Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Metodická komise

Činnost Metodické komise

Metodická komise zajišťuje systém vzdělávání v rámci Českého horolezeckého svazu. Hlavní činností komise je vzdělávání instruktorů ČHS dle standardů UIAA. Informace naleznete v rubrice Instruktoři ČHS.

Komise se také připravuje metodické materiály pro potřeby členů ČHS a organizuje metodické dny a víkendy pro lezeckou veřejnost. Informace naleznete v rubrice Metodické akce pro veřejnost.

Složení Metodické komise

předseda komise - Jiří Vogel, člen Horolezecké komise UIAA; jiri.vogel@horosvaz.cz

místopředseda komise - Radan Keil

členové komise: Karel Kříž, Ondřej Nádvorník, Vladimír Těšitel, Martin Honzík (za LK ČHS).

Lektorský sbor

Součástí komise je lektorský sbor, který zajišťuje výuku instruktorů a členů ČHS. Podmínkou členství v lektorském sboru je účast nebo realizace alespoň jednoho seminář pro členy, jednoho kurzu pro nové instruktory a jednoho doškolení instruktorů. Výjimka může být udělena ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, které budou odsouhlaseny předsedou komise. 

 

Složení lektorského sboru 

Karel Kříž, Martin Honzík (LK ČHS), Pavel Neumann (LK ČHS), Ondřej Nádvorník, Jiří Vogel, Jana Kubalová (LK ČHS), Lukáš Tkáč, Michal Buřil, Radan Keil, Jarmila Schücková, Marek Beláň, Michal Hron, Vojta Dvořák

Zprávy o činnosti Metodické komise

Zápisy z jednání Metodické komise