Facebook

Český horolezecký svaz

Saská placka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!Skála v databázi gipfelbuch.de
  • terénu u východní hrany skloněným žlabem na lávku a ke kruhu. Vlevo JV stěnou na vrchol.
  • Manfred Kühn, D. Fahr, G. Berg,23.7.1963
  • Komínem cesty Deštivý piknik a vpravo spárou (kruh) na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek,12.8.1978
  • Na údolní straně z průchodu komínem a spárou šikmo doleva na vrchol.
  • Petr Mocek,9.8.1978
 • 4)Pětiboj, VIIb
  • U severní hrany stěnou k římse, vpravo koutovou spárou na předvrchol a komínem na vrchol.
  • Petr Mocek,7.5.1980
  • Uprostřed náhorní stěny z průchodu komínem, spárou šikmo doprava a vpravo koutovou spárou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, M. Nosek, P. Mocek,23.7.1978
 • 6)Pomel, IV
  • Vpravo od cesty Východní spára trhlinou, spárou, žlabem a stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek, T. Jansa,9.8.1978
  • V levé části SV stěny stavěním a šikmou spárou na vrchol.
  • Günther Dietze, M. Kühn,13.7.1964

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Špaček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz