Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Na Tokáni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
pískovec český

0 hodnocení

0 hodnocení

Mapa povolených objektů NP české Švýcarsko - Na Tokáni

Oblast leží severně od Jetřichovických skal, na SZ je ukončena státní hranici, kterou tvoří potok Křinice, na západě navazuje za Českou silnicí, vedoucí z Vysoké Lípy do bývalé osady Zadní Jetřichovice, na oblast Vysoká Lípa a na severu sousedí s oblastí Kyjovské údolí. Věže, masivy a boulderové kameny jsou rozptýleny ve skalních hřebenech a roklích rozsáhlého lesního komplexu na východním okraji Českého Švýcarska. Oblast tvoří rozsáhlé skalní bludiště s obtížnou orientací, kde je obvykle nutné věže hledat. Nevysoké věže jsou z měkkého pískovce. Vzhledem k výskytu přísně chráněných živočichů je v jarním a letním období omezena lezecká činnost v pásmu asi 1km podél Křinice.


Přirozeným východiskem je bývalý lovecký zámeček Na Tokání. Sem pěšky odbočkou ze silnice Dolní Chřibská-Doubice nebo značenými cestami z Jetřichovic (autobus) či Rynartic (autobus). Do Z části je výhodný přístup z České silnice (od zastávky autobusu Vysoká Lípahosti­nec), k S části je možný přístup z Doubice (autobus) Doubickou cestou. Oblast je součástí CHKO Labské pískovce. Páteř oblasti tvoří modře značená turistická cesta, která ulehčuje orientaci při vyhledávání lezeckých cílů.


Táboření ani ubytování v oblasti není.

Časové omezení

Ochrana přírody: Možnosti a podmínky lezení stanovuje NPČŠ_OOP_horolezectví 2020 a seznam povolených objektů, orgán OP Správa NP České Švýcarsko. Konkrétní povolení a zákazy jsou uvedené u jednotlivých skal a cest.

Podmínky lezení

- Lézt je možno pouze na místech a v obdobích, stanovených opatřením obecné povahy z roku 2020.
- Pro přístup ke skalám je nutno používat vyznačené přístupové cesty a v klidových územích horolezecké trasy.
- Platí povinnost dodržovat “Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách“. Používat magnézium je zakázáno.
- Prvovýstupy jsou možné pouze na základě předchozího povolení Správy NP, koordinuje OVK Labské pískovce. Aktuální návrh omezení prvovýstupů viz Zápis jednání s NPČŠ ze dne 3.12. 2021 včetně seznamu.

Sponzor jištění

rockempire

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Aleš Kohák | Pravidla lezení

Průvodce k sektoru

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz