Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Metodická komise

Činnost Metodické komise

Metodická komise zajišťuje zejména vzdělávání instruktorů, organizuje metodické akce pro členy ČHS i pro veřejnost, realizuje systém Garantovaných horoškol a připravuje metodické materiály. Od roku 2020 zastřešuje také kurzy 1. pomoci a zdravovědy a organizuje Pelikánův seminář.

 

Metodická komise převzala na začátku roku 2020 agendu zrušené Lékařské komise. Dokumenty bývalé LK jsou v rubrice Lékařská komise

v bulletinech LK

Složení Metodické komise

předseda komise - Jiří Vogel, člen Horolezecké komise UIAA; jiri.vogel@horosvaz.cz

členové komise: Radan Keil, Karel Kříž, Jarmila Schücková, Lukáš Tkáč

Lektorský sbor

Součástí komise je lektorský sbor, který zajišťuje výuku instruktorů a členů ČHS. Podmínkou členství v lektorském sboru je účast nebo realizace alespoň jednoho seminář pro členy, jednoho kurzu pro nové instruktory a jednoho doškolení instruktorů. Výjimka může být udělena ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, které budou odsouhlaseny předsedou komise. 

 

SLOŽENÍ LEKTORSKÉHO SBORU

lektoři zajišťující vzdělávání členů ČHS v působnosti lezení na stěnách, skalách a horách:

Marek Beláň, Vojta Dvořák, Michael Hron, Radan Keil, Karel Kříž, Ondřej Nádvorník, Jarmila Schücková, Lukáš Tkáč, Jiří Vögel, Michal Buřil

Lektoři zajišťující vzdělávání členů ČHS v působnosti výuky první pomoci:

Jana Kubalová (garant za lékařskou část), Martin Honzík, Pavel Neumann, Zuzana Šancová, Ondřej Kovařík

Zprávy o činnosti Metodické komise

Zápisy z jednání Metodické komise