Facebook

Český horolezecký svaz

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů je poskytováno na základě rámcové smlouvy č. 7721008020 uzavřené mezi Českým olympijským výborem a pojišťovnou Kooperativa.

 

Pojištění poskytuje ochranu trenérům, cvičitelům nebo instruktorům, kteří vykonávají trenérskou apod. činnost ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a sportovních svazech, a to na základě pracovně právního vztahu, členského vztahu, nebo jako OSVČ.

Pojištění se vztahuje i na instruktory ČHS.

 

Pojištění se vztahuje na tzv. subjektivní odpovědnost dle občanského zákoníku, tj. na situaci, kdy dojde z nedbalosti k porušení nějaké právní povinnosti (např. bezpečnostní předpis), vznikne škoda, a prokáže se, že odpovědná osoba porušení povinnosti zavinila.

 

Pojištění se vztahuje na události, ke kterým dojde na území Evropy.

 

Další informace včetně postupu při hlášení pojistné události naleznete na webu ČUS a na webu ČOV.