Facebook

Český horolezecký svaz

Členství v ČHS, cestovní pojištění a Trio na rok 2022

Členství v ČHS, cestovní pojištění a Trio na rok 2022
29. 11. 2021 | Rubrika: O ČHS

Objednávání členských průkazů ČHS, balíčku ČHS Trio a cestovního pojištění UNIQA včetně připojištění na rok 2022 lze objednávat od 1. prosince 2021. Vše lze objednávat prostřednictvím e-shopu, modulu Předseda, nebo  osobně vyřídit na sekretariátu ČHS. Objednávky před tímto datem nejsou možné.

 

V průběhu prosince lze objednávat členské průkazy ČHS a cestovní pojištění jak na rok 2021, tak i 2022. Balíček ČHS Trio jen pro rok 2022.

 

Členství a členské průkazy na rok 2022

Platnost členských průkazů ČHS i cestovní pojištění UNIQA pro rok 2022 bude jako obvykle do 31. 1. následujícího roku, tj. do konce ledna 2023. Členské průkazy Slovinského horolezeckého svazu (PZS), které jsou součástí balíčku Trio, budou jako vždy platit do konce kalendářního roku, tj. do 31. 12. 2022. 

 

Výše členských příspěvků ČHS na rok 2022 je beze změny. 

děti a mládež do 18 let (nar. 2004 a mladší) 100 Kč
děti a mládež do 18 let v rámci rodinného členství zdarma
junioři 19 - 25 let (nar. 2003 - 1997) 500 Kč
dospělí 26 - 65 let (nar. 1996 - 1957) 600 Kč
senioři 66 let a více (nar. 1956 a dříve) 200 Kč

Člen do 18 let včetně má členství zdarma pouze pokud je objednávka realizována v rámci tzv. rodinného členství, tj. objednávka pro dítě a alespoň jednoho z rodičů současně. 

 

Členské příspěvky dospělých, juniorů a seniorů, tj. všech členů od 19 let včetně zahrnují pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, životě či majetku způsobené při provozování horolezectví a jiných outodoorových sportů s limitem 1 mil. Kč; pojištění odpovědnosti platí na území ČR.

 

Již uhrazený členský příspěvek 200 Kč za člena ve věku 76 let a staršího, který je členem horolezeckého oddílu, může být refundován z rozpočtu ČHS, pokud o to předseda oddílu požádá prostřednictvím modulu Předseda do 31.10.2022. Refundace bude provedena na konci příslušného kalendářního roku. 

 

Členy ČHS, individuálními, nebo oddílovými, se mohou stát i cizinci. V případě zájmu o členství v některém z oddílů je potřebný souhlas předsedy příslušného oddílu. Při zapisování rodného čísla uveďte za lomítkem čtyři nuly. 

 

I na rok 2022 lze kupovat průkazy ČHS prostřednictvím zástupců Österreichischer Alpenverein (ÖAV). Ti, kdo mají zájem o tuto kombinaci a dosud nebyli členy ČHS, se musí do ČHS nejprve zaregistrovat prostřednictvím našeho e-shopu. Bez registrace nelze průkaz ČHS zaslat. Podrobnosti jsou na stránce Členství v ČHS a ÖAV.

 

Zde jsou informace, proč být členem ČHS

 

Časopisy pro členy

V e-shopu lze opět objednat předplatné časopisů za zvýhodněné ceny:

- Montana 6 čísel - 420 Kč.

- Svět outdooru 4 čísla - 150 Kč

Distribuci časopisů budou zajišťovat redakce časopisů. 

 

Objednávání Registrací pro závody ve sportovním lezení 

Závodů 1. a 2. ligy ve sportovním lezení se budou od roku 2022 moci účastnit jen oddíloví členové s platnou závodní registraci. Objednávání registrací bude možné výhradně prostřednictvím modulu Předseda. 

Podrobnosti v článku Závodní licence ve sportovním lezení

 

Doporučení pro objednávání průkazů a dalších produktů

Předsedům oddílů doporučujeme, aby pro objednávání průkazů a dalších produktů využili https://www.horosvaz.cz/predseda/, který slouží i pro kompletní správu oddílové členské základny.

Novinkou je možnost vyexportovat členskou základnu ve formátu, který je požadován Rejstříkem sportu NSA 

Aktuální verze manuálu pro modul Předseda

 

Předsedové mohou pro své členy - jednotlivce i rodiny - objednat členství ČHS, základní tarif cestovního pojištění (Evropa 30) a balíček Trio se základním tarifem cestovního pojištění. Vyšší tarify pojištění, připojištění a Trio s vyššími tarify pojištění si členové objednávají sami prostřednictvím e-shopu, nebo osobně na sekretariátu.

 

Členství si mohou v e-shopu https://www.horosvaz.cz/shop/ vyřizovat individuální i oddíloví členové. Upozorňujeme, že v e-shopu je možno platit pouze prostřednictvím platební brány (platba kartou, nebo přes bankovní tlačítka převodem). Platby mimo platební bránu zaslané přímo na účet ČHS nelze zpracovat, budou vráceny zpět.

 

Více informací je na stránce Členství v ČHS.

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA

V reakci na zvýšení objemu pojistných událostí za rok 2021, který překročil 4,5 mil Kč a narostl zejména počet mimoevropských událostí s vysokým plněním, došlo pro rok 2022 u tarifů Svět k úpravě parametrů pojištění. Limit pojistného plnění se u tarifů Svět zvýšil ze 3 na 7 mil. Kč a jejich cena, která se nejčastěji promítá do výše časově omezených doplatků, se kvůli tomu navýšila o 70%. Základní evropské tarify E30 a R30 zůstaly beze změny, u evropských tarifů od E90 výše došlo k mírnému navýšení o 10%.

 

S pojišťovnou se podařilo dojednat změkčení a upřesnění platnosti pojištění v zemích nebo regionech, které Ministerstvo zahraničí označuje jako rizikové, nebo do nich nedoporučuje cestovat. Nově se výluka plnění bude týkat pouze škod, které vznikly v přímé souvislosti s hrozbami spojenými s terorismem a politickými nepokoji a ne škod, způsobených horolezeckou činností.

Další informace jsou v článku Cestovní pojištění UNIQA na rok 2022 

a podrobnosti na stránce Cestovní pojištění UNIQA

 

BALÍČEK ČHS TRIO

Základní balíček Trio s pojištěním Evropa 30 pro jednotlivce i rodiny zůstává beze změn. Úprava pojistných tarifů se do ceny balíčku Trio promítne pouze v případě, že se bude Trio objednávat s některým z vyšších tarifů. 

 

Balíček Trio zahrnuje vedle členství v ČHS také cestovní pojištění UNIQA a členství v PZS, na základě kterého získáte slevy na alpských chatách. Balíček Trio pro dospělého člena s tarifem pojištění Evropa 30 stojí 1695 Kč. 

Podrobné informace jsou na stránce ČHS Trio

 

Pro osobní vyřízení průkazů, pojištění či Tria využívejte, prosím, výhradně úřední hodiny ČHS - Kontakty ČHS

 

Kontakt v případě dotazů: ivana.travnikova@horosvaz.cz

 


 

I. Trávníková, sekretariát ČHS