Facebook

Český horolezecký svaz

Pojištění odpovědnosti členů ČHS

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na majetku, zdraví či životě jiné osoby je poskytováno na základě rámcové smlouvy uzvřené mezi ČHS a pojišťovnou Kooperativa.  

 

Pojištění je od 1.1.2021 automatickou součástí členství v ČHS u všech členů starších 18 let, tj. těch, kterým je v kalendářním roce, na které se pojištění vztahuje, minimálně 19 let. 

Pojištění se vztahuje pouze na členy, kteří mají v daném roce platný členský průkaz.

Pojištěnou činností je činnost vykonávaná v rámci členství v ČHS.

 

Podmínky pojištění odpovědnosti:
  • Pojištění se vztahuje na události, ke kterým dojde na území ČR. 
  • Pojištění kryje odpovědnost za újmy, ke kterým dojde při provozování horolezectví a jeho disciplín včetně skialpinismu a ledolezení, pohybu po ferratách apod., a dále při rekreačním provozování běžných outdoorových individuálních sportů. 
  • Z pojištění jsou vyloučeny některé rizikové sporty: "akrobatické lyžování, skoky na lyžích, jízda na sněžném či vodním skútru, golf, speedriding, jízda na segway, sportovní střelba, motorsporty, létání s letadly vč. bezmotorových a se sportovními létajícími zařízeními, parašutismus, paragliding, cliff diving, heliskiing, bojové sporty, jízda na čtyřkolkách, motorkách a jiné motorové sporty, šerm, historická bitva, let balonem a jezdecké sporty".
  • Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou při profesionální sportovní činnosti a při organizovaných sportovních soutěžích, avšak jen tehdy, jedná-li se o horolezectví a jeho disciplíny. 
  • Pojištění kryje újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele v rámci ČHS, s výjimkou situace, kdy lze lze újmu řešit prostřednictvím rámcové smlouvy, kterou uzavřel ČOV - Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů
  • Limit pojistného plnění činí 4 mil. Kč, souhrnný limit pro všechny pojistné události v kalendářním roce je 50 mil. Kč. 
  • Spoluúčast pojištěné osoby činí 1000 Kč. 
Hlášení škodných události

Vznik škodné události je třeba oznámit bez zbytečného odkladu pojišťovně, a to přímo, nebo prostřednictvím samostatného zprostředkovatele Renomia a.s.

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634, 664 42 Modřice

tel.: 957 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

datová schránka: n6tetn3

http://www.koop.cz/

 

RENOMIA, a.s.

Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C, 110 00 Praha.