Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pojištění odpovědnosti členů ČHS

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na majetku, zdraví či životě jiné osoby platné na území ČR je poskytováno na základě rámcové smlouvy č. 7721137769 uzvřené mezi ČHS a pojišťovnou Kooperativa.  

 

Pojištění je od 1.1.2021 automatickou součástí členství v ČHS u všech členů starších 18 let, tj. těch, kterým je v kalendářním roce, na které se pojištění vztahuje, minimálně 19 let. 

Pojištění se vztahuje pouze na členy, kteří mají v daném roce platný členský průkaz.

Pojištěnou činností je činnost vykonávaná v rámci členství v ČHS.

 

Podmínky pojištění odpovědnosti:
  • Pojištění se vztahuje na události, ke kterým dojde na území ČR. 
  • Pojištění kryje odpovědnost za újmy, ke kterým dojde při provozování horolezectví a jeho disciplín včetně skialpinismu a ledolezení, pohybu po ferratách apod., a dále při rekreačním provozování běžných outdoorových individuálních sportů. 
  • Z pojištění jsou vyloučeny některé rizikové sporty: "akrobatické lyžování, skoky na lyžích, jízda na sněžném či vodním skútru, golf, speedriding, jízda na segway, sportovní střelba, motorsporty, létání s letadly vč. bezmotorových a se sportovními létajícími zařízeními, parašutismus, paragliding, cliff diving, heliskiing, bojové sporty, jízda na čtyřkolkách, motorkách a jiné motorové sporty, šerm, historická bitva, let balonem a jezdecké sporty".
  • Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou při profesionální sportovní činnosti a při organizovaných sportovních soutěžích, avšak jen tehdy, jedná-li se o horolezectví a jeho disciplíny. 
  • Pojištění kryje újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele v rámci ČHS, s výjimkou situace, kdy lze lze újmu řešit prostřednictvím rámcové smlouvy, kterou uzavřel ČOV - Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů
  • Limit pojistného plnění činí 4 mil. Kč, souhrnný limit pro všechny pojistné události v kalendářním roce je 50 mil. Kč. 
  • Spoluúčast pojištěné osoby činí 1000 Kč. 
Hlášení škodných události

Vznik škodné události je třeba oznámit bez zbytečného odkladu zprostředkovatelské společnosti Renomia a.s.

RENOMIA, a.s.

T: +420 222 390 888
E: info@renomia.cz

Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C, 110 00 Praha.

Instagram

Instagram Horosvaz