Facebook

Český horolezecký svaz

Čertův most

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Tunelová, V, RP VIIa
  • Uprostřed náhorní (JV) stěny dvojspárou do vnitřního prostoru. Komínem (tunelem) na balkon ke kruhu a stavěním na vrchol.
  • Václav Bruckner, M. Doubek,18.4.1960
 • 2)Dírou, VI
  • Tunelovou cestou do vnitřního prostoru. Z jeho levého kraje stěnou, výše převislým sokolíkem do spáry, tou do vhloubení a průlez dírou na balkon Tunelové cesty. Přechodem pod klenutím doleva a Klempířskou cestou na vrchol.
  • Jiří Wiesner,23.5.1990
  • Z nejvyššího místa terénu u jižní hrany spárou na plošinku. Spárou ke kruhu a stěnou doleva až za hranu. Žlábkem na balkon a stěnou na vrchol.
  • Slavomír Donát, J. Přibyl,28.8.1966
 • 4)Saská, VIIa
  • Od JZ spárou k 1. kruhu a stavěním ze sedačky doleva na plošinu. Sokolíkem na balkon ke 2. kruhu, stavěním doleva na hranu a po ní na balkon. Tunelovou cestou na vrchol.
  • Werner Meitzner, H. Seidel, A. Rothe,4.8.1967
  • Vpravo od cesty „Hříšné duše“ spárou na porostlý balkon. Vlevo převislou trhlinou a spárou (2 kruhy), výše žlábkem (3. kruh) na balkon ke 2. kruhu „Saské cesty“. Jí bez stavění na vrchol.
  • Aleš Procházka, A. Bruchholz,3.6.2019
  • Pod klenbou mostu v SV stěně koutovou spárou k římse, v ní doprava a sokolíkem ke kruhu. Spárou na balkon (kruh Tunelové cesty) a vpravo stěnou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, M. Havalová, F. Ostradický,16.5.1982
 • 7)A nezaprší, VIIa
  • Koutovou spárou cesty Hříšné duše do jeskyně. Převislou koutovou spárou pod klenbu a vpravo na balkon. Cestou Hříšné duše na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Jaroslav Ticháček,13.4.1985
  • Vlevo od cesty A nezaprší stěnou podél trhlin (2 kruhy) ke 3. kruhu. Stěnou vlevo na hranu a podél ní (lze i rozporem) ke 4. kruhu. Hranou (5. kruh) na předvrchol. Tunelovou cestou na vrchol.
  • Jiří Prokop a Petr Mocek,2.6.1999
 • 9)Inferno, IXa/b
  • Vpravo od spáry „Jarní cesty“ převislou stěnou (3 kruhy), výše vlevo do sokolíku a hranou na vrchol.
  • Aleš Procházka, J. Drahota,10.8.2019
 • 10)Jarní, VI
  • Pod klenbou mostu na JV straně věže komínem a v prostoru pod mostem vpravo na římsu. Po ní doleva až pod spáru, tou a výše komínem na pilíř. Stěnou (kruh) na vrchol.
  • Karel Hauschke, J. Kubeček,29.3.1964
 • 11)Jóga, VIIIa
  • Vpravo od severní hrany vydatným stavěním, spárami (2 kruhy) a vlevo stěnou na pilíř. Jarní cestou na vrchol.
  • Stanislav Lukavský a Petr Mocek, J. Rymeš,23.8.1980
  • Vlevo od severní hrany šikmým komínem a spárou na konec, stěnou doprava (kruh) a stavěním do díry. Spárkami a žlabem na pilíř. Jarní cestou na vrchol.
  • Petr Mocek, S. Lukavský,17.7.1976
 • 13)Psychorka, VIIa
  • Jarní cestou do sedla a rozporem k 1. a 2. kruhu. Vlevo stěnou podél spárky (3. kruh) na předvrchol a Tunelovou cestou na vrchol.
  • Petr Mocek a Tomáš Přívratský,30.5.1999

Obrázková galerie

Čertů most
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.5. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Špaček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
Instagram

Instagram Horosvaz