Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Saská placka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!Skála v databázi gipfelbuch.de
  • terénu u východní hrany skloněným žlabem na lávku a ke kruhu. Vlevo JV stěnou na vrchol.
  • Manfred Kühn, D. Fahr, G. Berg,23.7.1963
  • Komínem cesty Deštivý piknik a vpravo spárou (kruh) na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek,12.8.1978
  • Na údolní straně z průchodu komínem a spárou šikmo doleva na vrchol.
  • Petr Mocek,9.8.1978
 • 4)Pětiboj, VIIb
  • U severní hrany stěnou k římse, vpravo koutovou spárou na předvrchol a komínem na vrchol.
  • Petr Mocek,7.5.1980
  • Uprostřed náhorní stěny z průchodu komínem, spárou šikmo doprava a vpravo koutovou spárou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, M. Nosek, P. Mocek,23.7.1978
 • 6)Pomel, IV
  • Vpravo od cesty Východní spára trhlinou, spárou, žlabem a stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek, T. Jansa,9.8.1978
  • V levé části SV stěny stavěním a šikmou spárou na vrchol.
  • Günther Dietze, M. Kühn,13.7.1964

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Špaček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz