Facebook

Český horolezecký svaz

Velký Pravčický kužel

Velký Pravčický kužel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NP České Švýcarsko

5 hodnocení

Číslo v mapě NPČŠ Hřensko: 61
Skála v databázi gipfelbuch.de

Skála je v klidovém území Národního parku

  • Spárou v náhorním pilíři a stěnou ke slaňovacímu kruhu. Komínem na balkón a vlevo komínem na předvrchol. Překrokem a stěnou na vrchol.
  • Felix Wendschuh, A. Hoyer, H. Göpfert,8.10.1905
  • Vlevo od Staré cesty sokolíkem na balkón a doprava stěnou ke slaňovacímu kruhu. Starou cestou na vrchol.
  • K. Nitzschmann, A. Weyhmann, E. Strobel,25.5.1919
 • 3)Koutová stěna, *****, VIIa
  • Jako var. Staré cesty až k hodinám, doleva stěnou přes kruh k zářezu cesty Jižní cesty, tou na balkón. Jako Stará cesta na vrchol.
  • M. Vogel, G. Anderssohn,27.6.1996
 • 4)Toulky, VIIb
  • Podél J hrany pod převis, vlevo sokolíkem a stěnou ke spáře. Stěnou doprava a hranou ke kruhu. (Stavěním) a stěnou na balkón. Žebrem Údolní cesty pod převis, přes něj a šikmo doprava na předvrchol. Jako Stará cesta na vrchol.
  • Jaroslav Houser, K. Luxík, Z. Hubka, P. Horák,11.9.1976
 • 5)Přímé Toulky, ****, IXb
  • Vlevo v náhorní stěně stěnou (kruh) a hranou (2. kruh) ke kruhu cesty Toulky. Tou bez stavění na vrchol.
  • Jürgen Höfer, Olaf Herzog,27.6.1996
 • 6)Bowling, RP IXb, 57m
  • Vlevo od Jižní cesty přes 5 bh ke kruhu Arnoldove varianty Údolní cesty ("Nástupová varianta"). Tou n. v.
  • Sebastian Thiele a Thomas Küntscher, Chris-Jan Stiller,5.9.2021
  • Vpravo od JZ hrany spárou k převisu, přechod doprava, spárou a vlevo na kazatelnu. Spárou (nebo vpravo dvojitou spárou) na plošinu. Šikmo doprava a spárou na balkón. Traverz vlevo kolem JZ hrany a mělkým žlábkem na předvrchol. Jako Stará cesta navrchol.
  • Emanuel Strubich, Fritz Wiessner, W. Kotz, O. Dietrich, Johanes Unger,31.8.1919
  • Vpravo v údolní stěně spárou ke kruhu (dodatečně osazen). Poněkud vlevo přes převis a doprava za hranu na plošinu. Stěnou šikmo doprava k žebru, od jeho konce přechod vlevo a žlabem, nahoře poněkud vlevo na předvrchol. Starou cestou na vrchol.
  • Dietrich Hasse, W. Schlenkrich, Ch. Hasse,29.7.1951
  • Z plošiny nevýraznou hranou (2. kruh) a mírně vlevo stěnou na vrchol.
  • Bernd Arnold, G. Lamm,14.9.1976
  • Jako Údolní cesta k dodatečnému kruhu. Stěnou a hranou přes 2 kruhy ke 4. kruhu. Šikmo vlevo ke spáře, tou na velký balkón. Stěnou a žlabem přes 5. kruh na vrchol.
  • Jürgen Höfer, M. Vogel, Steffan Vogel,8.5.1994
  • Asi 4m vlevo od Údolní cesty přímo stěnou přes 5 kruhů do výstupové spáry cesty Let chroustů. Touto cestou na vrchol.
  • Jürgen Höfer, G. Friedrich,29.6.1996
  • Vlevo v údolní stěně z balvanu stěnou ke kruhu. Stavěním a k 2. kruhu, jemnou spárkou šikmo doprava a vpravo k 3. kruhu. Stěnou k hodinám, přechod doprava a spárou k 4. kruhu. Stěnou a spárou na vrchol. (Cesta na paměť tragicky zesnulého děčínského lezce Rudy Zabilky).
  • Jiří Janiš, K. Bělina, J. Kozlík, Z. Hubka, Heinz Skopec,21.8.1973
  • Ve středu údolní stěny přes kruh, výše nejprve vpravo, pak vlevo ke 2. kruhu. Stěnou šikmo vlevo ke 3. kruhu Pamětní cesty. Tou na vrchol.
  • Bernd Arnold, G. Lamm,14.9.1976
 • 14)Přímá, IXb
  • Od hodin nad 3. kruhem stěnou přes kruh, výše šikmo vlevo do koutku, tím na balkón a stěnou na vrchol.
