Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktoři ČHS

ČHS má vlastní systém výcviku a vzdělávání instruktorů pro oblast horolezectví. V současnosti ČHS nabízí tyto instruktorské kurzy:

  • Instruktor lezení na umělé stěně (Climbing Wall Instructor)
  • Instruktor sportovního lezení (Sport Climbing Instructor - SCI)
  • Instruktor skalního lezení (Rock Climbing Instructor - RCI)
  • Instruktor horolezectví (High Alpine Leader - HAL)

Instruktor lezení na umělé stěně

Kurz zaměřený na výcvik instruktorů, kteří povedou výcvik lezení především na umělých stěnách. Kurz má akreditaci MŠMT ČR a v současnosti je přednostně nabízen členům ČHS působícím v síti klubů mládeže. Podrobné informace o kurzu naleznete na stránce Instruktor lezení na umělé stěn

 

seznam instruktorů lezení na umělé stěně

 

Instruktoři SCI, RCI a HAL

Kurzy jsou zaměřeny na výcvik instruktorů, kteří povedou výcvik na umělých stěnách a zajištěných cestách, ve skalách a v horách, včetně ledovcového lezení a skialpininismu (dle kvalifikace). Kurzy nejsou akreditovány, úkolem instruktorů je školit členy ČHS. Podrobné informace naleznete na stránce Instruktoři SCI, RCI a HAL

 

seznam instruktorů SCI, RCI, HAL ke dni 16.11.2018

 

Na instruktory se vztahuje pojištění odpovědnosti, na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi ČOV a Pojišťovnou Kooperativa. Pojištění platí pro území Evropy.

 

Dotazy směřujte na 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj