Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v ČHS, POJIŠTĚNÍ A ČHS TRIO  na rok 2020 - základní informace

Členství v ČHS, POJIŠTĚNÍ A ČHS TRIO  na rok 2020 - základní informace
11. 11. 2019 | Rubrika: O ČHS
Objednávání průkazů ČHS, balíčku Trio a cestovního pojištění na rok 2020

Členské průkazy ČHS, balíček Trio a cestovní pojištění UNIQA vč. připojištění bude možné objednávat prostřednictvím e-shopu od pondělí 2. prosince 2019. Osobní vyřízení na sekretariátu ČHS bude možné v úředních hodinách od úterý 3. prosince 2019.

Objednávky zaslané před datem 2.12.2019 nebude možno vzhledem k úpravě členské databáze a e-shopu realizovat.

 

Zájemce o balíček ČHS Trio upozorňujeme, že průkazy a známky Slovinského horolezeckého svazu (PZS) obdrží až ve 2. polovině prosince, neboť PZS zahajuje prodej členství na rok 2020 později.

 

Na začátku prosince začne zpracování členských průkazů uhrazených prostřednictvím zástupců ÖAV.  

 

Členy, kteří si budou členské průkazy, cestovní pojištění či Trio objednávat samostatně v e-shopu, upozorňujeme, že platit je možno pouze prostřednictvím platební brány (platba kartou, bankovní tlačítka).

 

Předsedy oddílů prosíme, aby pro objednávání členských průkazů a dalších produktů, a také pro správu členské základny oddílu, využívali modul PředsedaPokud si nepamatujete přihlašovací údaje, kontaktujte sekretariát: 734 837 300 nebo ivana.travnikova@horosvaz.cz

Aktuální návod pro použití modulu Předseda NÁVOD 16.10.2019

 

Jiné způsoby objednání průkazů apod., které byly využívány v minulých letech, nebude možno akceptovat (např. objednávka prostřednictvím e-mailu, zaslání xls objednávky, ručně psané objednávky a platby převodem mimo platební bránu)! 

 

V průběhu prosince bude možno objednávat průkazy ČHS, cestovní pojištění a připojištění jak na rok 2019 tak na rok 2020

ČHS Trio 2019 bude možno objednávat jen do 30. listopadu 2019. Po tomto datu již nebude možno objednávky pro rok 2019 vyřizovat, neboť to neumožňuje Slovinský horolezecký svaz, jehož průkazy jsou součástí balíčku Trio.

 

Prostřednictvím e-shopu bude možno objednávat: 

- členské průkazy ČHS pro jednotlivce i rodiny

- cestovní pojištění a připojištění UNIQA pro jednotlivce i rodiny ve  všech tarifech

- balíček ČHS Trio pro jednotlivce i rodiny (obsahuje průkaz ČHS, průkaz PZS umožňující slevy na chatách a cestovní pojištění UNIQA ve všech tarifech)

V modulu Předseda mohou předsedové oddílů objednávat:

- členské průkazy ČHS pro jednotlivce i rodiny

- cestovní pojištění EVROPA 30 pro jednotlivce i rodiny

- balíček ČHS Trio pro jednotlivce i rodiny (obsahuje průkaz ČHS, průkaz PZS umožňující slevy na chatách a cestovní pojištění EVROPA 30)

 

Jiné tarify cestovního pojištění, popř. ČHS Trio s jinými tarify cestovního pojištění si musí členové oddílů vyřídit individuálně - prostřednictvím e-shopu, nebo osobně na sekretariátu. 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS na rok 2020 (beze změny)

kategorie

děti a mládež do 18 let (nar. 2002 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič

členem ve společné objednávce)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 2001 - 1995)

300 Kč

dospělí 26 - 60 let (nar1994 - 1960)

