Facebook

Český horolezecký svaz

Ostrovní

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od náhorního (východního) rohu průlez komínem mezi Ostrovní věží a pilířem a sestup úzkým komínem na polici. Po ní přechodem za západní hranu a komínem na vrchol.
  • Milan Rusý, A. Faltysová,11.10.1966
 • 2)Stavěná, III
  • Na náhorní straně rozporem o pilíř, z rozporu stavěním a stěnou na vrchol.
  • Miloš Rain, S. Lukavský,30.6.1979
 • 3)Přeskok, Přeskok 3, RP II
  • Rozporem Stavěné cesty až na pilíř. Přeskokem a stěnou na vrchol.
  • Miroslav Burian,7.7.1979
  • Na SV straně věže sestup vpravo mezi pilířem a blokem ke komínu mezi pilířem a Bukanýrem. Komínem asi šest metrů, překrokem vlevo přes severní hranu do spáry a tou (kruh) na balkon. Vlevo stěnou a severní hranou přes balkónek na pilíř. Stavěnou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Andreas Stephan, R. Priebst, I. Wondráček,4.9.1999
  • Z bloku na SV straně věže překrokem a spárou na pilíř. Stavěnou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, A. Stephan,3.9.1999
 • 6)Odjezd 12:00, VIIIa
  • V levé části SV stěny pilíře spárou a žlábkem (kruh) na pilíř. Stavěnou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, I. Wondráček, A. Stephan, R. Priebst,4.9.1999
  • Z mezivěží mezi Ostrovní a Korálem v levé části stěny spárou na konec. Vlevo stěnou na jižní hranu a tou na vrchol.
  • Andreas Stephan, S. Lukavský, R. Priebst,3.9.1999
  • Z mezivěží mezi Ostrovní a Korálem sestup -komínem tři metry. Rozporem vlevo na plošinku, po ní traverz do údolní stěny na pilíř a stěnou podél trhliny na zahrocený pilíř. Vhloubením a stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek a Jaroslav Kožík, J. Hausmann, J. Dvořák,8.8.1998

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Špaček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

28. 6. Na Pavém břehu Labe je vše uvolněno, kromě Skal 1-17 Růžových stěn, kde hnízdí čáp černý
27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz