Facebook

Český horolezecký svaz

Sokolí hrad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NP České Švýcarsko

0 hodnocení

Číslo v mapě NPČŠ Hřensko: 51
Skála v databázi gipfelbuch.de

Skála je v klidovém území Národního parku

  • Sestup z masívu, traverz vlevo překrok a V hranou na vrchol.
  • R. Kobach, H. Thierschamn,24.6.1928
  • Jako Severní komín sestup do náhoří. Doleva a u malé břízy komínem sestup na polici. Po ní traverz vlevo a komínem v J stěně na vrchol.
  • Zdeněk Hubka,8.10.1971
 • 3)Levá horská cesta, Přeskok 1
  • Vlevo v masívu sestup po stupních stěnou dolů na skalnatý hrot, skokem na pilíř a stěnou vlevo od V hrany na vrchol.
  • M. Bellmann,19.7.1998
  • Z masívu posledním levým komínem sestup do náhoří. Tam úplně vpravo komínem, výše vlevo na vrchol.
  • Paul Richter,17.7.1971
  • Jako Severní komín do náhoří. Z tohoto komína žlabem a stěnou na vrchol.
  • Roland Richter,17.7.1971
  • Od J úpatí spárou a komínem na balkón. Jako Jižní komín na vrchol.
  • Peter Augst, U. Augst. ,26.4.1975
  • Jako Údolní komín několik metrů vzhůru, traverz doleva ke kruhu. (Postavením) stěnou nejprve vlevo, pak šikmo vpravo ke krátké spáře, tou na polici vpravo od Jižního komína. Převislou stupňovitou stěnou a vpravo vzhůru na skalní hlavu (uschlá borovice). Vlevo od V hrany stěnou n…
  • F. Menzel, M. Titz, T. Titz,5.9.1987
 • 8)Narozeninový dar, VIIIa, RP VIIIc
  • Nástup asi 5 mvpravo od,, Obrovské stěny" stěnou s převislým nástupem přes kruh ke 2. kruhu postavení stěnou přímo, výše vlevo na terasu. Jako,, Sněžnická hrana " na vrchol.
  • Jürgen Höfera Carsten Höfer,28.4. 2004
  • V pravé části J stěny převislou stěnou šikmo vlevo přes 2 kruhy, dále ke 3. kruhu. Žlabem a komínem na terasu. Vpravo od nástupu Sněhová hrana stěnou a na tření přes 4. kruh na vrchol.
  • Jürgen Höfer, M. Vogel,20.4.1997
  • Vlevo v J stěně výraznou spárou (kruh) na balkón a koutovou spárou na vrchol.
  • F. Menzel, Herbert Rudolf,15.3.1975
  • Jako Žlutá spára asi 5m vzhůru na polici, traverz vlevo ke kruhu. Stěnou asi 4m později traverz vlevo a stěnou ke 2. kruhu. Vlevo ve žlabu stavěním a spárou na terasu. Jako Jižní komín na vrchol.
  • F. Menzel, Herbert Rudolf, G. Grünberg,25.5.1975
 • 12)Sněžnická hrana, AF VIIIa
  • Asi 2m vpravo od Žluté spáry stěnou na polici (1. kruh Údolní cesty). Stěnou u hrany přes 2 kruhy na terasu. Vpravo od koutové spáry cesty Žlutá spára stěnou přes kruh na vrchol.
  • M. Vogel, E. Kühne, Steffan Vogel,18.8.1996
  • Z police v J stěně traverz vlevo na polici, která prochází SZ stěnou. Asi 6m vlevo od komína Severozápadní cesty žlabem a stěnou po stupních šikmo vpravo ke kruhu. (Stavěním), spárou a sokolíkovým komínem na terasu. Jako Severozápadní cesta na vrchol.
  • F. Menzel, H. Heimlich, Herbert Rudolf,28.8.1976
  • Koutem vlevo od čísla 38 v SZ stěně na plošinu. Vpravo stěnou a komínem na římsu. Doprava a spárou, pak komínem na balkón. Vlevo komínem na vrchol.
  • F. Menzel, H. Heimlich,26.4.1975
 • 15)Cesta sokolů, VIIIa
  • Na S straně, vlevo od koutu Severozápadní cesty stěnou přes 3 kruhy a sokolíkovou spárou na polici (kruh cesty Dlouhá dřina). Touto spárou na terasu. Vlevo sokolíkovou spárou přes 5. kruh, výše žlabem na vrchol.
  • M. Vogel, Steffan Vogel, Falk Anderssohn,27.10.1996
  • Úplně vlevo v SZ stěně stupňovitým koutem na zarostlou polici. Asi 8m doprava a spárou až na konec (hodiny). Traverz vlevo a komínem na polici. Doprava k nástupovému komínu Severozápadní cesty, tím na vrchol.
  • F. Menzel, Herbert Rudolf,11.4.1976
  • Jako Kání cesta na zarostlou polici. Vpravo na S straně spárou na polici. Doleva a spárou až na konec (kruh). Traverz doleva a spárou na zarostlou polici. Vpravo spárou krátce vzhůru a vlevo ke spáře. Tou a stěnou na vrchol.
  • F. Menzel, S. Seifert,11.6.1977
  • Jako Kání cesta na zarostlou polici. Komínem mezi samotnou hlavou a touto věží vzhůru, později přelézt doprava do komína a jím až k uzavření. Vpravo přes travnatou lávku a jako Severní komín na vrchol.
  • F. Menzel,5.9.1976

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Zákaz do odvolání, nebezpečí pádu stromů. Dokument OP.

Podmínky lezení

- Lézt je možno pouze na místech a v obdobích, stanovených opatřením obecné povahy z roku 2020.
- Pro přístup ke skalám je nutno používat vyznačené přístupové cesty a v klidových územích horolezecké trasy.
- Platí povinnost dodržovat “Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách“. Používat magnézium je zakázáno.
- Prvovýstupy jsou možné pouze na základě předchozího povolení Správy NP, koordinuje OVK Labské pískovce. Aktuální návrh omezení prvovýstupů viz Zápis jednání s NPČŠ ze dne 3.12. 2021 včetně seznamu.

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Jan Smejkal | Pravidla lezení

Průvodce k sektoru

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
Instagram

Instagram Horosvaz