Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Pojištění pro členy ČHS v roce 2013

Pojištění pro členy ČHS v roce 2013
15. 11. 2012 | Rubrika: O ČHS

Úrazové pojištění

 • Členové ČHS, kteří si zakoupí průkaz ČHS na rok 2013 budou opět úrazově pojištěni, a to na základě smlouvy mezi pojišťovnou Kooperativa, a.s. a ČSTV.
 • Úrazové pojištění Kooperativa umožňuje poskytnout plnění v případě úrazu, trvalých následků a smrti v případě, že k pojistné události dojde na akci, kterou organizoval ČHS nebo některý z oddílů ČHS. Tuto skutečnost potvrzuje sekretariát ČHS. Pojištění nelze uplatnit při úrazech, ke kterým dojde při individuálních akcích.
 • Úrazové pojištění platí automaticky, není třeba jej objednávat. 

 

Cestovní pojištění

 • Členové ČHS si budou moci i v roce 2013 zakoupit Cestovní pojištění Uniqa, které je k dispozici díky rámcové smlouvě mezi pojišťovnou UNIQA, a.s. a ČHS. Jedná se o cestovní pojištění, které kryje i horolezectví, skialpinismus, vodáctví a obdobné sporty a zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb a záchranných prací (horská služba apod.). 
 • Podmínky a ceny pojištění jsou stejné jako v loňském roce, tzn., že je možné si zakoupit pojištění v tarifu Standard nebo Nadstandard a připojistit záchranné práce a délku pobytu v zahraničí.
 • Pojištění je možno zakoupit výhradně prostřednictvím sekretariátu ČHS, nikoli v pobočkách pojišťovny. Můžete si je zakoupit  osobně na sekretariátu, nebo objednat e-mailem, zaplatit převodem na účet a nechat si zaslat průkaz pojištěnce poštou.
 • Od prosince si budou moci všichni členové ČHS objednávat cestovní pojištění také prostřednictvím formuláře na webu ČHS s následnou platbou převodem a zasláním průkazu pojištěnce poštou na zadanou adresu.
 • Oddíloví členové ČHS si mohou objednat pojištění prostřednictvím svého oddílu nebo individuálně.
 • Poplatek za poštovné v případě zaslání průkazu poštou je zrušen, neplaťte jej.

 

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu pro instruktory ČHS

 • Instruktoři ČHS s platnou licencí budou mít opět Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu při vykonávání instruktorské činnosti.
 • Instruktory pojišťuje ČHS na základě rámcové smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou.
 • Seznam instruktorů, kteří budou v roce 2013 pojištěni, bude zveřejněn na webu v rubrice Instruktoři ČHS.

 

Podrobné informace týkající se pojistných podmínek pojištění, postupu při úhradě cestovního pojištění a formuláře pro hlášení pojistné události naleznete na našem webu v rubrice Pojištění. Pokud budete mít nějaké další dotazy, obraťte na sekretariát, poradíme vám.

 

B. Valentová, tajemnice