  • Jürgen Höfer, M. Vogel,14.6.1998
 • 15)Korunovace, AF Xa, RP Xb
  • Pamětní cestou bez stavěním (2k), dale stěnou přes 3k k trhlinu. Tou a hranou (se kříže Přímá) přes 6. k na balkon. Rajbasem v S stěne n. v.
  • Chris-Jan Stiller a Thomas Küntscher,11.8.2016
 • 16)Kuželky, IXb
  • V levé části údolní stěny přímo přes 3 kruhy ke 3. kruhu Pamětní cesty a její Přímou variantou na vrchol.
  • Petr Slanina, S. Šilhán,16.7.1998
 • 17)Direttissima, IXa
  • Jako Nástupová var. Pamětní cesty ke 2. kruhu. Stěnou přímo přes kruh ke 4. kruhu Pamětní cesty. Stěnou nejprve přímo, pak šikmo vpravo na balkón. Jako Let chroustů na vrchol.
  • Jürgen Höfer, M. Vogel, Olaf Herzog,27.6.1996
 • 18)Orientexpres, VIIIb
  • Vlevo v S stěně přímo ke kruhu, stěnou a sokolíkem ke 2. kruhu. Vpravo přes převis, spárou a sokolíkovým zářezem na vrchol.
  • Stanislav Šilhán, J. Houser, René Pohořálek,15.10.1983
  • Vlevo při SV hraně stěnou doprava na hranu (kruh) a vpravo spárou na balkón ke kruhu Severní cesty. Spárou a stěnou k hodinám, traverz doprava, převislou spárou a stěnou ke 3. kruhu. Koutem blízko hrany na vrchol.
  • Karel Bělina, J. Janiš, K. Kačmařík, Z. Hubka, Z. Weingartl, J. Odehnal, J. Kejřová,25.7.1971
  • Vpravo od Staré cesty koutovou spárou (křížíme Severní cestu) ke kruhu Staré cesty. Komínem Staré cesty na plošinu a středem stěny pod převis. Traverz doprava za hranu a žlábkem na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z. Hubka, M. Mařík,28.8.1976
  • Jako Stará cesta 4m vzhůru, přechod doprava a pod střechovitým převisem překrok do kouta. Koutem vzhůru a přechod doprava na balkón (kruh). Spárou a šikmo doprava stěnou do komína (hodiny). Komínem a pravým žlabem na S předvrchol. Stěnou na vrchol.
  • Bruno Hennig, K. Ullrich,4.8.1912
  • Středem S stěny přímo přes 1. a 2. kruh a šikmo vpravo 3. kruh pod velký převis. Šikmo vlevo stěnou do spáry cesty "Sluneční hrana" a tou na vrchol.
  • Tomáš Sobotka a Pavel Henke,15.10.2016
  • SZ-hranou přes 3k přímo k 3. k cesty Koruna.
  • Chris-Jan Stiller a Thomas Küntscher,22.06.2014
 • 24)Bilá perla, AF Xb
  • Vlevo SZ-hrany stěnou přes 11bh n. v.
  • Chris-Jan Stiller a Tobias Wolf,6.9.2014

Obrázková galerie

foto V. VršovskýFoto V. VršovskýHomole a dole Velký Pravčický kužel ,foto J UherPohled do údolní stěny Velkého Pravčického kuželu
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1. 7. do 31. 1.
NPČŠ - OOP 2020 a seznamem povolených objektů, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- Lézt je možno pouze na místech a v obdobích, stanovených opatřením obecné povahy z roku 2020.
- Pro přístup ke skalám je nutno používat vyznačené přístupové cesty a v klidových územích horolezecké trasy.
- Platí povinnost dodržovat “Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách“. Používat magnézium je zakázáno.
- Prvovýstupy jsou možné pouze na základě předchozího povolení Správy NP, koordinuje OVK Labské pískovce. Aktuální návrh omezení prvovýstupů viz Zápis jednání s NPČŠ ze dne 3.12. 2021 včetně seznamu.

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Jan Smejkal | Pravidla lezení

Průvodce k sektoru

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Knížka ČHS velkáKnížka ČHS velká1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz