sportovním lezení
MUDr. David Tuček – výživa
Ing. Jan Smolek – trauma z visu v laně

 

Koncepce práce a činnost Lékařské komise

Hlavním cílem práce LK ČHS je vzdělávání členů ČHS. Naší prací je sledovat novinky a doporučení týkající se problematiky horské medicíny, tyto informace zpracovávat a ve formě doporučení, prezentací a článků je předávat horolezcům. Dále poskytovat poradenství, zajistit praktickou výuku členů ČHS a zajistit vzdělávání v tomto oboru i mezi odbornou lékařskou i nelékařskou zdravotnickou veřejností.

 
Činnost LK lze shrnout do 6 hlavních bodů:

 • Kurzy a semináře - první pomoc, záchrana při nehodách v lezeckém terénu
  • kurzy a doškolení pro instruktory ČHS
  • kurzy a semináře v rámci metodických dnů ČHS
 • Tvorba doporučení, publikace, články, studijní materiály
  • doporučení, dokumenty apod. na webu ČHS 
  • články v odborných i zájmových časopisech (Medicina sportiva, Urgentní medicína, Hudy info a další…)
  • prezentace témat s problematikou horské medicíny na odborných lékařských i zájmových symposiích, postgraduální vzdělávání.
 • Sledování a vyhodnocování nehod a úrazů při horolezectví
 • Pracovní a studijní cesty
  • spolupráce s Lékařskou komisí UIAA, výměna informací a kontinuální vzdělávání v oboru prostřednictvím účasti na mezinárodních symposiích s problematikou horské medicíny
 • Servis pro horolezce - snažíme se ulehčit laickým zachráncům poskytování první pomoci, a proto nabízíme:
  • oranžový šátek s piktogramy základního ošetření úrazů pomocí šátkového obvazu
  • kartičky první pomoci – základní algoritmy poskytování první pomoci při bezvědomí, zasypání v lavině, výškové nemoci, podchlazení, omrzlinách nebo jazykové bariéře
  • vyšetření horolezců se zhodnocením zdravotního stavu před odjezdem na expedici, možnost legálního předepsání léků do expediční lékárničky
 • Pelikánův seminář
  • Lékařská komise ve spolupráci se Společností horské medicíny pořádá každoročně setkání lékařů a zájemců o horskou medicínu "Pelikánův seminář". Hlavními tématy jsou novinky v oboru horská medicína a medicína v divočině

Zprávy o činnost Lékařské komise ČHS

Podrobné informace o činnosti komise naleznete v Bulletinech Lékařské komise.