Facebook

Český horolezecký svaz

Zpráva o grantech ČHS v roce 2018

Zpráva o grantech ČHS v roce 2018

V roce 2018 poskytl ČHS svým oddílům, členům, oblastním vrcholovým komisím a správcům skal granty na podporu mládeže, na podporu údržby skal a na podporu tradičních horolezeckých akcí. 

 

Granty na podporu mládeže

Granty byly určeny na podporu akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví, včetně podpory oddílů ČHS pracujících s mládeží. Nejvíce bylo žádáno o grant určený na výcvikové akce, lezecká soustředění, letní tábory, výjezdy do skal. Dále pak na podporu dlouhodobé práce s mládeží a na náborové akce pro mládež, které jsou určeny ne jenom členům ČHS, ale též široké veřejnosti.

Na základě výzvy bylo podáno celkem 41 žádostí s požadavkem na cca 660 tisíc Kč. Jedna žádost byla zamítnuta z důvodu nedodržení podmínek žádosti o grant. Grant byl přidělen 40ti žadatelů ve výši 510.500,- Kč.

Po vyúčtování bylo vyplaceno 497.065,- Kč. Jednomu žadateli nebyl grant proplacen a dalšímu byl grant pokrácen z důvodu nedodržení podmínek.

Podrobnosti - Granty mládeže 2018 - zpráva

foto lanškroun

 

   foto alpici  foto lezení pro všechny  foto opava Rabštejn

 

   foto vsetín2  foto opava  foto alpici1  foto vsetín

 

Granty na údržbu skal

Granty bylo možno využít např. na úpravu či budování  přístupových cest a protierozních opatření, na odstraňování náletových dřevin, na zpracování a vydání horolezeckých průvodců apod.

ČHS obdržel 20 žádostí, tři byly zamítnuty, sedmnácti úspěšným žadatelům bylo přiděleno celkově 111 550 Kč a dodatečně byl poskytnut grant ve výši 8 tisíc Kč na nutné dokončení sanace skal pod Pantheonem. Po vyúčtování všech akcí bylo proplaceno 93 881 Kč, neboť tři příjemci grantů nepředložili vyúčtování.

Díky grantům byla provedena údržba a úklid v několika oblastech Českého ráje, na Rabštejně, na skalách u Perštejna atd., a vydány dva průvodce - 1. a 2. díl Moravských skal a bouldering v Mravském krasu. 

PodrobnostiGranty údržba skal 2018 - zpráva

Drábské světničky

HIS HIS Odpadkyáda Tisá Orlické hory Ostaš Pantheon Příhrazy Rabštejn

 

Granty na podporu tradičních horolezeckých akcí

Granty bylo možno využít na pořádání lezeckých i jiných závodů, na organizování horolezeckých srazů apod. akcí, které mají alespoň pětiletou tradici. Podáno bylo 24 žádostí, grant byl poskytnut 21 oddílům a členům ČHS. Z celkové částky 80 tisíc Kč, která byla na tyto granty určena, bylo po vyúčtování všech akcí vyplaceno 78 950 Kč.

Díky grantům byly podpořeny "velmi" tradiční akce, které se konají již několik desetiletí, např. závod na běžkách Zlatý cepin, Orientační běh pražských horolezců, běžecký závod Rabštejnský kocour, Horolezecký sraz Bezuchov, i akce s kratší historií, např. filmový festival Sherpafest, lezecký závod Vánoční pohár a další. 

Podrobnosti - Granty tradiční akce 2018 - zpráva

OBPH

 Běh Labákem běh Příhrazské schody Le Vysočina Mauglího memoriál Rabštejnský kocour Silvestrovské závody Hejnice  Sraz Bezuchov Závody Na Flošně 

 

Informace o grantech jsou na stránce Granty a projekty ČHS.

 

Připomínáme, že již byly vyhlášeny výzvy pro podávání žádostí o granty na rok 2019, s termínem uzávěrek 11.2. (údržba skal, tradiční akce), 18.2. (mládež). Informace jsou v článku Granty ČHS na rok 2019

 

B. Valentová, sekreteriát