Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Čertův most

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Tunelová, V, RP VIIa
  • Uprostřed náhorní (JV) stěny dvojspárou do vnitřního prostoru. Komínem (tunelem) na balkon ke kruhu a stavěním na vrchol.
  • Václav Bruckner, M. Doubek,18.4.1960
 • 2)Dírou, VI
  • Tunelovou cestou do vnitřního prostoru. Z jeho levého kraje stěnou, výše převislým sokolíkem do spáry, tou do vhloubení a průlez dírou na balkon Tunelové cesty. Přechodem pod klenutím doleva a Klempířskou cestou na vrchol.
  • Jiří Wiesner,23.5.1990
  • Z nejvyššího místa terénu u jižní hrany spárou na plošinku. Spárou ke kruhu a stěnou doleva až za hranu. Žlábkem na balkon a stěnou na vrchol.
  • Slavomír Donát, J. Přibyl,28.8.1966
 • 4)Saská, VIIa
  • Od JZ spárou k 1. kruhu a stavěním ze sedačky doleva na plošinu. Sokolíkem na balkon ke 2. kruhu, stavěním doleva na hranu a po ní na balkon. Tunelovou cestou na vrchol.
  • Werner Meitzner, H. Seidel, A. Rothe,4.8.1967
  • Vpravo od cesty „Hříšné duše“ spárou na porostlý balkon. Vlevo převislou trhlinou a spárou (2 kruhy), výše žlábkem (3. kruh) na balkon ke 2. kruhu „Saské cesty“. Jí bez stavění na vrchol.
  • Aleš Procházka, A. Bruchholz,3.6.2019
  • Pod klenbou mostu v SV stěně koutovou spárou k římse, v ní doprava a sokolíkem ke kruhu. Spárou na balkon (kruh Tunelové cesty) a vpravo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, M. Havalová, F. Ostradický,16.5.1982
 • 7)A nezaprší, VIIa
  • Koutovou spárou cesty Hříšné duše do jeskyně. Převislou koutovou spárou pod klenbu a vpravo na balkon. Cestou Hříšné duše na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Jaroslav Ticháček,13.4.1985
  • Vlevo od cesty A nezaprší stěnou podél trhlin (2 kruhy) ke 3. kruhu. Stěnou vlevo na hranu a podél ní (lze i rozporem) ke 4. kruhu. Hranou (5. kruh) na předvrchol. Tunelovou cestou na vrchol.
  • Jiří Prokop a Petr Mocek,2.6.1999
 • 9)Inferno, IXa/b
  • Vpravo od spáry „Jarní cesty“ převislou stěnou (3 kruhy), výše vlevo do sokolíku a hranou na vrchol.
  • Aleš Procházka, J. Drahota,10.8.2019
 • 10)Jarní, VI
  • Pod klenbou mostu na JV straně věže komínem a v prostoru pod mostem vpravo na římsu. Po ní doleva až pod spáru, tou a výše komínem na pilíř. Stěnou (kruh) na vrchol.
  • Karel Hauschke, J. Kubeček,29.3.1964
 • 11)Jóga, VIIIa
  • Vpravo od severní hrany vydatným stavěním, spárami (2 kruhy) a vlevo stěnou na pilíř. Jarní cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek, J. Rymeš,23.8.1980
  • Vlevo od severní hrany šikmým komínem a spárou na konec, stěnou doprava (kruh) a stavěním do díry. Spárkami a žlabem na pilíř. Jarní cestou na vrchol.
  • Petr Mocek, S. Lukavský,17.7.1976
 • 13)Psychorka, VIIa
  • Jarní cestou do sedla a rozporem k 1. a 2. kruhu. Vlevo stěnou podél spárky (3. kruh) na předvrchol a Tunelovou cestou na vrchol.
  • Petr Mocek a Tomáš Přívratský,30.5.1999

Obrázková galerie

Čertů most
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Špaček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz