Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Závodní licence ve sportovním lezení

Závodní licence ve sportovním lezení
25. 11. 2021 | Rubrika: Sportovní lezení

Jednou z novinek pro závodní lezeckou sezónu 2022 bude závodní licence.  Ta se stane nutností pro každého závodníka, který se bude chtít zúčastnit svazových závodů 1. a 2. ligy. 

 

Co nám/vám závodní licence přinesou.

Cílem je vytvoření systému, který v rámci tuzemských závodů jasně rozpozná, že daný závodník splňuje veškeré podmínky pro účast na konkrétních závodech. Bude sbírat a ukládat data, ze kterých je možné jednoduše vytvořit kartu závodníka (úspěchy, jak dlouho závodí, disciplíny, atd.). Předsedům oddílů vytvoří jednoduše seznam členů, který bude informovat o tom, kolik má oddíl členů, kolik má oddíl závodníků, kolika závodů se členové zúčastnili, kolika závodů se zúčastnil daný závodník a jak byl úspěšný, atd. Toto vše bude napomáhat a zjednodušovat naši práci. 

Udělování licenci upravuje směrnice ČHS o závodních registracích

 

Jak získat závodní licenci.

1)   Žádost o licenci, tj. o registraci sportovce může podat pouze předseda či jiný oprávněný zástupce oddílu, jehož je sportovec členem.

2)    Zástupce oddílu, který podává žádost o registraci za sportovce mladší 18 let, je povinen zajistit si souhlas rodiče, nebo jiného oprávněného zástupce sportovce. Za sportovce mladšího 18 let se považuje sportovec, který k datu podání žádosti o Registraci nedosáhl věku 18 let.

3) Zástupce oddílu je před podáním žádosti o registraci povinen seznámit sportovce s níže uvedenými podmínkami.

4)    Žádost o registraci lze podat výhradně elektronickou formou, prostřednictvím modulu Předseda na webu ČHS https://www.horosvaz.cz/predseda/. 

5)   Aktuální cena závodní licence:
- 100 Kč v případě objednání 1.12.2021 - 31.1.2022
- 200 Kč v případě objednání 1.2.2022 a později
Platnost závodní licence pro rok 2022: od 1.1. do 31.12.2022

 

Návod jak objednávat závodní licence

 

Kdo získá závodní licenci.

V první řadě by o získání závodní licence měli rozhodnout oddíloví trenéři daných sportovců, kteří schválením potvrzují to, že daný závodník je připraven závodit. 

 

Registrace může být udělena pouze sportovci, který: 
- je řádným členem ČHS a má členský průkaz na závodní sezonu, na kterou je registrace žádána,
- je členem některého z oddílů ČHS

 

Udělení licence je dále podmíněno akceptací závazků, které jsou součástí žádosti o registraci ve formě čestného prohlášení. Sportovec, který má zájem o registraci, čestně prohlašuje, že:
- je zdravotně způsobilý účastnit se závodů a tuto skutečnost je schopen doložit platnou zdravotní prohlídkou pro výkonnostní sport, 
- je seznámen s s pravidly závodů, prováděcími předpisy a popř. dalšími dokumenty upravující účast na závodech, a zavazuje se je dodržovat,
- se zavazuje dodržovat antidopingová pravidla a pravidla fair play,
- souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby organizace závodů,
- souhlasí s tím, aby ČHS, popř. smluvní partner ČHS pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy sportovce, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.

 

Kontrolu platné zdravotní prohlídky potvrzující zdravotní způsobilost sportovce provádí příslušný zástupce oddílu. Oddíl, potažmo jeho zástupce, je odpovědný za to, že závodníci absolvovali adekvátní sportovní prohlídku. Kontrolu platnosti zdravotní prohlídky je oprávněn provádět také zástupce Komise sportovního lezení ČHS a pořadatel závodu.

 

Díky tomu, že se sportovní lezení stalo olympijským sportem, cítíme závazek centrálně a komplexně  řídit nejen tuzemské závody, ale i celý systém přípravy. Závodní licence považujeme za základ tohoto systému. 

 


 

Jiří Žák, komise sportovního lezení