Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů je poskytováno na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Českým olympijským výborem a pojišťovnou Allianz.

 

Pojištění poskytuje ochranu trenérům, cvičitelům nebo instruktorům, kteří vykonávají trenérskou apod. činnost ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a sportovních svazech, a to na základě pracovně právního vztahu, na základě DPP, DPČ, na základě členského vztahu, nebo jako OSVČ. Pojištění se vztahuje i na osoby, které trenér nebo cvičitel (viz výše) využije při své trenérské činnosti. Za trenéra, cvičitele je považování i instruktor ČHS.

Pozor, pojištění nekryje činnost trenéra (cvičitele) vykonávanou na základě smluvního vztahu s individuální sportovcem nebo vykonávanou pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

 

Pojištění se vztahuje na tzv. subjektivní odpovědnost dle občanského zákoníku, tj. na situaci, kdy dojde z nedbalosti k porušení nějaké právní povinnosti (např. bezpečnostní předpis), vznikne škoda, a prokáže se, že odpovědná osoba porušení povinnosti zavinila.

 

Pojištění se vztahuje na události, ke kterým dojde na území Evropy.

Limit pojistného plnění je 20 mil. Kč, spoluúčast 5.000 Kč.

 

Další informace naleznete na webu ČUS a na webu ČOV

Instagram

Instagram Horosvaz