Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Připravované změny v ČHS

Připravované změny v ČHS
16. 02. 2015 | Rubrika: O ČHS

Že ČHS potřebuje změny, ví asi každý. Výkonný výbor v čele s předsedou Honzou Bloudkem chce na nejbližší valné hromadě předložit plán změn a vize, jak by měl ČHS pokračovat. O jaké změny se jedná, a jak bychom je rádi realizovali, o tom jsme natočili tři asi dvacetiminutová videa, která najdete v tomto příspěvku. Improvizace s technikou a časové možnosti nakonec zapříčinily, že debatu odtáhl zejména Honza Bloudek, kterému se snaží sekundovat Petr Resch (značně zavirovaný), role moderátora se ujal Marek Holeček.

 

První video definuje nejprve problémy, které vznikly z debaty s předsedy velkých oddílů na podzim tohoto roku v Blatinách. Podrobně je popíšeme a postupně se začneme zabývat úkoly z nich plynoucími. Tématem prvním jsou oddíly, jejich postavení dnes a jejich ukotvení ve strukturách ČHS v budoucnu. Novým prvkem je možnost členství právnické osoby v ČHS. S tím také úzce souvisí téma navazující – typy členství v ČHS. Členství právnických osob s sebou přináší i nový druh členství, tzv. „evidované členství“.

https://www.youtube.com/watch?v=Fc6Ezh2NXBg

 

V druhém příspěvku, kterému s oblibou přezdívám „debata u bílé zdi“, neboť v čas natáčení vysvitlo slunce, se věnujeme obrovskému tématu poslání ČHS, vizím a cílům. Když se řekne „poslání“, je nutné definovat zaměření ČHS a hodnoty, které by měly být společné pro všechny naše členy. Vize je vedle toho něco, co nám říká, kam směřujeme. Jako cestu k naplňování poslání a vize definujeme hlavní cíle a hlavní čtyři pilíře činnosti, jejichž prostřednictvím bychom měli usilovat o dosažení cílů. Pevným základem pak musí být finance a organizace.

https://www.youtube.com/watch?v=METT7sDh7Bc 

 

Závěrečný příspěvek poukazuje na konkrétní změny, které chceme učinit proto, aby se nám „domeček“ vystavěný z poslání, vizí, cílů…nesesypal. Chceme profesionalizaci pro získání zdrojů, představíme i obměněnou strukturu Českého horolezeckého svazu. Krátce se budeme věnovat i novým prvkům v této struktuře, projektům.

https://www.youtube.com/watch?v=JXNLGutw6g4 

 

Všechny připravované změny naleznete také v této prezentaci.

 

Děkujeme všem, kteří nám věnují svůj čas.

 

Petr Resch, 2. místopředseda ČHS