Facebook

Český horolezecký svaz

Koráb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NP České Švýcarsko

0 hodnocení

Číslo v mapě NPČŠ Hřensko: 27
Skála v databázi gipfelbuch.de

Skála je v klidovém území Národního parku

  • Od Z strany strží ke komínu, tím do náhorní stěny a stěnou na vrchol.
  • Zdeněk Hubka, K. Luxík, J. Havlák, F. Vyšata, M. Sádi,9.10.1976
  • Ze SZ strany zarostlou stěnou šikmo vpravo k zářezu, tím na pilíř ke komínu Staré cesty. Tím na vrchol.
  • Zdeněk Hubka, K. Luxík, J. Havlák, F. Vyšata, M. Sádi,9.10.1976
  • Ze S strany komínem na pilíř. Doprava a jako Stará cesta na vrchol.
  • Zdeněk Hubka, F. Vyšata,9.10.1976
  • Od J komínem v koutě mezi věží a masívem do náhorní stěny. Traverz doprava a při hraně na vrchol.
  • K. Luxík, Z. Hubka, M. Sádi,9.10.1976
  • Ve středu JV stěny vzhůru na římsu. Traverz vlevo a hranou až pod převis. Traverz doprava a římsou ke kruhu. Stěnou vlevo vzhůru, pak zářezem a spárou až na její konec. Vlevo žlabem na balkón, stěnou na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z. Kropáček,27.5.1978
  • Ze zarostlé šikmé police na SZ straně (BH - stanoviště cesty Ma musique) Z hranou zleva přes 5 BH a hodiny na vrchol. (Dolez společný s cestou Vlnořez. )
  • Robert Hes, Lukáš Rakoncaj,26. 9. 2021
 • 7)Ma musique, RP VIIIb, 33m
  • Na SZ straně ze zarostlé šikmé police (stanoviště - BH) stěnou přes 3 K ke 4. K. Nad ním traverz v dírách doleva ke spáře a tou ke slaňovacímu BH, Zleva na vrchol. (Na nástupovou polici nejlépe traverz zleva z komína po římse okolo hrany - hodiny; též od paty stěny zářezem na …
  • Jiří Chocholoušek, Vladislav Nehasil, L. Sobotková, Lukáš Rakoncaj, Robert Hes,7. 7. 2020
 • 8)Vlnořez, VIIb
  • Údolní hranou přímo přes kruh na vrchol.
  • Jaroslav Houser, V. Sedník, J. Rodnová, V. Horák, Z. Jalandová,4.7.1986
 • 9)Přeskok, Přeskok 1
  • Z masívu vpravo sestup komínem na plotnu. Skokem na vrchol.
  • Zdeněk Kropáček, F. Záběhlík,28.11.1976
  • Z masívu projdeme dolů v Z směru štěrbinou a komínem v J směru asi 12m. Komínem sestup na polici. Překrok a vpravo do náhorní stěny Staré cesty. Tou na vrchol.
  • Gerald Männel,30.4.1984

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1. 7. do 31. 1.
NPČŠ - OOP 2020 a seznamem povolených objektů, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- Lézt je možno pouze na místech a v obdobích, stanovených opatřením obecné povahy z roku 2020.
- Pro přístup ke skalám je nutno používat vyznačené přístupové cesty a v klidových územích horolezecké trasy.
- Platí povinnost dodržovat “Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách“. Používat magnézium je zakázáno.
- Prvovýstupy jsou možné pouze na základě předchozího povolení Správy NP, koordinuje OVK Labské pískovce. Aktuální návrh omezení prvovýstupů viz Zápis jednání s NPČŠ ze dne 3.12. 2021 včetně seznamu.

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Jan Smejkal | Pravidla lezení

Průvodce k sektoru

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

8. 8. NPČŠ: po požáru zákaz vstupu kromě Kyjovského údolí a Brtníků. Děčín vyhlásil zákaz i mimo NP, zjistěte si situaci na místě.
5. 8. Barborka - Hlavní kámen, zákaz lezení. Po pádu stromu poškozené jištění, vč. kruhu na v. a uvolnění velkého bloku, kt. hrozí zřícením.
Instagram

Instagram Horosvaz