400 Kč

senioři 61 let a více (nar. 1959 a dříve)

zdarma

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA na rok 2020 (beze změny)

tarif

jednotlivec

rodina

EVROPA 30OU

785 Kč

1 491 Kč

EVROPA 90OU

933 Kč

1 771 Kč

EVROPA 180OU

1 228 Kč

2 332 Kč

EVROPA 365OU

1 965 Kč

3 733 Kč

SVĚT 30OU

1 965 Kč

3 733 Kč

SVĚT 90OU

2 408 Kč

4 574 Kč

SVĚT 180OU

3 293 Kč

6 255 Kč

SVĚT 365OU

5 505 Kč

10 459 Kč

Podrobné informace k cestovnímu pojištění včetně všeobecných pojistných podmínek s vyznačením změn, které platí pro členy ČHS, jsou na stránce Cestovní pojištění.

 

Ceny ČHS Trio zůstávají na rok 2020 beze změny. ceny balíčku ČHS TRIO 2020 EVROPA pro jednotlivce.pdf

ceny balíčku ČHS TRIO 2020 SVĚT pro jednotlivce.pdf

 

Upozornění na zapisování rodného čísla u cizinců

Prvních 6 čísel je třeba psát jako u našeho rodného čísla, tedy první dvě čísla roku narození, dvě čísla měsíce narození, dvě čísla data narození, dále lomítko a čtyři nuly 0000. Nezapomeňte, že u rodného čísla žen je třeba u jednomístného čísla měsíce dopsat před číslo 5, tedy u měsíců 1 – 9 je měsíc zapsán jako 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Pokud je měsíc dvoumístný, tedy 10 – 12, k číslu 1 se přičítá 5, takže měsíc vypadá 60, 61, 62.

 

Vybrané informace k cestovnímu pojištění, časté otázky

Od kdy do kdy pojištění platí? 

Pojištění platí ode dne úhrady, resp. po připsání pojistného na účet ČHS, vždy do 31. ledna následujícího roku.

 

Lze se pojistit ze zahraničí?

Pojištění lze sjednat i při pobytu v zahraničí. V takovém případě je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu sjednání pojištění (tj. připsání pojistného na účet ČHS). Pokud však člen cestovní pojištění již má a žádá pouze navazující připojištění, platí změna ode dne úhrady.

Pozor - pokud si člen sjedná pojištění až při pobytu v zahraničí, musí si koupit takový tarif, který pokryje celou dobu jeho pobytu v zahraničí, od data, kdy překročil hranice ČR směrem ven! Pokud se člen připojišťuje ze zahraničí, musí jako začátek připojištění zadat datum, kdy překročil hranice ČR směrem ven, nikoli datum, kdy se rozhodl pro připojištění!

 

Do jaké nadmořské výšky pojištění platí?

Pojištění není nadmořskou výškou omezeno.

 

Je pojištění platné i v těhotenství?

Ano, pojištění platí do 26. týdne těhotenství. Po 26. týdnu platí pouze vše ostatní, co se netýká těhotenství a porodu.

 

Jaké jsou věkové limity rodinného pojištění?

Rodinné pojištění lze využít pro děti do 18 let a rodiče do věku 75 let včetně, přičemž se posuzuje ročník narození, ne konkrétní datum narození. 

 

Je možné připojistit pouze 1 člena rodiny v případě, že rodina má celoroční rodinné pojištění?

Pokud si objednáte celoroční pojištění jako rodina, je třeba si objednat připojištění také jako rodina. Tedy pro všechny její členy.

 

Co znamenají čísla u jednotlivých variant pojištění, tj. 30, 90, 180 a 365?

Je to maximální délka jednotlivého nepřetržitého pobytu v zahraničí, kterou konkrétní tarif pojištění kryje. Např. EVROPA 30 je pojištění pro nepřetržitý pobyt v max. délce 30 dní. Počet pobytů v zahraničí v této délce není omezen. 

 

Jaká je nejdelší možná doba pobytu v zahraničí, kterou pojištění kryje?

Pozor - max. možná doba nepřetržitého pobytu v zahraničí je 365 dnů, na delší dobu se nelze pojistit ani připojistit!

 

Ivana Trávníková, sekretariát ČHS