Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Ostrovní

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Na SV straně věže sestup vpravo mezi pilířem a blokem ke komínu mezi pilířem a Bukanýrem. Komínem asi šest metrů, překrokem vlevo přes severní hranu do spáry a tou (kruh) na balkon. Vlevo stěnou a severní hranou přes balkónek na pilíř. Stavěnou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Andreas Stephan, R. Priebst, Ivo Wondráček,4.9.1999
  • V levé části SV stěny pilíře spárou a žlábkem (kruh) na pilíř. Stavěnou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, Ivo Wondráček, Andreas Stephan, R. Priebst,4.9.1999
  • Z bloku na SV straně věže překrokem a spárou na pilíř. Stavěnou cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, Andreas Stephan,3.9.1999
  • Z mezivěží mezi Ostrovní a Korálem v levé části stěny spárou na konec. Vlevo stěnou na jižní hranu a tou na vrchol.
  • Andreas Stephan, Stanislav Lukavský, R. Priebst,3.9.1999
 • PŘESKOK, Přeskok 3
  • Rozporem Stavěné cesty až na pilíř. Přeskokem a stěnou na vrchol.
  • M.Burian,7.7.1979
  • Na náhorní straně rozporem o pilíř, z rozporu stavěním a stěnou na vrchol.
  • Miloš Rain, Stanislav Lukavský,30.6.1979
  • Od náhorního (východního) rohu průlez komínem mezi Ostrovní věží a pilířem a sestup úzkým komínem na polici. Po ní přechodem za západní hranu a komínem na vrchol.
  • M.Rusý, A. Faltysová,11.10.1966
  • Z mezivěží mezi Ostrovní a Korálem sestup -komínem tři metry. Rozporem vlevo na plošinku, po ní traverz do údolní stěny na pilíř a stěnou podél trhliny na zahrocený pilíř. Vhloubením a stěnou na vrchol.
  • Petr Mocek a J.Kožík, J.Hausmann, J. Dvořák,8.8.1998

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Zezónní zákaz lezení od 1.1. do 30.4.
Dokument Ochrany přírody: opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Ivo Wondráček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice